همشهری آنلاین: مسابقات پرس سینه با لواز قهرمانی باشگاه‌های کشور با معرفی نفرات برتر رده‌های سنی مختلف در مشهد مقدس به کار خود پایان داد.

پرس سينه

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مسابقات پرس سینه با لوازم قهرمانی باشگاه‌های کشور با حضور ۱۵۰ نفر شرکت‌کننده از ۱۶ استان در شهر مشهد مقدس از تاریخ ۱۸   الی ۲۰ خرداد برگزار شد که در پایان نتایج زیر به دست آمد:

***رده سنی نوجوانان***

 •  دسته وزنی ۵۲ کیلو گرم

۱-         مرتضی خانه ششدری با رکورد ۸۰ کیلو گرم

 • دسته وزنی ۶۰ کیلو گرم

۱-         جواد همایون با رکورد ۶۰ کیلو گرم

 •  دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم

۱-         رضا قدرتی مقدم با رکورد ۱۱۰‌ کیلو گرم

۲-         امید الهی با رکورد ۱۰۰ کیلو گرم

 •  دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم

۱-         سعید جوادیان با رکورد ۱۱۰ کیلو گرم

۲-         پوریا خرداشیان با رکورد ۸۰ کیلو گرم

 •   دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم

۱-         محمدامین کریمی با رکورد ۱۵۲.۵ کیلو گرم

 •  دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم

۱-         عابد سعیدیان با رکورد ۱۰۵ کیلو گرم

 • دسته وزنی ۱۴۰ کیلو گرم

۱-         امیرحسین حسین‌نژاد با رکورد ۱۰۵ کیلو گرم

 •   قهرمان قهرمانان رده سنی نوجوانان

۱-         محمدامین کریمی با امتیاز ۸۹/۲۵۸۳

۲-         مرتضی خانه ششدری با امتیاز ۷۸/۷۹۲

۳-         رضا قدرتی مقدم با امتیاز ۷۴/۲۷۲

 •  رده‌بندی تیمی رده سنی نوجوانان

۱-         تیم خراسان رضوی با امتیاز ۷۵

۲-         تیم سیستان و بلوچستان با امتیاز ۳۰ امتیاز

۳-         تیم خراسان رضوی ب با امتیاز ۱۲

***رده سنی جوانان***

 •    دسته وزنی ۵۲ کیلو گرم

۱-         مصطفی فیروزی با رکورد ۶۰ کیلو گرم

 •  دسته وزنی ۵۶ کیلو گرم

۱-         مهراب خوش‌دامن با رکورد ۷۲.۵ کیلو گرم

۲-         امیرحسین اسماعیلی با رکورد ۶۷.۵

***رده سنی بزرگسالان***

 •  دسته وزنی ۶۰ کیلو گرم

۱-         علی نیکوخلق با رکورد ۱۲۰کیلو گرم

 • دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم

۱-         رضا بغدادی با رکورد ۱۵۵کیلو گرم

 • دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم

۱-         جواد غلامی مقدم با رکورد ۱۹۲.۵ کیلو گرم

۲-         محمدحسین حسینخانی با رکورد ۱۸۵ کیلو گرم

 •   دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم

۱-         فرید صالحی با رکورد ۲۰۰ کیلو گرم

۲-         امیرحسین صفرنژاد با رکورد ۱۲۵ کیلو گرم

 •  دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم

۱-         علی عبائیان با رکورد ۲۲۷.۵ کیلو گرم

۲-         محمد جوادی‌خواه با رکورد ۲۱۵ کیلو گرم

 • دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم

۱-         محمدامین بهرنگ با رکورد ۱۷۰ کیلو گرم

۲-         افشین پهلوانی با رکورد ۱۴۰ کیلو گرم

۳-         محمدحسین رستمی با رکورد ۱۴۰ کیلو گرم

 •  دسته وزنی ۱۱۰ کیلو گرم

۱-         ایمان احمدیان با رکورد ۱۸۰ کیلو گرم

 • دسته وزنی ۱۲۵ کیلو گرم

۱-         امیر سپهدار با رکورد ۱۸۰ کیلو گرم

۲-         ایمان صانعی با رکورد ۱۶۵ کیلو گرم

 •  دسته وزنی ۱۴۰ + کیلو گرم

۱-         محمدحسین احمدی با رکورد ۱۰۰ کیلو گرم

 • قهرمان قهرمانان رده سنی جوانان

۱-         علی عبائیان با امتیاز ۱۳۳/۹۷۴۸

۲-         جواد غلامی مقدم با امتیاز ۱۲۸/۵۹

۳-         فرید صالحی با امتیاز ۱۲۴/۴۸

 • رده‌بندی تیمی رده سنی جوانان

۱-         تیم خراسان رضوی با امتیاز ۸۳

۲-         تیم فارس با امتیاز ۳۰

۳-         تیم قهرمانی سنندج با امتیاز ۲۷

***رده سنی پیشکسوتان مستر یک***

 • دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم

۱-         علی ابراهیمی با رکورد ۱۳۰کیلو گرم

•           دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم

۱-         مهدی زارع با رکورد ۱۶۰ کیلو گرم

 • دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم

۱-         عباس یعقوبی با رکورد ۲۰۷.۵ کیلو گرم

۲-         علی برزگر با رکورد ۱۸۰ کیلو گرم

 •  دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم

۱-         جعفر شعبانی با رکورد ۱۴۵ کیلو گرم

۲-         رضا فاضل‌زاده با رکورد ۱۲۷.۵ کیلو گرم

 • دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم

۱-         علیرضا رشیدی با رکورد ۲۰۵ کیلو گرم

۲-         حسن صبح مفرح با رکورد ۱۹۷.۵ کیلو گرم

۳-         یونس رضایی با رکورد ۱۷۰ کیلو گرم

 • دسته وزنی ۱۱۰ کیلو گرم

۱-         افشین رجبی با رکورد ۲۵۰ کیلو گرم

۲-         محتشم خزیمه با رکورد ۲۰۵ کیلو گرم

۳-         رضا عباسی با رکورد ۲۰۰ کیلو گرم

 •  دسته وزنی ۱۲۵ کیلو گرم

۱-         سید محمد حسینی با رکورد ۲۶۵ کیلو گرم

۲-         داود شرفی با رکورد ۲۲۰ کیلو گرم

۳-         علی سهیل‌زاده با رکورد ۱۳۵ کیلو گرم

***رده سنی پیشکسوتان مستر دو ***

 •  دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم

۱-         هادی محمدی با رکورد ۷۲.۵ کیلو گرم

 • دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم

۱-         جمشید زهی با رکورد ۱۵۰ کیلو گرم

 • دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم

۱-         حسین رحیمی با رکورد ۱۲۵ کیلو گرم

 • دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم

۱-         بهمن اردشیری با رکورد ۱۰۵ کیلو گرم

۲-         محمود کریمی دهنوی با رکورد ۱۰۰ کیلو گرم

 • دسته وزنی ۱۱۰ کیلو گرم

۱-         مرتضی ارجمند با رکورد ۱۵۰ کیلو گرم

***رده سنی پیشکسوتان مستر سه***

 • دسته وزنی ۶۰ کیلو گرم

۱-         علی فرهومند با رکورد ۵۵ کیلو گرم

 • دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم

۱-         محمداسماعیل اکبری یاری با رکورد ۹۵ کیلو گرم

۲-         الیاس نخعی مقدم با رکورد ۸۰ کیلو گرم

 • دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم

۱-         کریم گرشاسبی با رکورد ۱۳۵ کیلو گرم

۲-         حسین رضایی با رکورد ۱۰۲.۵ کیلو گرم

 •  دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم

۱-         بهاءالدین عزیزی با رکورد ۱۴۵ کیلو گرم

۲-         امین آقاچراغی با رکورد ۹۰ کیلو گرم

۳-         حسن وفادوست با رکورد ۷۰ کیلو گرم

 • دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم

۱-         کریم ملیح با رکورد ۸۵ کیلو گرم

 • دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم

۱-         علیرضا ابراهیم‌زاده با رکورد ۱۱۰ کیلو گرم

 • دسته وزنی ۱۱۰ کیلو گرم

۱-         وحید نبوتی با رکورد ۱۲۵ کیلو گرم

۲-         جواد زحمتکش با رکورد ۱۱۰ کیلو گرم

 • دسته وزنی ۱۲۵ کیلو گرم

۱-         حسن عرفانی با رکورد ۱۳۵ کیلو گرم

***رده سنی پیشکسوتان مستر چهار***

 •  دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم

۱-         سید محمدعلی جعفری با رکورد ۵۵ کیلو گرم

 • دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم

۱-         حسین وحدتی با رکورد ۷۰ کیلو گرم

 • دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم

۱-         حبیب‌اله شیخی با رکورد ۱۰۵ کیلو گرم

 • دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم

۱-         عبداله مالچی با رکورد ۷۰ کیلو گرم

 • قهرمان قهرمانان رده سنی پیشکسوتان

۱-         سید محمد حسینی با امتیاز ۱۳۸/۳۳

۲-         افشین رجبی با امتیاز ۱۳۴/۱۷۵

۳-         عباس یعقوبی با امتیاز ۱۳۰/۰۶۱

 • رده سنی تیمی پیشکسوتان

۱-         تیم خراسان رضوی با امتیاز ۱۶۱

۲-         تیمی شهرداری ساوه با امتیاز ۸۴

۳-         تیمی مازندران با امتیاز ۷۲

کد خبر 444188

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 9 =