همشهری آنلاین: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آیین‌نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی را ابلاغ کرد.

به گزارش ايرنا، با استناد به بند 12 ماده 3 آيين‌نامه شوراي عالي برنامه‌ريزي آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، آيين‌نامه آموزشي دوره دكتراي تخصصي كه در جلسه 871 اين شورا تصويب شده است براي اجرا ابلاغ شد و براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي 1395 و بعد از آن الزامي است.

بر اساس اين آيين نامه، دارا بودن مدرك رسمي پايان دوره كارشناسي ارشد مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي، داشتن صلاحيت علمي و عمومي ورود به موسسه طبق ضوابط، و احراز توانايي در زبان خارجي طبق شيوه‌نامه مصوب مؤسسه از شرايط ورود به دوره دكتراي تخصصي است.

بر اساس اين آيين‌نامه، اموزش رايگان براي هر دانشجو در دوره دكتراي تخصصي صرفا يك بار امكان‌پذير است و تحصيل همزمان دانشجو در همان دوره يا دوره‌هاي ديگر تحصيلي و تغيير رشته و انتقال ممنوع است.

مدت تحصيل در دوره دكتراي تخصصي حداقل 6 نيمسال و حداكثر هشت نيمسال است و هر نيمسال هجده هفته شامل 16 هفده هفته آموزش و 2 هفته ارزشيابي است. در صورتي كه دانشجو در مدت مقرر دانش‌آموخته نشود مؤسسه مي‌تواند به پيشنهاد استاد راهنما مدت تحصيل را تا دو نيمسال ديگر افزايش دهد.

بر اساس اين آيين‌نامه، تعداد واحدهاي تحصيلي دوره دكتراي تحصصي 36 واحد است كه 12 تا 18 واحد آن آموزشي و 18 تا 24 واحد پ‍ژوهشي است و دانشجو بايد در هر نيمسال تحصيلي حداقل 6 و حداكثر 10 واحد درسي را انتخاب كند.

در اين آيين‌نامه، نمره قابل قبول براي هر درس 14 از 20 و ميانگين كل قابل قبول، 16 از 20 است و دانشجوي مشمول آموزش رايگان در صورت عدم كسب نمره قبولي يا حذف غيرموجه آن، موظف است براي انتخاب مجدد همان درس يا درس جايگزين، هزينه مربوطه را بر اساس مصوبه هيئت امنا پرداخت كند.

بر اساس اين آيين‌نامه، چاپ يك مقاله علمي مستخرج از رساله دانشجو، شرط دفاع از رساله تعيين شده است و هيئت داوران دفاع از رساله را 3 عضو هيئت علمي علاوه بر استادان راهنما و مشاور تشكيل مي‌دهند كه يك عضو از داخل موسسه و دو عضو ديگر از خارج از مؤسسه انتخاب مي‌شوند و روز دفاع از رساله و كسب درجه قبولي، تاريخ فارغ‌التحصيلي دانشجو محسوب مي‌شود.

در اين آيين‌نامه آمده است كه احراز و اثبات تخلف علمي دانشجو پس از اتمام رساله، به ابطال مدرك تحصيلي وي منجر خواهد شد.

آيين‌نامه آموزشي دوره دكتراي تخصصي در يك مقدمه، 26 ماده و 15 تبصره تصويب شده است و مسئول اجراي آن مؤسسه آموزش عالي و نظارت بر حسن اجرا و تفسير مفاد آن، برعهده معاونت آموزشي وزارت علوم است.

دكتر مجتبي شريعتي نياسر معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، درباره آيين‌نامه بازنگري شده دوره دكتري تخصصي، گفت: ضوابط آموزشي دانشجويان دوره دكتري از سال 95 به بعد متفاوت خواهد بود. با توجه به آيين‌نامه جديد، دوره دكتري مي‌تواند حداقل 3 ساله باشد، در حالي كه در گذشته دوره دكتري حداقل 4 ساله بود.

وي افزود: آن دسته از دانشجويان مقطع دكتري كه نتوانستند در يك درس موفق شوند، با توجه به آيين‌نامه جديد، اين امكان براي آنان فراهم شده كه مجدد اين درس را انتخاب كنند تا از عقب افتادن تحصيلي آنان جلوگيري شود.

شريعتي ادامه داد: از ديگر ويژگي‌هاي اين آيين‌نامه، صدور گواهي گذراندن دوره به افرادي است كه موفق نشده‌اند دوره دكتري خود را به تمام كنند.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران با بيان اينكه ديگر نمره رساله دوره دكتري در معدل محسوب نمي‌شود، افزود: در آيين‌نامه جديد دوره دكتري مقرر شده است كه نمره رساله ديگر در معدل محسوب نشود و اين نمره صرفا براي ارزيابي كيفي و علمي دانشجو لحاظ خواهد شد و معدل دانشجو فقط حاصل واحدهاي گذرانده شده باشد.

شريعتي نياسر گفت: در آيين‌نامه‌هاي جديد توجه ويژه‌اي به موضوع مقابله با تقلب‌هاي علمي شده است.

کد خبر 333021

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 7 =