همشهری آنلاین: کمیته مسابقات برنامه کامل نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال هجدهم را اعلام کرد.

fOOTBALL

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، برنامه کامل مسابقات نیم فصل اول لیگ برتر هجدهم به شرح زیر است:‏

هفته اول ‏
گرامیداشت ولادت با سعادت امام رضا (ع) - بزرگداشت دهه کرامت

 • پنجشنبه 4 مرداد 1397‏

پدیده مشهد- پرسپولیس تهران - ساعت ‏20:45‏ ورزشگاه: امام رضا (ع)‏ مشهد
‏سایپا تهران- سپیدرود رشت ‏- ساعت ‏20:45‏ ورزشگاه: پاس قوامین تهران
‏نساجی مازندران- ذوب‌آهن اصفهان - ساعت ‏20:45‏ ورزشگاه: متعاقباً اعلام میگردد
‏فولاد خوزستان- پارس جنوبی جم- ساعت ‏20:45‏ ورزشگاه: غدیر اهواز خوزستان

 • جمعه 5 مرداد 1397‏

گسترش فولاد تبریز- استقلال ‏خوزستان- ساعت ‏20‏ ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز
‏فولاد مبارکه سپاهان - صنعت نفت ‏آبادان- ساعت ‏20:45‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهان
نفت مسجدسلیمان- تراکتورسازی ‏تبریز ‏- ساعت ‏20:45‏ ورزشگاه: شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
‏استقلال تهران- پیکان تهران- ساعت ‏20:45‏ ورزشگاه: آزادی تهران


هفته دوم
گرامیداشت روز اهدا خون ‏

 • پنجشنبه 11 مرداد 1397‏

ذوب ‌آهن اصفهان- استقلال تهران- ساعت ‏20:45‏ ورزشگاه: فولاد شهر فولاد شهر اصفهان
‏پارس جنوبی جم- نفت ‏مسجد سلیمان- ساعت ‏20:30 ‏ ورزشگاه: تختی جم بوشهر
‏استقلال خوزستان- پدیده مشهد ‏- ساعت ‏20:45‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهواز
‏پیکان تهران- سایپا تهران- ساعت ‏20:45‏ ورزشگاه: شهداء شهر قدس تهران

 • جمعه 12 مرداد 1397‏

تراکتورسازی تبریز- نساجی ‏مازندران- ساعت ‏20‏ ورزشگاه: یادگار امام تبریز
‏سپیدرود رشت- فولاد مبارکه ‏سپاهان ‏- ساعت ‏20:45‏ ورزشگاه: سردار جنگل رشت
‏صنعت نفت آبادان- گسترش ‏فولادتبریز ‏- ساعت ‏20:45‏ ورزشگاه: تختی آبادان
‏پرسپولیس تهران- فولاد خوزستان- ساعت ‏20:45‏ ورزشگاه: آزادی تهران

هفته سوم ‏
گرامیداشت روز خبرنگار‏ ‏ ‏

 • پنجشنبه 18 مرداد 1397‏

استقلال خوزستان- پرسپولیس ‏تهران- ساعت ‏20:30 ‏ ورزشگاه: غدیر اهواز
‏نساجی مازندران- پارس جنوبی جم- ساعت ‏20:30 ‏ ورزشگاه: متعاقباً اعلام میگردد.‏
‏سایپا تهران - ذوب‌آهن اصفهان- ساعت ‏20:30 ‏ ورزشگاه: پاس قوامین تهران
‏گسترش فولاد تبریز- سپیدرود ‏رشت- ساعت ‏19:50ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز

 • جمعه 19 مرداد 1397‏

پدیده مشهد- صنعت نفت آبادان ‏ - ساعت ‏20‏ ورزشگاه: امام رضا (ع)‏ مشهد
‏نفت مسجد سلیمان- فولاد خوزستان- ساعت ‏20:30 ‏ ورزشگاه: شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
‏فولاد مبارکه سپاهان - پیکان تهران- ساعت ‏20:30 ‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهان
‏استقلال تهران- تراکتورسازی تبریز- ساعت ‏20:30 ‏ ورزشگاه: آزادی تهران

‏ هفته چهارم ‏
گرامیداشت بازگشت آزادگان افتخارآفرین به میهن اسلامی

 • ‏پنجشنبه 25 مرداد 1397‏

پارس جنوبی جم- استقلال تهران- ساعت ‏20:30 ‏ ورزشگاه: تختی جم بوشهر
‏پیکان تهران- گسترش فولاد تبریز- ساعت ‏20:30 ‏ ورزشگاه: شهداء شهر قدس تهران
‏سپیدرود رشت- پدیده مشهد- ساعت ‏20:30 ‏ ورزشگاه: سردار جنگل رشت
‏فولاد خوزستان- نساجی مازندران- ساعت ‏20:30 ‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهواز

 • جمعه 26 مرداد 1397‏

تراکتورسازی تبریز- سایپا تهران- ساعت ‏19:45‏ ورزشگاه: یادگار امام تبریز
‏ذوب‌آهن اصفهان- فولاد مبارکه ‏- ساعت ‏20:15 ‏ ورزشگاه: فولاد شهر فولاد شهر اصفهان
‏صنعت نفت آبادان- استقلال خوزستان- ساعت ‏20:30 ‏ ورزشگاه: تختی آبادان
‏پرسپولیس تهران- نفت مسجد سلیمان- ساعت ‏20:30 ‏ ورزشگاه: آزادی تهران

هفته پنجم:‏
گرامیداشت هفته دولت و روز پزشک، بزرگداشت حکیم ابوعلی سینا

 • چهارشنبه 31 مرداد 1397‏

استقلال تهران- فولاد خوزستان ‏- ساعت ‏20:15 ‏ ورزشگاه: آزادی تهران

 • پنجشنبه 1 شهریور 1397‏

گسترش فولادتبریز- ذوب‌آهن اصفهان‏- ساعت ‏19:30ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز
‏نساجی مازندران- نفت مسجدسلیمان‏- ساعت ‏20:15 ‏ ورزشگاه: متعاقباً اعلام میگردد
‏صنعت نفت آبادان- پرسپولیس تهران‏- ساعت ‏20:15 ‏ ورزشگاه: تختی آبادان

 • جمعه دوم شهریور

استقلال خوزستان- سپیدرودرشت ‏- ساعت ‏20:15 ‏ ورزشگاه: غدیر اهواز
پدیده مشهد- پیکان تهران‏- ساعت ‏19:45 ‏ ورزشگاه: امام رضا (ع)‏ مشهد
فولاد مبارکه سپاهان - تراکتورسازی ‏تبریز‏- ساعت ‏20 ‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهان
سایپا تهران- پارس جنوبی جم‏- ساعت ‏20:15 ‏ ورزشگاه: پاس قوامین تهران

هفته ششم
ولادت با سعادت امام موسی کاظم (ع) و بزرگداشت عید سعید غدیر

 • پنجشنبه 8 شهریور 1397‏

تراکتورسازی تبریز- گسترش فولاد تبریز‏- ساعت ‏19:25ورزشگاه: یادگار امام تبریز
ذوب‌آهن اصفهان- پدیده مشهد‏- ساعت ‏20 ‏ ورزشگاه: فولاد شهر فولاد شهر
پارس جنوبی جم- فولاد مبارکه ‏سپاهان ‏‏- ساعت ‏20 ‏ ورزشگاه: تختی جم
‏سپیدرود رشت- صنعت نفت آبادان‏- ساعت ‏20:15 ‏ ورزشگاه: سردار جنگل رشت
‏فولاد خوزستان- سایپا تهران‏- ساعت ‏20:15 ‏ ورزشگاه: غدیر ‏اهواز
‏پیکان تهران - استقلال خوزستان‏- ساعت ‏20:15 ‏ ورزشگاه: شهداء شهر قدس

 • پنجشنبه 22 شهریور 97‏

نفت مسجدسلیمان- استقلال تهران‏- ساعت ‏20‏ ورزشگاه: شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

 • جمعه 23 شهریور 1397‏

پرسپولیس تهران - نساجی مازندران‏- ساعت ‏20 ‏ ورزشگاه: آزادی تهران

هفته هفتم
گرامیداشت هفته دفاع مقدس و شهادت امام زین العابدین(ع)‏

 • جمعه ‏‏30 شهریور 1397‏

گسترش فولاد تبریز- پارس جنوبی ‏جم‏- ساعت ‏18:45 ‏ ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز
‏ فولاد مبارکه سپاهان- فولاد ‏خوزستان‏- ساعت ‏19:30 ‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهان
صنعت نفت آبادان- پیکان تهران‏- ساعت ‏19:30 ‏ ورزشگاه: تختی آبادان

 • شنبه 31 شهریور 1397‏

استقلال خوزستان- ذوب‌آهن ‏اصفهان‏- ساعت ‏18:45 ‏ ورزشگاه: غدیر اهواز
سایپا تهران- نفت مسجدسلیمان ‏‏- ساعت ‏18:45 ‏ ورزشگاه: پاس ‏قوامین تهران
نساجی مازندران- استقلال تهران‏- ساعت ‏18:45 ‏ ورزشگاه: متعاقباً اعلام میگردد.‏

 • یکشنبه ‏‏1 مهر 1397‏

پرسپولیس تهران- سپیدرود رشت‏- ساعت ‏18:45 ‏ ورزشگاه: آزادی تهران
پدیده مشهد- تراکتورسازی تبریز‏- ساعت ‏19ورزشگاه: امام رضا (ع)‏ مشهد


هفته هشتم
گرامیداشت روز آتش نشانی و بزرگداشت شکست حصر آبادان

 • پنجشنبه 5 مهر 1397‏

استقلال تهران- پرسپولیس تهران‏- ساعت ‏18:30 ‏ ورزشگاه: آزادی تهران

 • جمعه 6 مهر 1397‏

تراکتورسازی تبریز- استقلال ‏خوزستان‏- ساعت ‏17:40‏ ورزشگاه: یادگار امام تبریز
پیکان تهران- سپیدرود رشت‏- ساعت ‏18:30 ‏ ورزشگاه: شهداء شهر قدس
ذوب ‌آهن اصفهان- صنعت نفت آبادن‏- ساعت ‏18:15 ‏ ورزشگاه: فولاد شهر فولاد شهر
پارس جنوبی جم- پدیده مشهد‏- ساعت ‏18:30 ‏ ورزشگاه: تختی جم
نساجی مازندران- سایپا تهران ‏- ساعت ‏18:15 ‏ ورزشگاه: شهید وطنی ‏ قائمشهر
نفت مسجد سلیمان- فولاد مبارکه ‏سپاهان ‏- ساعت ‏18:30 ‏ ورزشگاه: شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

 • شنبه 7 مهر 1397‏

فولاد خوزستان- گسترش فولادتبریز‏- ساعت ‏18:30 ‏ ورزشگاه: غدیر ‏اهواز


هفته نهم
بزرگداشت هفته تربیت بدنی و ورزش

 • جمعه 27 مهر 1397‏

سایپا تهران- استقلال تهران‏- ساعت 15 ورزشگاه: تختی تهران
گسترش فولاد تبریز- نفت ‏مسجدسلیمان‏- ساعت ‏16 ‏ ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز
پدیده مشهد- فولاد خوزستان‏- ساعت ‏16:15‏ ورزشگاه: امام رضا (ع)‏ مشهد
سپیدرود رشت- ذوب ‌آهن اصفهان‏- ساعت 17 ورزشگاه: سردار جنگل رشت
صنعت نفت آبادان- تراکتورسازی تبریز ‏- ساعت ‏18‏ ورزشگاه: تختی آبادان
پرسپولیس تهران - پیکان تهران‏- ساعت ‏18‏ ورزشگاه: آزادی تهران
فولاد مبارکه سپاهان- نساجی ‏مازندران‏- ساعت ‏18‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهان
استقلال خوزستان- پارس جنوبی جم‏- ساعت ‏18‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهواز

*ضمنا تیم‌هایی که بازیکنانشان در اردوی تیم ملی حاضر نیستند، مسابقاتشان در روز پنجشنبه 26 مهر 1397 برگزار خواهد ‏شد.‏

هفته دهم
بزرگداشت روز مبارزه با استکبار جهانی

 • پنجشنبه ‏‏3 آبان 1397‏

ذوب‌آهن اصفهان- پیکان تهران‏- ساعت ‏16:15‏ ورزشگاه: فولاد شهر فولاد شهر
نساجی مازندران- گسترش فولاد ‏تبریز‏- ساعت ‏16:30‏ ورزشگاه: شهید وطنی قائمشهر
سایپا تهران- پرسپولیس تهران‏- ساعت ‏16:45‏ ورزشگاه: تختی تهران
‏نفت مسجد سلیمان- پدیده مشهد ‏‏- ساعت ‏17ورزشگاه: شهید بهنام ‏محمدی مسجد سلیمان

 • جمعه 4 آبان 1397‏

تراکتورسازی تبریز- سپیدرود رشت‏- ساعت ‏16‏ ورزشگاه: یادگار امام تبریز
استقلال تهران- فولاد مبارکه ‏سپاهان‏- ساعت ‏16:45‏ ورزشگاه: آزادی تهران
پارس جنوبی جم- صنعت نفت ‏آبادان‏- ساعت ‏16:45‏ ورزشگاه: تختی جم
فولاد خوزستان- استقلال خوزستان‏- ساعت ‏17‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهواز
‏در صورت صعود تیم‌های پرسپولیس و استقلال به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا، دیدار این دو تیم در روز ‏یکشنبه 6 آبان 97 برگزار خواهد شد.‏

هفته یازدهم
گرامیداشت روز دانش آموز

 • یکشنبه ‏‏13 آبان 1397‏

استقلال خوزستان- نفت مسجدسلیمان‏- ساعت ‏15:30‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهواز
پیکان تهران- تراکتورسازی تبریز‏- ساعت ‏16:40‏ ورزشگاه: شهداء شهر قدس
فولاد مبارکه سپاهان - سایپا تهران‏- ساعت ‏15:30‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهان

 • دوشنبه ‏‏14 آبان 1397‏

صنعت نفت آبادان- فولاد خوزستان‏- ساعت ‏15:30‏ ورزشگاه: تختی آبادان
گسترش فولاد تبریز- استقلال تهران‏- ساعت ‏15:15‏ ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز
پدیده مشهد- نساجی مازندران ‏- ساعت ‏16‏ ورزشگاه: امام رضا (ع)‏ مشهد
سپیدرود رشت- پارس جنوبی جم‏- ساعت ‏16:30‏ ورزشگاه: سردار جنگل رشت
پرسپولیس تهران- ذوب ‌آهن اصفهان‏- ساعت ‏17:30‏ ورزشگاه: یازدهم آزادی تهران

در صورت صعود تیم‌های پرسپولیس یا استقلال تهران به فینال لیگ قهرمانان آسیا، زمان دیدار این دو تیم متعاقبا اعلام می‌شود.‏

هفته دوازدهم
بزرگداشت ولادت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و گرامیداشت هفته وحدت و روز اخلاق و مهرورزی

 • پنجشنبه ‏‏1 آذر 1397‏

نساجی مازندران- استقلال خوزستان‏- ساعت ‏15‏ ورزشگاه: شهید وطنی ‏ قائمشهر
‏پارس جنوبی جم- پیکان تهران ‏‏- ساعت ‏15:30‏ ورزشگاه: تختی جم
نفت مسجدسلیمان- صنعت نفت ‏آبادان‏- ساعت ‏15:15‏ ورزشگاه: شهید بهنام ‏محمدی مسجد سلیمان

 • جمعه 2 آذر 1397‏

فولاد خوزستان- سپیدرود رشت‏- ساعت ‏15:15‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهواز
تراکتورسازی تبریز- ذوب ‌آهن ‏اصفهان‏- ساعت ‏15‏ ورزشگاه: یادگار امام تبریز
سایپا تهران- گسترش فولاد تبریز‏- ساعت 15 ورزشگاه: پاس قوامین تهران
فولاد مبارکه سپاهان- پرسپولیس ‏تهران‏- ساعت ‏15‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهان
استقلال تهران- پدیده مشهد‏- ساعت ‏17:30‏ ورزشگاه: آزادی تهران

هفته سیزدهم
گرامیداشت روز جهانی معلولان و بزرگداشت روز مجلس ‏

 • پنجشنبه ‏‏8 آذر 1397‏

استقلال خوزستان- استقلال تهران‏- ساعت ‏16:25‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهواز
‏پیکان تهران- فولاد خوزستان‏- ساعت ‏15‏ ورزشگاه: شهداء شهر قدس
ذوب‌آهن اصفهان- پارس جنوبی جم‏- ساعت ‏15:15‏ ورزشگاه: فولاد شهر فولاد شهر
گسترش فولاد تبریز- فولاد مبارکه ‏سپاهان‏- ساعت ‏15‏ ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز

 • جمعه 9 آذر 1397‏

صنعت نفت آبادان- نساجی مازندران‏- ساعت ‏16:25‏ ورزشگاه: تختی آبادان
سپیدرود رشت- نفت مسجدسلیمان‏- ساعت ‏15‏ ورزشگاه: سردار ‏جنگل رشت
پدیده مشهد- سایپا تهران‏- ساعت ‏15 ‏ ورزشگاه: امام رضا ‏‏(ع)‏ مشهد
پرسپولیس تهران- تراکتورسازی تبریز‏- ساعت ‏15‏ ورزشگاه: آزادی تهران

دیدار تیم‌های حاضر در مرحله نیمه نهایی جام حذفی در روز یکشنبه 11 آذر 1397 برگزار می‌شود.‏

هفته چهاردهم
گرامیداشت روز دانشجو

 

 • پنجشنبه ‏‏15 آذر 1397‏

فولاد خوزستان- ذوب‌آهن اصفهان‏- ساعت : ‏15:30‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهواز
سایپا تهران- استقلال خوزستان‏- ساعت : ‏15:30‏ ورزشگاه: پاس قوامینتهران
نساجی مازندران- سپیدرود رشت‏- ساعت : ‏15‏ ورزشگاه: شهید وطنی ‏قائمشهر
پارس جنوبی جم- تراکتورسازی ‏تبریز‏- ساعت : ‏15‏ ورزشگاه: تختی جم

 • جمعه 16 آذر

گسترش فولاد تبریز- پرسپولیس ‏تهران‏- ساعت : ‏15 ‏ ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز
فولاد مبارکه سپاهان- پدیده مشهد‏- ساعت : ‏15:15‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهان
نفت مسجدسلیمان- پیکان تهران‏- ساعت : ‏15:30‏ ورزشگاه: شهید بهنام ‏محمدی مسجد سلیمان
استقلال تهران- صنعت نفت آّبادان‏- ساعت : ‏17:30‏ ورزشگاه: آزادی تهران

هفته پانزدهم
بزرگداشت ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)‏

 • چهارشنبه 21 آذر 1397‏

ذوب‌آهن اصفهان- نفت مسجد سلیمان‏- ساعت ‏15:15‏ ورزشگاه: فولاد شهر فولاد شهر
سپیدرود رشت- استقلال تهران‏- ساعت ‏15:15‏ ورزشگاه: سردار جنگل رشت
پیکان تهران- نساجی مازندران‏- ساعت ‏15:15‏ ورزشگاه: شهداء شهر قدس
پدیده مشهد- گسترش فولاد تبریز‏- ساعت ‏15:45‏ ورزشگاه: امام رضا (ع)‏ مشهد
استقلال خوزستان- فولاد مبارکه ‏سپاهان ‏- ساعت ‏15:30‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهواز
تراکتورسازی تبریز- فولاد خوزستان‏- ساعت ‏15:30‏ ورزشگاه: یادگار امام تبریز
صنعت نفت آبادان- سایپا تهران‏- ساعت ‏16:45‏ ورزشگاه: تختی آبادان
پرسپولیس تهران- پارس جنوبی جم‏- ساعت ‏17:30‏ ورزشگاه: آزادی تهران

دیدار تیم‌هایی که بازیکنانشان در اردوی تیم ملی حاضر نمی‌باشند در روز پنجشنبه 22 آذر 1397 برگزار می‌شود.‏

 

کد خبر 410839

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار