همشهری آنلاین: بیست و پنجمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی:دوفضایی شدن جهان، با عنوان گونه شناسی رسانه‌های مجازی و ایدئولوژی‌های حاکم بر این بستر در دانشکده معالطات جهان دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

گونه شناسی رسانه‌های مجازی و ایدئولوژی‌های حاکم بر این بستر

رسانه‌های نوین در امتداد رسانه‌های سنتی شکل گرفتند که می‌توان آن را واکنشی مشترک به همگرایی رسانه‌ها قلمداد کرد.

الگوهای مفهومی جدیدی که می‌رود تا به یک مدل ارتباطی نوین بیانجامد. شناخت کامل ازاین رسانه‌ها منجر به بروز قالبها و ظرفیت‌های بیانی جدید می‌شود که بطور ذاتی با پیامهای ایرانی–اسلامی سنخیت بیشتری داشته باشد.

یکی ازاین رسانه‌های جدید تلویزیون تعاملی است. تلویزیون تعاملی علاوه برجاذبه‌های خود برای مخاطبان، ازپیچیدگی‌های زیباشناختی و فنی برخوردار است به طوری که ازموضوع خواست مخاطب برای تماشای برنامه‌های مورد نظر فراتر رفته و اورا درشکل‌گیری روایت به مشارکت فعال واخواهد داشت.

هدف از این مقاله معرفی گونه‌های رسانه‌ مجازی و تاثیراتی که می‌تواند برمخاطب بگذارد؛ است. نیل به این مهم منوط به شناخت توامان ایدئولوژی‌های حاکم بر این رسانه‌هاست، درک قابلیتهای ساختاری و آگاهی از اقتضائات ذاتی رسانه‌های مجازی می‌تواند نقش موثری در انتقال پیام داشته‌ باشد. هر رسانه‌، ماموریتی استراتژیک در انتقال مفاهیم برعهده دارد. به‌منظور انتقال هرچه بهتر پیام و تاثیرگذاری آن بر مخاطب باید شناخت درستی از رسانه‌های نوین داشت. در این مقاله قصد داریم نحوه اثرگذاری این رسانه‌ها بر اجتماع و جامعه را بررسی‌کنیم.

روش تحقیق در این پژوهش کیفی، توصیفی-تحلیلی است که برپایه اطلاعات بدست‌آمده از منابع جدید کتابخانه‌ای و برنامه‌های ساخته شده صورت می‌گیرد. رسانه‌های مجازی اجازه مشارکت به کاربر را می‌دهند و با توجه به ایدئولوژی حاکم بر هر رسانه، محدودیت‌هایی در مشارکت برای کاربر تعیین می‌شود. شناخت این محدودیت‌ها می‌تواند نقش بسزایی در استفاده بهینه از امکاناتی که رسانه‌ها در اختیار کاربران و اصحاب رسانه می‌گذارد؛ داشته باشد.

این نشست روز سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۱۳:۳۰ با سخنرانی الهه شاکری دارینی دانشجوی دکتری هنرهای زیبا دانشگاه تهران- گرایش رسانه‌های نوین در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

کد خبر 440710

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 6 =