همشهری آنلاین: کتاب در آمدی به کی‌یر کگور نوشته استیون اونز با ترجمه اصغر پوربهرامی توسط نشر حکمت منتشر شده است.

سورن كيگور

پژوهشگری دانشگاهی  که سالهاست درباره فلسفه و وجوه مختلف اندیشه سورن کی‌یر کگور فیلسوف پر آوازه دانمارکی تدریس و تحقیق می‌کند از پس نگارش بیش از ده کتاب درباره کی یر کگور و سی سال تحقیق و تدریس حالا که استاد تمام فلسفه دانشگاه بیلُر است کتاب مفصلش را درباره اندیشه کی یر کگور متواضعانه با عنوان در آمدی بر کی‌یر کگور معرفی می‌کند. فیلسوفی که در تمام عمرش عنوان استاد دانشگاه را مسخره می کرد و البته در ۴۲ سالگی مردن به او مجال نداد تا ببیند استادان رشته‌های مختلف دانشگاهی چقدر به آثار او اقبال نشان خواهند داد.

با این وصف استیون اِوِنز در این کتاب اخیرش به شیوه‌ای دقیق و روشن ومناسب برای نا آشنایان و کم آشنایا ن با فلسفه کی یر کگور که امروز دیگر او را به عنوان پدر اگزیستانسیالیسم می شناسیم از طریق تمر کز  بر تحلیل  سپهرهای سه گانه هستی داری به تصویر مجموعه اندیشه‌های فلسفی کی‌یر کگور می‌پردازد.

در بخشی از مقدمه مؤلف آمده است: این کتاب در سیر خود از میان مراحل سه گانه هستی داری، به جد، کی‌یر کگور را یک فیلسوف تلقی می کند و به طور کامل به آنچه که من آراء معرفت شناختی، اخلاقی و مابعدالطبیعه وی می دانم می پردازد. بر طبق خوانش من، کی‌یر کگور چالش عمیقی را با سنت رایج در فلسفه جدید مطرح می کند، اما از چند جهت با اصناف اگزیستانسیالیست یا پست مدرنیست هم جور در نمی آید که برخی کوشیده اند وی را مصداق آنها بدانند. من در نظر به کی‌یر کگور در مقام یک متفکر و شیوه هایی را که بر طبق آنها کارش با قالب متعارف فلسفی جور در نمی آید به جای آورم.

کتاب علاوه بر سال شمار زندگی کی‌یر کگور در هشت بخش با این عناوین تنظیم شده: ۱:مقدمه زندگی و آثار کی یرکگور ۲:استفاده از نام مستعار و ابلاغ غیر مستقیم ۳:خود انسانی؛ حقیقت و انفسی بودن ۴:مراحل هستی داری؛ شکل های زندگی زیبایی شناسانه ۵:زندگی اخلاقی به مثابه طلب خود بودن ۶:هستی داری دینی :دینداری الف ۷:هستی داری مسیحی : ایمان و امر باطل نما ۸: چالش دو جانبه کی‌یرکگور با جهان معاصر

کد خبر 423909

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 4 =