عبدالله حسینی*: به رغم پیشرفتی که جامعه بین‌الملل در زمینه مقابله با قاچاق انسان و بیگانه ستیزی به‌دست آورده، اما این پدیده آزار دهنده همچنان به‌صورت یکی از چالش‌های مهم جوامع امروز ادامه دارد.

 بدون شک مبارزه با نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه‌ستیزی و نابردباری که میلیون‌ها نفر را در معرض اعمال تبعیض‌آمیز و دهشت‌بار قرار داده، نیازمند اقدامات همه‌جانبه توأم با تعهد، استمرار و اراده از سوی کلیه اعضای جامعه بین‌المللی است.

 امروزه یکی از اشکال مهم نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه ستیزی و نابرابری ناشی از آن اسلام ستیزی است. اوج‌گیری این نوع نابردباری یکی از دغدغه‌های جوامع مسلمان در قسمت‌های مختلف جهان به شمار می‌رود. این امر به‌خصوص از زمان وقوع حادثه غم‌انگیز یازده سپتامبر روند فزاینده‌ای از خشونت، تبعیض و برخورد‌های فیزیکی علیه مسلمانان را به همراه داشته است.

متأسفانه اتخاذ سیاست‌های دولت‌ها مانند اقدامات ضد تروریسم و مخالفت با اجرای آداب دینی در برخی کشورهای اروپایی نه تنها این شرایط را وخیم‌تر کرده بلکه خطرات جدی افزایش روند مشروعیت بخشیدن به اسلام‌ستیزی و تبعیض علیه مسلمانان را دربرداشته است.

در جهان امروز که با توجه به اهمیت روند فزاینده به‌هم پیوستگی و یکپارچگی گام برمی‌دارند، بردباری، تفاهم و همزیستی مسالمت‌آمیز فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف یک ضرورت اساسی به‌شمار می‌رود و لذا هتک حرمت مذاهب و دامن زدن به نفرت و انزجار مذهبی و نژادی، یکی از عوامل جدی نگرانی است.

متأسفانه بررسی کوتاهی از موارد متعدد هتک حرمت مذاهب و تحریک و دامن زدن به انزجار مذهبی براساس گزارش‌های نهادی بین‌المللی، منطقه‌ای و حقوق بشری حاکی از روند روبه‌افزایش این حوادث طی سال‌های اخیر است.

 درواقع پیشبرد و ارتقای حقوق بشر، بردباری، گفتمان و تفاهم از جمله عوامل اساسی نیل به نظم و سلامت عمومی جامعه در سطح ملی و حفظ صلح و امنیت در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی است.

 با وجود این، افزایش روند هتک حرمت ادیان و دامن زدن به احساسات ضد دینی به‌منظور تخریب ساختار بین‌المللی حقوق بشر که بر مبنای عدالت و عدم تبعیض بنا شده، زمینه‌های تمدید همزیستی مسالمت‌آمیز فرهنگ‌ها و تمدن‌ها و مذاهب مختلف را فراهم ساخته و چالش جدی‌ای را برای حفظ صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی در قرن 21 سبب شده است.

 بنابراین لازم است که اتحادیه بین‌المللی به عنوان یک سازمان بین‌المللی و جهانی، پارلمان‌های ملی و کانون گفتمان پارلمان ها در سطح جهان در چارچوب اساسنامه خود مبنی بر اهمیت تلاش برای صلح و همکاری میان ملت‌ها ضمن در نظر گرفتن منافع و مصالح بین‌المللی به تلاش و همکاری در زمینه دفاع و پیشبرد حقوق بشر، در این برهه از دوران تنش‌ها و حساسیت‌های فزاینده ، توجه خاصی مبذول نماید.

 گروه پارلمان جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده است که اجلاس جاری مجمع بین‌المللی در قالب 2 موضوع مورد بحث با دیدگاه متفاوتی آن را بررسی نماید و در این راستا زمینه‌ها و امکانات تقویت احترام به مذاهب و مقابله با هتک حرمت آنها در سطوح ملی و بین‌المللی را فراهم کند. در بررسی جامع این موضوع باید ریشه‌ها و عوامل بروز این مسئله و آسیب‌های جدی فردی و ا جتماعی ناشی از آن، به‌ویژه برخورداری کامل از نعمت حقوق بشر مدنظر قرار گیرد.

 ایران با پیگیری سیاست‌های ملی و بین‌المللی درصدد ریشه‌کن ساختن تبعیض نژادی در اشکال مختلف آن است و طی 2 دهه گذشته با عنایت به برنامه‌های5 ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود، اقدامات شایسته‌ای را به منظور ارتقای حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گروه‌های مختلف نژادی که در این کشور زندگی می‌کنند به عمل آورده است.

در این راستا میزان مشارکت عموم مردم در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و انتخابات شورای محلات به روشنی حاکی از مشارکت گسترده مردم در استان‌هایی است که در آن گروه‌های نژادی زندگی می‌کنند.

 * نماینده زاهدان در مجمع بین المجالس

کد خبر 37054

برچسب‌ها