زهرا رفیعی: خودرو در همه کشور‌ها جزو اموال منقولی است که ارزش ثبت کردن سند به ‌عنوان دارایی را دارد.

صدور سند خودرو

 اين سرمايه وقتي قرار باشد به كسي ديگر فروخته شود بايد عوارض سالانه، ماليات و بيمه آن نيز به فرد بعدي منتقل و در برخي موارد از نو به دولت پرداخت شود. فرايند تغيير سند در كشور‌ها متفاوت است اما در يك نكته در اكثر آنها اشتراك رويه وجود دارد. مردم فقط بايد به يك سازمان مراجعه كنند. اين در شرايطي است كه اختلاف نظر بين پليس و سازمان ثبت اسناد در ايران در اين زمينه باعث سردرگمي مردم شده است. مرور فرايند تغيير مالكيت خودرو در كشور‌هاي ديگر نشان مي‌د‌هد كه اين كار مي‌تواند چندان پيچيده نباشد و حتي به‌صورت آنلاين انجام شود.

انگليس:در انگليس‌ خريد و فروش و انتقال سند مالكيت خودرو به آساني انجام مي‌شود. اگر از نمايشگاه خودرو بخريد خودشان سند را مي‌فرستند، اداره راهنمايي و رانندگي و چند روز بعد سند با پست براي خريدار ارسال مي‌شود. اگر خودرو دست دوم باشد خريدار پشت برگه سند را امضا كرده و نشاني خود را ثبت و به اداره راهنمايي و رانندگي ارسال مي‌كند. چند روز بعد سند جديد با نام مالك جديد صادر مي‌شود. در خريد خودرو‌هاي نو خريدار بايد 20درصد ماليات بر ارزش افزوده بپردازد كه نمايشگاه خودرو اين مبلغ را به قيمت خودرو اضافه مي‌كند. در اين بين مالك بايد عوارض سالانه خودرو را كه بسته به حجم موتور خودرو و ميزان توليد آلاينده‌هاي مخرب محيط‌زيست تعيين مي‌شود، بپردازد. در اين كشور پرداخت عوارض به‌صورت آنلاين تلفني و حضوري امكان پذير است. در واقع انتقال خودروي دست دوم به جز عوارض سالانه خودرو هزينه‌اي روي دست مالك نمي‌گذارد. فروشنده قيمت تعيين مي‌كند و خريدار آن را مي‌پردازد. برگه مربوط به سند خودرو به اداره‌ راهنمايي و رانندگي در غرب كشور ارسال و پس از آن همه‌‌چيز با پست انجام مي‌شود. در اين كشور ماشين با پلاك فروخته مي‌شود و اگر بخواهيد پلاك خود را نگه داريد بايد پول پلاك را به همين اداره بپردازيد كه آن هم ناچيز است. در اين بين پرداخت عوارض خودرو كه ماهانه يا سالانه امكان پرداخت آن وجود دارد از اهميت زيادي برخوردار است به‌طوري كه مالك جديد بدون پرداخت آن نمي‌تواند از خودرو حتي از در منزل تا اداره پست استفاده كند. نرم افزار تعيين هزينه ماهانه، ۶ ماهه و سالانه عوارض سالانه خودرو در سايت‌ اين اداره بسته به سال ساخت و مدل خودرو به افراد اين اجازه را مي‌دهد كه پيش از خريد از ماليات سالانه آن اطلاع كسب كنند.

مالزي: در مالزي نقل و انتقال خودرو مراحل چندان پيچيده و پر هزينه‌ نيست. در اين كشور ابتدا خريدار و فروشنده معامله خويش را انجام مي‌دهند و فروشنده بيمه خودرو را به خريدار منتقل مي‌كند. خريدار با در دست داشتن تك برگه سند خودرو و بيمه‌اي كه حالا به نام خودش است به اداره راهنمايي و رانندگي مراجعه مي‌كند. اين اداره براي انتقال سند مالكيت 100رينگيت كه حدود 100هزار تومان است و 30رينگيت براي ماليات سالانه خودروي سواري از خريدار اخذ مي‌كند. اگر ماليات از مالك قبل بيش از ۶‌ماه اعتبار داشته باشد به مالك جديد منتقل مي‌شود ولي اگر كمتر از ۶‌ماه اعتبار داشته باشد مالك جديد بايد دوباره ماليات سالانه را پرداخت كند. پس از طي كردن اين مراحل اداره راهنمايي و رانندگي سند جديد را با اثر انگشت مالك جديد صادر كرده و در اختيار وي قرار مي‌دهد.

ايرلند: در ايرلند نقل و انتقال سند خودرو در دپارتمان حمل‌ونقل، توريسم و ورزش انجام مي‌شود. اگر سال ساخت خودرو بعد از سال 1993باشد، قسمت پايين سند خودرو توسط خريدار و فروشنده پر شده و به قسمت امور رايانه اين دپارتمان ارسال و جزئيات جديد ثبت و سند براي مالك جديد ارسال مي‌شود. در اين قسمت به جز هزينه پست هيچ پول ديگري نبايد پرداخت شود. اگر خودرو را به نمايشگاه خودرو بفروشيد بايد يك فرم ديگر را كه در اين بنگاه‌ها وجود دارد پركرده و به دپارتمان حمل‌ونقل و ترافيك ارسال كنيد. پس از اينكه فرايند تغيير مالك انجام شد، ماليات به‌صورت آنلاين پرداخت مي‌شود. ماليات خودرو همان عوارض خودروست كه بستگي به ميزان دي اكسيد كربني دارد كه هر خودرو توليد مي‌كند. هزينه آن هم از 120تا 2350يورو در سال متغير است.

سوئد: انتقال مالكيت خودرو در سوئد 10روز كاري طول مي‌كشد. مالك جديد بايد بيمه شخص ثالث را خريداري كند. مالك قبلي تا زمان انتقال مالكيت مسئول حوادث ناشي از خودروست. هر فردي جداگانه ماليات خودرو را پرداخت مي‌كند. اگر خودرو از بنگاه‌هاي خودرو خريداري شود همانجا از طريق اينترنت به اداره حمل‌ونقل و ترافيك اين تغيير اعلام مي‌شود. در سند مالكيت يك بخش براي ثبت مشخصات خريدار جديد وجود دارد كه ‌پس از پر و امضا كردن ‌، برگه‌به اداره حمل‌ونقل و ترافيك پست مي‌شود. اگر سال ساخت خودرو 2004به قبل باشد براي همسان‌سازي‌ با قوائد اتحاديه اروپا بايد مدارك حتما در اين اداره ثبت و سند جديد صادر شود. هزينه اين كار 50كرون است (حدود 20هزار تومان). اگر مالك E-ID يا هويت الكترونيك داشته باشد اين مبلغ را هم نمي‌پردازد.

آمريكا: در آمريكا مالياتي كه خريدار براي خودرو مي‌پردازد بستگي به نرخ ماليات هر ايالت دارد. اگر در سند خودرو ذكر شود كه‌ به‌عنوان هديه به نفر بعدي منتقل شده است، مالك جديد نبايد ماليات را بپردازد. براي نقل‌و‌انتقال سند خودرو خريدار و فروشنده مي‌توانند به اداره راهنمايي و رانندگي هر شهر مراجعه كرده و كاغذي كه سند خودروست را پر كرده و سند نو دريافت كنند. خريدار در هر خريد فقط ماليات بر ارزش افزوده را پرداخت مي‌كند. اگر كسي پلاك جديد بخواهد بايد رقم ناچيزي براي آن بپردازد. خريدار و فروشنده مي‌توانند براي ثبت معامله خود و براي جلوگيري از هرگونه كلاهبرداري به بانك مراجعه كرده و بدون پرداخت هزينه‌اي در مقابل مأمور بانك نقل و انتقال پول و سند را به ثبت برسانند. پس از اين مرحله خريدار مي‌تواند بقيه مراحل نقل و انتقال سند را خودش انجام دهد. عوارض سالانه خودرو در آمريكا بسته به هر ايالت رقمي ثابت است كه با انتقال خودرو به نفر بعدي منتقل نمي‌شود به همين دليل سالانه چند روز قبل از تولد هر فرد به او يادآوري مي‌شود كه درصورت داشتن خودرو بايد عوارض آن را بپردازد. درصورت تغيير مكان زندگي و آدرس، عوارض خودرو ايالت بعدي را بايد پرداخت كند. مالك هر خودرو مي‌تواند تا 30روز بدون پرداخت ماليات در ايالت ديگر سفر كند.

ژاپن: در اين كشور براي صرفه جويي در وقت شركت‌هايي وجود دارند كه با دريافت مبلغي به جاي فروشنده كارهاي اداري مورد نياز را انجام مي‌دهند. در غيراين صورت خريدار و فروشنده با مراجعه به اداره پليس و پرداخت 5هزار ين (حدود 160هزار تومان و به‌عبارتي مزد يك روز يك كارگر) توسط خريدار نقل و انتقال خودرو انجام مي‌شود و يك هفته بعد اسناد جديد براي مالك جديد از طريق پست ارسال مي‌شود. مالك جديدبايد با مراجعه به شهرداري منطقه‌اي كه ساكن است‌ گواهي سكونت در نشاني پستي مشخص را دريافت كند. براي اين كار مبلغ بسيار ناچيزي در حد پول تمبر بايد بپردازد. عوارض خودرو و بيمه به‌صورت سالانه توسط مالك پرداخت مي‌شود.

استراليا: در استراليا بسته به ايالت نرخ ماليات انتقال سند مالكيت متفاوت است. به‌طور مثال در ايالت سيدني پس از درج مشخصات مالك جديد و قيمت خودرو در سند، برگه‌ به اداره حمل‌ونقل و ترافيك ارسال مي‌شود. هزينه و ماليات جابه‌جايي مالكيت 32دلار است كه خريدار به همراه ۳ درصد از قيمت خودرو به اداره حمل‌ونقل و ترافيك مي‌پردازد. البته براي خودرو‌هايي كه ۵ سال از ساخت آن گذشته باشد بايد برگه معاينه فني خودرو نيز ارائه شود كه گرفتن آن ۴۵ دلار هزينه دارد.

آلمان: در آلمان مالك خودرو بايد سالانه براساس قدرت موتور، بنزيني يا ديزلي بودن و سال ساخت به اداره ماليات، ماليات بپردازد. خريدار خودروي دست‌دوم براي نقل و انتقال و گرفتن پلاك جديد بايد 80يورو (حدود 300هزار تومان) به اداره راهنمايي و رانندگي بپردازد. براي خريد خودروي دست اول ۱۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده به قيمت خودرو اضافه مي‌شود.

تركيه: در تركيه دولت از هر خريد و فروش خودرو (بسته به قيمتي كه خود اعلام مي‌كند) 10تا 25درصد از قيمت آن را براي ماليات، عوارض سالانه و بيمه اخذ مي‌كند. خودرو‌هاي قديمي‌تر عوارض بيشتري بايد بپردازند. اين بخش هر سال تكرار مي‌شود اما براي نقل و انتقال خودرو 5درصد از ارزش خودرو از خريدار اخذ مي‌شود. خريدار و فروشنده درصورتي كه يك طرف ماجرا بنگاه معاملات خودرو نباشد، به دفاتر ثبت مراجعه مي‌‌كنند و در همانجا نقل وانتقال پول انجام مي‌شود. ماليات سالانه تا زمان فروش خودرو بر عهده فروشنده است اما اگر بدهكار يا بستانكار باشد از مبلغ فروش كسر يا اضافه مي‌شود. پلاك معمولا با خودرو جابه‌جا مي‌شود مگر اينكه خريداري كه خودرو ي صفر خريده است بخواهد با پرداخت پول بيشتر، پلاكي به نام خود يا رند خريداري كند. ماليات خودرو كه سالانه پرداخت مي‌شود براي يك خودروي متوسط، 2هزار ليره است. بيمه بدنه و شخص ثالث با توجه به مدل خودرو و سن راننده تعيين ‌شده كه مانند ايران با تغيير مالك به نفر بعدي منتقل مي‌شود.

لبنان: در لبنان خريد خودروي نو به نسبت كم‌هزينه و كم دردسر‌تر از خودروي دست دوم است. خودروي نو بسته به مدل و برند آن 3تا ۵ سال هيچ هزينه‌اي اعم از تعميرات، بيمه و ماليات سالانه ندارد. اگرچه خودروي دست دوم ارزان‌تر است اما سالانه بايد هزينه‌ زيادي (600دلار) بابت بيمه طلايي آن پرداخت شود. خريدار و فروشنده مي‌توانند با وكالتنامه كار انتقال خودرو را انجام دهند. خريدار با در دست داشتن وكالتنامه كه 40دلار هزينه دارد، مي‌تواند ظرف مدت ۳‌ماه سند مالكيت را در اداره راهنمايي و رانندگي به نام خود كند. هزينه انتقال سند ۱۰ درصد ارزش خودروست. بيمه شخص ثالث نيز بسته به مدل خودرو ۱۰۰ تا 200دلار است كه هر مالك خود آن را پرداخت مي‌كند. عوارض سالانه در لبنان از خودرو‌ها گرفته نمي‌شود ولي خودرو‌هايي كه بيش از 5سال عمر دارند هر سال بايد برگه معاينه فني را دريافت كنند.

كانادا: منطق كلي براي نقل و انتقال خودرو در كل كشور كانادا يكسان است ولي در جزئيات ايالت‌ها با هم كمي متفاوت هستند. انجام همه امور مربوط به‌خودرو در اداره راهنمايي و رانندگي انجام مي‌شود. از آنجا كه بانك‌ها و شبكه‌هاي اطلاعاتي در كانادا آنلاين هستند، كل فرايند در كمتر از ۵ دقيقه انجام مي‌شود. خريدار و فروشنده با ارائه گواهينامه‌هايشان و شماره سريال خودرو كه پشت شيشه خودرو‌ها چسبانده مي‌شود (Win Number) سند خودرو را منتقل مي‌كنند. شماره سريال خودرو همه اطلاعات سجلي و محل سكونت مالك و مشخصات خودرو را در خود دارد. عوارض سالانه در اين كشور همان پولي است كه فرد براي پلاك خودرو مي‌پردازد و هر سال بايد اعتبار آن را تمديد كند. بخشي از پولي كه از اين عوارض به‌دست مي‌آيد صرف حمل‌ونقل عمومي، خدمات اورژانس و پرداخت حقوق ماهانه به معلولان تصادفات رانندگي مي‌شود. اين هزينه براي همه خودرو‌ها حدود 300دلار است. عوارض سالانه و بيمه متعلق به افراد است و با انتقال مالكيت منتقل نمي‌شود. بيمه در كانادا به 2نوع كلي يكطرفه و دو طرفه وجود دارد. در نوع يكطرفه، بيمه فقط خسارت طرف مقابل بيمه‌گذار را مي‌پردازد. در نوع دو طرفه، خسارت زيانديده و بيمه‌گذار پرداخت مي‌شود. تعيين سقف و كف اين بيمه‌ها در اختيار بيمه‌گذار است. قرار است از سال2017ارائه معاينه فني براي همه خودرو‌ها اجباري شود. در اين صورت بسياري از خودرو‌هاي فرسوده كه هزينه نگهداري و تعميرشان از عوارض سالانه‌شان بيشتر باشد از رده خارج خواهند شد.

کد خبر 342474

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار ثبت نام و قیمت خودرو

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha