همشهری آنلاین: رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص تغییر در روند اخذ مالیات، میزان ایجاد شغل، بودجه نهاد‌های فرهنگی، برنامه‌های کاهش فقر مطلق، شایعه افزایش قمیت سوخت و حذف ۳۱ میلیون یارانه بگیر توضیح داد.

نوبخت

به گزارش ایلنا، محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست خبری در خصوص لایحه بودجه ۹۷ گفت: روز گذشته لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ با بیش از ۶ هزار صفحه سند از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه شد. این ۶ هزار صفحه در ۱۴ مجلد دسته بندی شده است. جلد اول مربوط به سیاست‌هایی است که در ۱۶ خرداد فعالیت آن آغاز شده است. بنا بر این بودجه تدوین شده دولت در هیئت وزیران و سازمان برنامه و بودجه ارزیابی شده است. همچنین تلاش شده تا سایر مسئولین از جمله دستگاه‌های قضایی و سایر دستگاه‌ها به بودجه خودشان نظارت و ارزیابی داشته باشند.

نوبخت با اشاره به بودجه سال گذشته گفت: بر اساس حکم ۱۲۱ قانون برنامه و بودجه سه جلد مربوط به بودجه سال گذشته ارائه شده است که گزارش عملکرد سال قبل را اطلاع‌رسانی می‌کند. این اطلاعات در سایت سازمان برنامه و بودجه موجود است.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه امسال بودجه‌ریزی، مبتنی بر عملکرد است، گفت: برای تعدادی از دستگاه‌ها بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد انجام شده است. فایل دستگاه‌هایی که بودجه آنها براساس عملکرد است به صورت کتاب الکترونیکی ارائه شده است.

وی درباره پروژه‌های ناتمام در سطح کشور گفت: هم‌ اکنون ۷۲ هزار پروژه ناتمام در کشور شامل ۶۶ هزار پروژه استانی و شش هزار پروژه ملی وجود دارد که در سه طبقه دسته‌بندی شده است. این دسته‌بندی اول شامل پروژه‌هایی است که قابل واگذاری هستند، دوم پروژه‌هایی که با مشارکت بخش خصوصی قابل انجام است و سوم پروژه‌هایی که باید توسط دولت انجام شود و به دلیل ماهیت آن، نمی‌توان به بخش خصوصی محول یا واگذاری انجام داد. یک کتاب مربوط به پروژه‌های ناتمام است که در دسترس قرار گرفته است.

نوبخت درباره بودجه کشور گفت: ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور، یک هزار و ۱۹۴ میلیارد تومان بودجه کل کشور، ۳۶۸ هزار میلیارد تومان بودجه منابع عمومی و ۵۶ هزار میلیارد تومان هزینه است.

وی در توضیح اینکه بودجه چه ظرفیتی دارد، گفت: قانون یک لایحه توضیح می‌دهد که برنامه یکساله کشور و پیش‌بینی اینکه کشور در آن سال مالی چقدر درآمد و چه میزان منابع تامین اعتبار خواهد داشت را بیان می‌کند که نشان از برآورد هزینه‌ها و مصارف است که دولت در آن سال دارد.

نوبخت تاکید کرد: بودجه شفاف، بودجه‌ای است که پیش‌بینی منابع و مصرف منابع را اعلام کند.

معاون رئیس جمهور درباره منابع گفت: در خصوص منابع که درآمدها و مصارف است طبق نظام مالی و آماری دولت که GFS گفته می‌شود استانداردسازی شده است. بنابراین در خصوص منابع و درآمدهای دولت اول مالیات و بعد از آن حقوق گمرکی شامل می‌شود. بر اساس آنچه که برای سالی مالی ۱۳۹۷ پیش بینی شده است درآمد ۱۹۳هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که میزان دریافت مالیات ۱۱ درصد رشد داشته است.

  • تغییر در روند اخذ مالیات

نوبخت تاکید کرد: در حال حاضر ما می‌توانیم مالیات بیشتری داشته باشیم. این به آن معنا نیست که از مودیان مالیاتی، مالیات بیشتری دریافت شود بلکه به این معنی است که از کسانی که درآمد دارند اما طبق قانون از معافیت مالیاتی برخوردار هستند مالیات گرفته شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: برای مثال اعلام شده است که از فروش کتاب و کشاورزی مالیات گرفته نشود. قانون معافیت مالیاتی باید برای دریافت مالیات از افرادی که درآمد دارند اما مالیاتی پرداخت نمی‌کنند بازبینی شود. هم‌ اکنون حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمدی است که می‌توان از افرادی که درآمد دارند اما از معافیت مالیات نمی‌پردازند، کسب کرد. در واقع این همان بخش خاکستری مالیات است.

وی گفت: درآمدهای ما کافی نیست و تنها ۱۹۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود بر این اساس ضرورت دارد که برخی از دارایی‌های خود را به فروش برسانیم تا بتوانیم خرج طرح‌ها بکنیم. فروش دارایی‌های سرمایه‌ای، پروژه‌های عمرانی و نفت از جمله مواردی است که باید صورت بگیرد. در سال ۹۷ رقمی به ارزش ۱۰۶هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که عبارت است فروش نفت و اموال منقول و غیر منقول است در نظر گرفته شده است.

وی گفت: ضمن آن که باید بتوانیم سهام کارخانجات خود را طبق اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار کنیم و حدود ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از این دست درآمدها داریم. غیر از این می‌توانیم اوراق اسناد مالی خود را نیز به فروش برسانیم.

معاون رئیس جمهور گفت: سال آینده در خصوص فروش اوراق رقمی به ارزش ۴۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفتیم که ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای فروش انواع اوراق بود و مابقی آن واگذاری سهام کارخانجات است.

نوبخت تصریح کرد: در خصوص برخی اولویت‌های برنامه ششم در زمینه آب، محیط زیست، فاضلاب، پسماند، توسعه شبکه حمل و نقل و ریلی پیشنهاداتی به مجلس ارائه دادیم که در ماده ۱، ۲ و ۳ قانون برنامه در خصوص پرداخت‌ها وجود دارد.

وی گفت: در زلزله اخیری که در کرمانشاه به وقوع پیوست ۱۸۰۰ میلیارد تومان تنها به زیربناهای دولت (پل، آب و سیستم‌های برق) خسارت وارد شد که باید همه آنها بازسازی شود. ضمن آنکه موضوع ریزگردها در خوزستان نیز بسیار مهم است.

نوبخت ادامه داد: کل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی از ۴۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به ۶۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

  • ایجاد ۹۵۵ هزار فرصت شغلی در سال ۹۷

رئیس برنامه و بودجه با اشاره به سیاست‌های اشتغالزایی در سال آینده گفت: ۹۵۵ هزار فرصت شغلی در سال ۹۷ طبق قانون برنامه پیش‌بینی شده که با شعار کاهش فقر مطلق و عدالت اجتماعی انجام خواهد شد.

وی افزود: در برنامه سال آینده اشتغال گسترده، کاهش فقر مطلق اجرایی می‌شود و این اشتغال به صورت فراگیر در بخش‌های روستایی و عشایری و حمایتی است.

  • بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد سازمان‌ها است

نوبخت ادامه داد: برای سال آینده بودجه ریزی بر مبنای عملکرد سازمان‌ها خواهد بود و حرکت به سمت تمرکززدایی و شفافیت است.

وی افزود: برنامه‌های مهمی شامل تقویت دفاعی، توسعه مکران و بهبود وضعیت حمل و نقل، آب و محیط زیست در اولویت ما است و توجه ویژه به تولید و اشتغال و مشارکت عمومی و خصوصی در دستور کار قرار دارد.

نوبخت تصریح کرد: در سال ۹۷ از حدود هزار ردیف ملی، ۳۴۰ ردیف از دستگاه‌ها که حدود ۳۴ درصد می‌شود بر اساس قیمت تمام شده به دستگاه‌ها ارائه شد و سهم اعتبارات متفرقه حدود ۱۱.۸ درصد کاهش پیدا کرد.

  • جدول شماره ۱۷ پرمناقشه است

وی افزود: برای جدول شماره ۱۷ رقمی به ارزش ۲۶۰ تا ۲۷۰ میلیارد تومان اختصاص یافته که به نهادهای فرهنگی تعلق می‌گیرد که ۵۹ نهاد فرهنگی از میان صدها نهاد که در این جدول آمده این بودجه تعلق خواهد گرفت. ما به بخشی از فعالیت‌ها و ماموریت‌هایی که از سوی این نهادها صورت می‌گیرد از نظر مالی کمک می‌کنیم و این بودجه را حذف نکرده‌ایم و دستگاهی که استحقاق بیشتری دارند این بودجه را در جهت عدالت پرداخت می‌کنیم. در بخش اعتبارات به دلیل محدودیت منابع، وضعیت به گونه‌ای است که ۳۰ درصد آن را باید به سمت پروژه‌های عمرانی هدایت کنند و تنها ۴ درصد اعتبارات هزینه‌ای به استان‌ها تعلق می‌گیرد و بقیه در پایتخت ارائه خواهد شد و اختیارات به شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها داده شده است.

نوبخت با اشاره به طرح‌های ملی گفت: ۸۶۸ طرح ملی در وزارتخانه‌ها وجود دارد که شامل طرح‌های آبرسانی، آبخیزداری، بهبود محیط زیست، ساماندهی پسماند‌ها و حمل و نقل ریلی و عمومی و موتورسیکلت‌ها می‌شود. ضمن آنکه به موضوع اشتغالزایی بسیار توجه شده و ظرفیت استان‌ها برای بهبود اشتغال استان استفاده می‌شود و در طرح‌های عمرانی از مشارکت بخش غیر دولتی بهره خواهیم برد.

وی افزود: برای پروژه‌های استانی ۶۸ هزار و ۱۲۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۱۵هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان آن از تسهیلات صندوق توسعه ملی است و مابقی آن از محل نظام پولی و بانکی استخراج می‌شود و شش هزار میلیارد تومان آن از سوی بخش خصوصی تامین می‌شود.

  • کاهش فقر مطلق از اولویت‌های ما است

نوبخت گفت: برای اجرای برنامه کاهش فقر مطلق در نظر داریم که ۷۰۰ هزار تومان به صورت مستمری پرداخت کنیم و قرار بر این شد ضمن آنکه منابع یارانه‌ها را تامین می‌کنیم به افرادی که واقعاً نیازمند هستند و استحقاق دریافت یارانه را دارند از منابع هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شود و نیازمندان تحت پوشش نهادهای نظارتی و بیمه‌های اجتماعی شناسایی شده‌اند و در سال ۹۷ تنها به افرادی که نیازمند واقعی هستند یارانه تعلق می‌گیرد. رقم دریافتی مستمری بگیران از ۱۹۹ هزار تومان به ۷۰۰ هزار تومان خواهد رسید. همچنین سازمان هدفمندی یارانه‌ها به صندوق اجتماعی مبدل می‌شود. با ظرفیتی که لایحه بودجه دارد تحولات خوبی در این خصوص رخ خواهد داد.

  • بهبود شاخص‌های اقتصادی در سال ۹۷

معاون رئیس جمهور گفت: برای سال آینده نرخ تورم ۹ درصد، نرخ بیکاری ۱۱.۲ درصد پیش‌بینی شده و رقمی که برای هر بشکه نفت در نظر داریم ۵۵ دلار است و به اعتقاد ما اعداد و ارقامی که مطرح شده واقع بینانه بوده و شفاف است. البته ما ادعایی نداریم که بودجه سال آینده کاستی ندارد.

  • افزایش قیمت سوخت شایعه است

نوبخت اظهار داشت: دولت می‌تواند ۳۲ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمد کسب کند و اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را دارد اما برای این کار دست نگه داشته است.

وی افزود: در فضای مجازی اطلاعات نادرستی مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی قیمت گازوئیل یا افزایش قیمت بنزین تا ۱۵۰۰ تومان منتشر شده که نادرست است. در حقیقت افزایش قیمت سوخت گمانه زنی و شایعه است. در صورتی که قرار باشد افزایش قیمت حامل‌های انرژی انجام شود، بررسی می‌شود.

  • حذف ۲۰ یا ۳۱ میلیون نفر از یارانه‌بگیران تکذیب می‌شود

معاون رئیس جمهور گفت: در خصوص یارانه‌ها، مجلس شورای اسلامی تصمیم گیرنده است. ما پیشنهاد داده‌ایم یا افرادی که نیازمند نیستند را شناسایی کند و حذف شوند یا افراد نیازمند شناسایی شود و فقط به آن ها یارانه پرداخت شود.

وی افزود: عدد ۲۰ یا ۳۱ میلیون نفر که برای حذف یارانه‌ها منتشر می‌شود درست نیست و تنها عدد دقیق کسانی که حذف می‌شوند از سوی مجلس اعلام می‌شود.

کد خبر 392191

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار دولت

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha