همشهری آنلاین: دیدارهای تیم‌های استقلال و پرسپولیس، این دو تیم پر طرفدار تهرانی همیشه شور و حال خاصی داشته‌ است.

اس اس

تاریخچه شهرآوردهای دو تیم از ابتدا تاکنون به شرح زیر است:

 • 16 فروردین 1347: پرسپولیس صفر استقلال صفر
 • 20 دی 1347 : پرسپولیس صفر استقلال صفر
 • 31 مرداد  1348 : پرسپولیس یک استقلال 3 . گل‌های تیم استقلال: احمد منشی زاده (8) ، علی جباری (44)، کارو حق وردیان (88) گل تیم پرسپولیس: کاظم گنجاپور (72)
 • 17 بهمن 1348 : پرسپولیس صفر استقلال یک. (3 بر صفر استقلال برنده اعلام شد) گل تیم استقلال: غلامحسین مظلومی (9) این بازی تا دقیقه 82 ادامه یافت اما در این لحظه تیم پرسپولیس میدان را به دلیل اعتراض به نحوه قضاوت ترک کرد و فدراسیون فوتبال نتیجه را 3 بر صفر به سود استقلال اعلام کرد.
 • 3 مهر 1349 : پرسپولیس 2 استقلال 3. گل‌های استقلال: جواب قراب (73)، کارو حق وردیان (87)، عباس مژدهی (88) گل‌های تیم پرسپولیس: علی پروین (7)، حسین کلانی (23)
 • 27 دی 1349 : پرسپولیس یک استقلال یک (3 برصفر استقلال برنده شد) گل استقلال: عباس مژدهی (75) گل پرسپولیس: حسین کلانی (2) * این بازی تا دقیقه 75 یک بر یک مساوی در جریان بود تا اینکه بازیکنان تیم پرسپولیس به دلیل اعتراض به نحوه قضاوت داور زمین را ترک کردند. براساس رای صادره از سوی فدراسیون فوتبال تیم استقلال با نتیجه 3 برصفر برنده بازی شد.
 • 28 خرداد 1350 : پرسپولیس یک استقلال یک. گل تیم استقلال: غلامحسین مظلومی (30) گل تیم پرسپولیس: صفر ایرانپاک (90)
 • 15 بهمن 1350 : پرسپولیس 4 استقلال یک. گل های تیم پرسپولیس: حسین کلانی (43 و90) صفر ایرانپاک (56) ، محمودخوردبین (75) گل تیم استقلال: علی جباری (75)
 • 3 فروردین 1351 : پرسپولیس 2 استقلال صفر. گل های تیم پرسپولیس: صفر ایرانپاک (50)، حسین کلانی (89)
 • 11 اسفند 1351 : پرسپولیس صفر استقلال 2. گل های تیم استقلال: علی جباری (87 و40)
 • 25 خرداد 1352 : پرسپولیس صفر استقلال یک. گل تیم استقلال: رضا عادلخانی (3)
 • 16 شهریور 1352 : پرسپولیس 6 استقلال صفر. گل های تیم پرسپولیس: همایون بهزادی (90 و86، 50) ،ایرج سلیمانی (45 و56) و حسین کلانی (32)
 • 18 آذر 1352: پرسپولیس یک استقلال یک. گل تیم استقلال: علی جباری (70) گل تیم پرسپولیس: همایون بهزادی (46)
 • 4 خرداد 1353 : پرسپولیس صفر استقلال یک. گل تیم استقلال: حسن روشن (88)
 • 27 آذر 1353 : پرسپولیس 2 استقلال یک. گل تیم استقلال: غلامحسین مظلومی (60) گل‌های تیم پرسپولیس: صفر ایرانپاک (50) و اسماعیل حاج رحیمی پور
 • 5 اردیبهشت 1354 : پرسپولیس یک استقلال 3.گل‌های تیم استقلال: غلامحسین مظلومی (11 و62)، مسعود مژدهی (47). گل تیم پرسپولیس: صفر ایرانپاک (53)
 • 25 مهر 1354 : پرسپولیس 2 استقلال صفر. گل‌های تیم پرسپولیس: جهانگیر فتاحی (22)، اسماعیل حاج رحیمی پور(38)
 • 27 اسفند 1354 : پرسپولیس یک استقلال یک. گل تیم استقلال: مسعود مژدهی (20) گل تیم پرسپولیس: محمود خوردبین (85)
 • 2 مهر 1355 : پرسپولیس یک استقلال یک. گل تیم استقلال: هادی نراقی (26) گل تیم پرسپولیس: علی پروین (40)
 • 18 اردیبهشت 1356 : پرسپولیس صفر استقلال 3. گل‌های تیم استقلال: محرم عاشوری (45)، حسن روشن (83)، سعید مراغه چیان (88)
 • 18 آذر 1356:پرسپولیس 2 استقلال یک. گل تیم استقلال: حسن روشن (85) گلهای تیم پرسپولیس: صفر ایرانپاک (15 و34)
 • 25 آبان 1358: پرسپولیس صفر استقلال یک. گل تیم استقلال: غلامرضا فتح آبادی (42) * این بازی دوستانه بوده و به مناسبت برزگداشت مرحوم علی دانایی فرد برگزار شد، دیداری که در دقیقه 75 به دلیل هجوم تماشاگران به داخل زمین نیمه تمام ماند.
 • 13 تیر 1359: پرسپولیس صفر استقلال صفر
 • 16 مهر 1360 : پرسپولیس صفر استقلال صفر
 • 17 دی 1361 : پرسپولیس یک استقلال یک. گل تیم پرسپولیس: غلامرضا فتح آبادی (10) گل تیم استقلال: بهتاش فریبا (87)
 • 15 مهر1362 : پرسپولیس صفر استقلال یک. گل تیم استقلال: پرویز مظلومی (59)
 • 25 خرداد 1365: پرسپولیس 3 استقلال صفر. گل‌های تیم پرسپولیس: شاهرخ بیانی (12- پنالتی و 52)، ناصرمحمد خانی (62)
 • 7 فروردین 1366 : پرسپولیس صفر استقلال صفر
 • 18 شهریور1367: پرسپولیس یک استقلال یک. گل تیم استقلال: جعفر مختاری فر (60) گل تیم پرسپولیس: فرشاد پیوس (46)
 • 19 اسفند1367: پرسپولیس 4 استقلال 2. (وقت معمول صفربرصفر) گل‌های تیم استقلال (پنالتی): جعفرمختاری فرو رضاحسن زاده / گلهای تیم پرسپولیس (پنالتی): مجتبی محرمی، رحیم یوسفی، محسن آشوری، مرتضی کرمانی مقدم  * این دیدار در چارچوب جام حذفی باشگاه های کشور برگزار شد.
 • 17 آذر 1368: پرسپولیس یک استقلال صفر. گل تیم پرسپولیس: رضا عابدیان (18)
 • 4 خرداد 1369: پرسپولیس یک استقلال 2. گل‌های تیم استقلال: عباس سرخاب (46) و صمد مرفاوی (72) گل تیم پرسپولیس: نادر میراحمدیان (12)
 • 28 دی 1369 : پرسپولیس یک استقلال یک. گل تیم استقلال: شاهرخ بیانی (62- پنالتی) گل تیم پرسپولیس: فرشاد پیوس (75)
 • 4 بهمن 1370: پرسپولیس صفر استقلال صفر
 • 15 اسفند 1370: پرسپولیس صفر استقلال 2. گل‌های تیم استقلال: صمد مرفاوی (8) و صادق ورمزیار(15)
 • 8 خرداد1371: پرسپولیس صفر استقلال یک. گل تیم استقلال: صمد مرفاوی (48)
 • 11 دی 1371: پرسپولیس صفر استقلال صفر
 • 30 دی 1373 : پرسپولیس 2 استقلال2. (3 بر صفر به سود استقلال) گل‌های تیم استقلال: صادق ورمزیار(79 پنالتی)، ادموند اختر(87) / گل‌های تیم پرسپولیس: فرشاد پیوس(21- پنالتی)، بهزاد داداش زاده(56) * این بازی تا دقیقه 88 دو بر دو مساوی دنبال می شد اما به دلیل درگیری کاپیتان‌های دوتیم و هجوم تماشاگران منتسب به تیم پرسپولیس به داخل زمین نیمه تمام ماند. پس ازیک روز کمیته انضباطی فدراسیون رای به پیروزی سه بر صفرتیم استقلال داد.
 • 7 بهمن 1373 : پرسپولیس صفر استقلال صفر
 • 6 مرداد 1374: پرسپولیس یک استقلال 3. گل‌های تیم استقلال: ادموند اختر(7)، صادق ورمزیار(16- پنالتی)، محمد تقوی(36) گل تیم پرسپولیس: مرتضی کرمانی مقدم (49)
 • 8 دی 1374: پرسپولیس صفر استقلال صفر
 • 27 مهر 1375: پرسپولیس یک استقلال صفر. گل تیم پرسپولیس: ادموند بزیک (87)
 • 20 تیر 1376 : پرسپولیس 3 استقلال صفر. گل‌های تیم پرسپولیس: ادموند بزیک (30)، مهدی مهدوی کیا (71)، بهنام طاهرزاده (87)
 • 22 آبان 1377 : پرسپولیس یک استقلال صفر. گل تیم پرسپولیس: مهدی هاشمی نسب (45)
 • 20 فروردین 1378: پرسپولیس یک استقلال یک. گل تیم استقلال: فرد ملکیان (43) گل پرسپولیس: مهدی هاشمی نسب (3)
 • 20 تیر 1378: پرسپولیس 2 استقلال یک. گل تیم استقلال: سهراب بختیاری زاده (50) گل‌های تیم پرسپولیس: مهدی هاشمی نسب (12  پنالتی)، افشین پیروانی (85)
 • 2 مهر 1378 : پرسپولیس صفر استقلال صفر
 • 8 اسفند 1378: پرسپولیس 2 استقلال صفر. گل‌های تیم پرسپولیس: مهدی هاشمی نسب (7)، پایان رافت (80)
 • 9 دی 1379 : پرسپولیس 2 استقلال2. گل‌های تیم استقلال: محمد نوازی(67)، مهدی هاشمی نسب (86) گلهای تیم پرسپولیس: بهروز رهبری فرد (57- پنالتی)، علی کریمی (89)
 • 5 اسفند 1379: پرسپولیس صفر استقلال یک. گل تیم استقلال: علیرضا اکبرپور(72)
 • 28 اسفند 1380 : پرسپولیس یک استقلال یک. گل پرسپولیس: رضا جباری (25) گل استقلال: محمد نوازی (38- پنالتی)
 • 19 اردیبهشت1381:  پرسپولیس صفر استقلال صفر
 • 20 دی 1381: پرسپولیس یک استقلال یک. گل استقلال: علی سامره (1) گل پرسپولیس: علی انصاریان (70- پنالتی)
 • 23 خرداد 1382 : پرسپولیس 2 استقلال یک. گلهای تیم پرسپولیس: یحیی گل محمدی (11) و بهنام ابوالقاسم پور(50) گل تیم استقلال: علیرضا اکبرپور(63)
 • 25 مهر 1382 : پرسپولیس یک استقلال 2. گل پرسپولیس: عیسی ترائوره (70) گلهای تیم استقلال: علی سامره (8) و محمود فکری (57)
 • 13 بهمن 1382 : پرسپولیس یک استقلال یک. گل تیم پرسپولیس: حامد کاویانپور(20) گل تیم استقلال: داود سیدعباسی (3)
 • اول آبان 1383 : پرسپولیس صفر استقلال صفر
 • 7 اسفند 1383 : استقلال 3 پرسپولیس 2. گل‌های پرسپولیس: شیث رضایی (84) و سهراب انتظاری (77) گلهای استقلال: رضاعنایتی (68)،محمود فکری (83) و پیروز قربانی (93)
 • 14 آبان 1384 : پرسپولیس صفر استقلال یک. گل استقلال: رضا عنایتی (56)
 • 20 اسفند 1384 : استقلال صفر پرسپولیس صفر
 • 12 آبان 1385 : پرسپولیس 2 استقلال یک. گلهای پرسپولیس: مهرزاد معدنچی (22) و مهرداد اولادی (71) گل استقلال: امیرحسین صادقی (16)
 • 10 فروردین 1386 : استقلال یک پرسپولیس یک. گل استقلال: شیث رضایی (گل به خودی - 43) گل پرسپولیس: علیرضا واحدی نیکبخت (13)
 • 18 مهر 1386 : استقلال 1 پرسپولیس 1. گل استقلال: امید روانخواه (57) گل پرسپولیس: محسن خلیلی (84)
 • 15 فروردین 1387 : استقلال 1 پرسپولیس 1. گل استقلال: امید روانخواه (3) گل پرسپولیس: محسن خلیلی (27)
 • 12 مهر 1387 : استقلال 1 پرسپولیس 1
 • 25 بهمن 1387 : استقلال 1 پرسپولیس 1
 • 10 مهر 1388 : پرسپولیس 1 استقلال 1
 • 14 بهمن 1388 : پرسپولیس 2 استقلال 1. گل‌های پرسپولیس: هادی نوروزی(37) کریم باقری(87) گل استقلال:فرهاد مجیدی(16)
 • 23 مهر 1389 : پرسپولیس صفر استقلال 1. گل استقلال فرهاد مجیدی دقیقه 90
 • 10 فروردین 1390: پرسپولیس صفر استقلال 1. گل استقلال: آرش برهانی
 • 25 شهریور 1390: پرسپولیس صفر استقلال 2. گل استقلال فرهاد مجیدی دقیقه 14 و مجتبی جباری دقیقه 81
 • 16 آبان 1390: پرسپولیس 2 استقلال 2. گل پرسپولیس هادی نوروزی دقیقه 20 و 47 گل استقلال آرش برهانی دقیقه 32 و حنیف عمران‌زاده
 • 18 آذر 1390: پرسپولیس صفر استقلال 3. گل استقلال: مجتبی جباری 2 گل و اسماعیل شریفات
 • 14 بهمن 1390: پرسپولیس 3 استقلال  2. گل استقلال: میلاد میداودی دقیقه 32، فریدون زندی دقیقه 50، گل پرسپولیس: ادمون زاید دقایق 82، 83 و 92
 • 3 شهریور 1391: پرسپولیس صفر استقلال صفر
 • 6 بهمن 1391: پرسپولیس صفر استقلال صفر
 • 15 شهریور 1392: پرسپولیس صفر - استقلال صفر
 • 27 دی 1392: پرسپولیس صفر - استقلال صفر
 • 2 آذر 1393: پرسپولیس 2 - استقلال صفر
 • 25 اردیبهشت 1394: پرسپولیس یک - استقلال صفر
 • 8 آبان ماه 1394 : استقلال یک - پرسپولیس یک
 • 27 فروردین ماه 1395 : استقلال 2 - پرسپولیس 4
 • 26 شهریور 1395: پرسپولیس صفر استقلال صفر
 • 24 بهمن 1395 : استقلال سه - پرسپولیس دو
 • 4 آبان 1396 : استقلال صفر- پرسپولیس یک
 • 10 اسفندماه 1396 : استقلال یک - پرسپولیس صفر
 • 29 تیر ماه 1397 : استقلال صفر - پرسپولیس 3 (سوپر جام - رای کمیته انظباطی)
 • 5 مهر ماه 1397 : استقلال صفر - پرسپولیس صفر
کد خبر 33630

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار