ناهید نقی‌زاده: بیست‌ویکمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تغییرات آب و هوا از ۳۰نوامبر تا ۱۲دسامبر ۲۰۱۵(۹ تا ۲۱آذرماه گذشته)در پاریس، برگزار شد.

اجلاس پاریس

اين كنفرانس يكي از بزرگ‌ترين نشست‌هاي ديپلماتيك مرتبط با محيط‌زيست بود كه بيش از 36هزار نفر از گروه‌هاي ذي‌نفع مختلف از سرتاسر دنيا را گرد هم آورده بود. در اين نشست بين‌المللي، نمايندگان متعددي از تشكل‌هاي مردمي از سراسر جهان براي ارائه پيشنهادهاي خود براي اثرگذاري در توافقنامه پاريس حضور داشتند. از كشور ايران نيز ناهيد نقي‌زاده، دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه‌ريزي روستايي به نمايندگي از مؤسسه توسعه پايدار محيط‌زيست، در كنفرانس حضور داشت. نقي‌زاده گزارشي از حضور تشكل‌هاي مردم‌نهاد و سازمان‌هاي جوامع بومي و محلي در اين كنفرانس تهيه كرده است كه طي آن، نقش اثرگذار جوامع بومي و محلي و نمايندگان تشكل‌هاي مردم‌نهاد محيط‌زيستي تبيين شده است.

يكي از رويدادهاي مهم كنفرانس پاريس حضور قوي و پررنگ جوامع بومي و محلي از نقاط مختلف دنيا، به‌خصوص سازمان‌هاي جوامع بومي و محلي كشورهاي آمريكاي لاتين (از جمله جنگل‌هاي آمازون)؛ كشورهاي آفريقايي، آسيايي و مناطق حاشيه اقيانوس‌ها بود كه بسيار تأثيرگذار و قابل تامل بود. خواسته‌ها و مواضع جوامع بومي و سازمان‌هاي آنان از طريق اعتراض‌هاي آرام در محل كنفرانس، نوشتن پلاكارد و ايستادن در محل گذر شركت‌كنندگان و نمايندگان دولت‌ها، مصاحبه مطبوعاتي و نشست و جلسه نمود پيدا مي‌كرد.

بخش مهمي از خواسته‌هاي آنان عبارت بود از: «احترام و حفظ حقوق اين جوامع در تصميمات و توافقنامه كنفرانس پاريس»، «به‌رسميت شناختن، حفظ و ارتقاي دانش بومي و نوآوري‌هاي جوامع بومي»، «تأمين امنيت ارضي و حق بر سرزمين در حفظ زمين»، «جوامع بومي بخشي از مسئله نيستند، و نقش حياتي در دستيابي به راه‌حل‌هاي مؤثر در برابر تغييرات آب و هوا دارند»، «نه‌گفتن به: زمين‌خواري، سدهاي بزرگ، انرژي هسته‌اي، سوخت‌هاي زيستي، صنايع استخراجي، سوخت‌هاي فسيلي و نه به تجارت كربن». سازمان‌هاي جوامع بومي و محلي خواهان آن بودند كه دولت‌ها از ارائه راه‌حل‌هاي دروغين دست‌بردارند و به راه‌حل‌هايي فكر كنند كه ايفاي نقش اين جوامع در دستيابي به هدف‌هاي كنوانسيون در مقابله با اثرات تغييرات آب و هوا مؤثرتر شود. اما از برآورد نظرات اين سازمان‌ها، اينطور استنباط مي‌شود كه خواسته‌هاي اين جوامع به‌طور مؤثر و قوي در توافقنامه پاريس درج نشده است.

 • فعالان غيردولتي محيط‌زيست و شبكه‌هاي آنان

در سطوح ملي (از فرانسه) و در سطوح بين‌المللي فعالان بسياري از تشكل‌هاي كشاورزان، عشاير، ماهيگيران، زنان، جوانان، فعالان محيط‌زيست و... در رويدادهاي متعدد شركت داشتند. در اين ميان سازمان‌هاي غيردولتي عضو شبكه كن (Climate Action Network (CAN شبكه 950سازمان غيردولتي در جهان، شركتي فعال در روند كنفرانس پاريس براي اثرگذاري هرچه بيشتر در توافقنامه پاريس داشتند. فعاليت اين گروه‌ها نيز از طريق اعتراض‌هاي آرام دسته‌جمعي در محل كنفرانس، برگزاري نشست‌هاي حاشيه‌اي، جلسه‌هاي مشورتي، مصاحبه مطبوعاتي و تلويزيوني، انتشار خبرنامه و به‌ويژه تدوين بيانيه‌هاي متعدد و ارائه آن در نشست‌هاي رسمي كنفرانس به نمايندگي از سوي سازمان‌هاي جامعه مدني نمود پيدا مي‌كرد. بيشترين درخواست اين سازمان‌ها مواردي همچون پايان دادن به استفاده از سوخت‌هاي فسيلي، افزايش مكانيسم‌ها و حمايت‌هاي مالي در اقدام‌هاي جهاني مقابله با پيامدهاي تغييرات آب و هوا در كشورهاي تحت‌تأثير و آسيب‌پذير، به‌خصوص در موضوع سازگاري، كاهش ضرر و زيان، افزايش ميزان تعهد دولت‌ها جهت كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي، حركت به سوي اقتصاد بدون كربن، محدود كردن گرمايش زمين تا حد 1.5درجه سانتي‌گراد، حركت به سوي انرژي‌هاي تجديدپذير، بررسي، تجديد نظر و به‌روز كردن برنامه‌هاي مشاركت ملي دولت‌ها (INDCs)، و... در توافقنامه پاريس بود.

 • نكاتي برگرفته از ديدگاه‌هاي سازمان‌هاي غيردولتي در مورد توافق پاريس

اعضاي شبكه سازمان‌هاي غيردولتي مرتبط با تغييرات آب و هوا در بررسي اينكه آيا خروجي كنفرانس پاريس در انتقال و گذر از سوخت‌هاي فسيلي به سمت انرژي‌هاي تجديدپذير و حفاظت از جوامع تحت‌تأثير تغييرات آب و هوا مؤثر خواهد بود، نظراتي را ارائه داده‌اند كه برخي از آنها به‌شرح زير است.

 • مدير اجرايي اَكشن ِايد بين‌الملل (Actionaid International)

آنچه ما از توافقنامه پاريس انتظار داشتيم، اول درنظر گرفتن فقيرترين مردم دنيا بود؛ كساني كه با تهديد دائمي بلاياي طبيعي زندگي مي‌كنند. با اين حال آنچه ارائه شده است، زياد در بهبود شرايط شكننده ميليون‌ها نفر در سرتاسر دنيا كافي نيست. با وجود نااميدي، توافقنامه پاريس مسيري را فراهم آورده است كه جوامع بتوانند درخواست‌هاي خود را مطرح كنند. از آنجايي كه چالش تغييرات آب و هوا همچنان در حال وخيم‌تر شدن و تحت‌تأثير قرار دادن ميليون‌ها نفر است، بنابراين جوامع تحت‌تأثير براي درخواست تغيير و تحول اساسي، تأمين مسكن، شغل و آينده از دولت‌ها حركت‌هايي را شروع كرده‌اند. ما راه‌حل‌هاي عملي براي تغيير آب‌وهوا در دست داريم و نياز ما در حال حاضر حمايت‌هاي كافي از سوي سياستگذاران است و پاريس براي ما به منزله آغاز سفر است.

 • شبكه اقدام آب و هوا، نيوزيلند

توافق پاريس گام مهم و رو به جلويي است چون مسيري براي اقدام در مقابله با تغييرات آب و هوا، نشاني براي پايان دوران سوخت‌هاي فسيلي و طلوعي براي استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير و مسيري براي حركت به سوي آينده‌اي با 100 درصد انرژي‌هاي تجديدپذير است.

 • شبكه اقدام آب و هوا، جزاير اقيانوس آرام

توافق پاريس، بايد اقدامي سريع براي مقابله با تغييرات آب و هوا و مسائل جوامع اقيانوس آرام باشد؛ ما چگونه مي‌توانيم مصالحه و سازش را بپذيريم؟ منطقه اقيانوس آرام هميشه پيشنهادهاي مناسبي را ارائه داده است اما توافقنامه پاريس منعكس‌كننده درخواست ما طي بيانيه‌هاي ارائه شده، نيست. ما بر اين باوريم كه پاريس آخرين مرحله نيست و ما آن‌را به مرحله يك گام به جلو در شناسايي زمينه‌هاي مشترك در مقابله با پيامدهاي ناشي از تغييرات آب و هوا مي‌پنداريم. ما روزي پيروز و غالب خواهيم بود. مدير خط‌مشي و استراتژي، اتحاديه دانشمندان علاقه‌مند ارسال يك پيام روشن به صنايع سوخت فسيلي: پس از چند دهه فريب و انكار، تلاش‌هاي شما براي جلوگيري از اقدام‌هاي مؤثر در جلوگيري از پيامدهاي تغييرات آب و هوا بي‌ثمر است. رشد رو به افزايش نگراني عمومي در مورد اثرات تغيير آب و هوا، در دسترس و مقرون به صرفه بودن استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير راه‌حلي است كه رهبران سياسي دنيا بايد در مقابل صنايع آلوده‌كننده فسيلي و ايجاد اقتصادي با تكيه بر انرژي‌هاي پاك و جلوگيري از بدتر شدن شرايط انرژي اتخاد كنند.بخش ديگري از اين كنفرانس اختصاص داشت به برگزاري نمايشگاهي كه بسياري از سازمان‌هاي حاضر در كنفرانس به انعكاس رسالت، فعاليت و برنامه‌هاي خود در كاهش انتشار پرداخته بودند.

 • انتظار از دولت ايران

توافقنامه پاريس به‌عنوان نقطه عطفي در جهت ارتقاي آگاهي اقشار مختلف جوامع انساني سراسر دنيا در مورد سياست‌هاي مرتبط با تغييرات آب و هوا و آغازي براي تعهد دولت‌ها در عملكرد به مسئوليت‌هاي مرتبط با اين موضوع است. با توجه به اينكه توافقنامه پاريس تعهد تمام كشورهاي عضو كنوانسيون است، انتظار مي‌رود دولت جمهوري اسلامي ايران نيز با توجه به هدف‌ها و مسئوليت‌هاي ارائه شده در بيست‌ويكمين كنفرانس كنوانسيون تغييرات آب و هوا، برنامه‌ريزي مناسبي براي مشاركت و همكاري مسئولانه ديگر سازمان‌هاي دولتي و ديگر گروه‌ها در افزايش توان تاب‌آوري، حركت به سوي اقتصاد كم‌كربن و ترويج وسيع استفاده از انرژي‌هاي پاك در مقابله با پيامدهاي ناشي از تغييرات آب و هوا داشته باشد.

 • مهم‌ترين دستاورد

«توافقنامه پاريس» مهم‌ترين دستاورد بيست‌ويكمين كنفرانس اعضاي كنوانسيون تغييرات آب و هوا است كه هدف كلي آن، تغيير اقتصاد بر مبناي سوخت‌هاي فسيلي در چند دهه آينده، و كند كردن آهنگ گرم شدن كره‌زمين است. اين توافقنامه نقطه عطفي در مقابله با پيامدهاي ناشي از تغييرات آب و هوا و انجام مسئوليت و تعهد مشترك دولت‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي و ديگر گروه‌هاي غيردولتي در اين امر است. برنامه مشاركت ايران دركاهش گازهاي گلخانه‌اي به‌صورت غيرمشروط از سال 2020تا سال 2030، معادل 4درصد نسبت به سال پايه (سال 2010) و درصورت رفع تحريم‌ها و فراهم شدن كمك‌هاي مالي، فناوري و ظرفيت‌سازي‌ بين‌المللي، 8 درصد ديگر نيز به اين ميزان اضافه خواهد شد. جلسات حاشيه‌اي كنفرانس پاريس نزديك به 200نشست را شامل مي‌شد كه عمدتا در موضوع‌هاي سازگاري (adaptation)؛ توان تاب‌آوري (Resilience)، كاهش انتشار (Mitigation)، سياست‌هاي تغيير آب و هوا، منابع مالي، ظرفيت‌سازي‌، انرژي‌هاي تجديدپذير، ابتكار و نوآوري، مديريت ريسك و... بود.

 • حضور ايران در كنفرانس پاريس؛ فعال يا غيرفعال؟

همزمان با پايان كار كنفرانس پاريس، شماري از كـارشـنـاســان محيط‌زيست از حضور كمرنگ ايران در اين كنفرانس انتقاد كردند؛ ازجمله دكتر محمدرضا فاطمي، متخصص اكوبيولوژي دريا به همشهري گفت: در طول اين اجلاس هيچ موضعگيري از ايران ديده نشد يا آنكه در اين زمينه اطلاع‌رساني لازم صورت نگرفت. در واقع هيچ گزارش قابل تاملي درباره اين نشست مهم در رسانه‌ةاي فارسي‌زبان منتشر نشد؛ حتي سايت اطلاع‌رساني سازمان حفاظت محيط‌زيست هم اطلاعات محدودي را در اين زمينه منتشر كرد. اين درحالي است كه ايران 1.6درصد در توليد گازهاي گلخانه‌اي سهم دارد و هرچند نسبت به چين كه در توليد گازهاي گلخانه‌اي 28درصد سهم دارد سهم ايران ناچيز است اما با وجود اين، كشور ما دهمين كشور از نظر توليد گازهاي گلخانه‌اي محسوب مي‌شود. برهمين اساس شايسته بود در اين اجلاس هيأت ايران پررنگ‌تر ظاهر شود. دكتر اسماعيل كهرم، مشاور سازمان حفاظت محيط‌زيست هم درگفت‌وگو با همشهري با اعلام اينكه رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست به نمايندگي از دكتر روحاني دراين اجلاس حاضر شد و درهمان روزهاي نخست با رئيس‌جمهور فرانسه، دبيركل سازمان ملل و صدراعظم آلمان ديدار وگفت‌وگو كرد، گفت: اينكه هيأت ايراني شركت‌كننده در اجلاس تاچه اندازه فعال بوده، پرسشي است كه پاسخي براي آن ندارم. حتي نمي‌دانم چه كساني عضو اين هيأت بوده‌اند اما آنچه مسلم است ما متخصص تغييرآب وهوا داريم حتي دفتري تحت اين عنوان داريم كه شايسته بود اعضاي اين دفتر در كنفرانس حاضر مي‌شدند. حالا اگر بي‌بي سي مي‌گويد كه هيأت ايراني در اجلاس فعال نبوده است در يك كلمه مي‌توانم بگويم متأسفم.

اما رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست چند روز پس ازاين اظهارات گفت: حضور ايران در نشست تغييرات آب و هوايي در پاريس بسيار قوي و فعال بود و بسياري از رسانه‌هاي خارجي نيز انعكاس خوبي از اين حضور داشتند؛ با وجود اين، متأسفانه تعداد محدودي از رسانه‌ها و افراد در زمينه حضور ايران در نشست پاريس اظهارنظر كردند كه اشتباه بود، زيرا حضور ايران بسيار تأثيرگذار اعلام شد. ابتكار تصريح كرد: ايران در تمام نشست‌هاي مقدماتي اجلاس پاريس حضور داشت و هيأتي متشكل از نمايندگان سازمان حفاظت محيط‌زيست، وزارت امور خارجه، نفت، نيرو، جهادكشاورزي، سازمان ملي استاندارد و انرژي اتمي حضور داشتند.

 • تمهيداتي براي كاهش دي‌اكسيد كربن

در محل برگزاري كنفرانس، نمايشگاهي متشكل از غرفه‌هاي كوچك و بزرگ تـوسط دولـت‌ها، سازمان‌هاي بين‌المللي، سازمان‌هاي غيردولتي، سازمان‌هاي جوامع بومي و محلي، دانشگاه‌ها، گروه‌هاي زنان، جوانان و بخش خصوصي از سرتا سر دنيا برپا شده بود كه منعكس‌كننده رسالت، هدف، فعاليت، انتشارات و ديگر توليدات اين سازمان‌ها در موضوع‌هاي مرتبط با تغييرات آب و هوا بود.

دهكده آب و هوا

در قسمتي از كنفرانس، فضايي تحت عنوان «دهكده آب و هوا» با چندين گزينه سازگار با محيط‌زيست براي دسترسي از آخرين ايستگاه مترو به محل كنفرانس فراهم شده بود. غيراز اتوبوس‌هاي عمومي رايگان، 300 اتومبيل برقي نيز توسط شركت نيسان در محل كنفرانس فراهم شده بود كه علاقه‌مندان مي‌توانستند با درخواست آن‌لاين يا حضوري از آنها استفاده كنند. در كنار آن 200 راننده حرفه‌اي و تعداد زيادي راننده داوطلب نيز جهت كاهش توليد دي اكسيدكربن، خدمات لازم را براي كنفرانس ارائه مي‌دادند. شركت توليد‌كننده اين اتومبيل‌ها، اعلام كرده، كه در پي استفاده 2 هفته‌اي از اين اتومبيل‌ها حدود 16.5تن از ميزان دي‌اكسيدكربن توليدي كاسته شده است. درحالي‌كه اتومبيل‌ها در طول روز شارژ مي‌شد، تعداد زيادي ايستگاه شارژ تلفن همراه از سوي گروهي به نام «سيستم صوتي خورشيدي» فراهم شده بود كه شركت‌كنندگان با پدال زدن سريع در دوچرخه‌هاي تعبيه شده در محل مي‌توانستند تلفن‌هاي همراه خود را شارژ يا دستگاه آبميوه‌گيري را روشن و آب ميوه بنوشند.

 • جايزه اكوايتر براي شبكه‌هاي زيست‌محيطي ايراني

نمايندگان 21تشكل از جوامع بومي و محلي سراسر دنيا براي دريافت جايزه اكوايتر سال 2015(Equator Prize)، همراه با بيست و يكمين كنفرانس كنوانسيون تغييرات آب و هوا (COP 21) در پاريس حضور داشتند. تشكل‌هاي محلي منتخب اين جايزه، شانس دريافت لوح تقدير و مبلغ 10هزار دلار نيزشركت در نشست‌ها و گفت‌وگوها و رويدادهاي خاص جوامع بومي و محلي را در بيست و يكمين كنوانسيون تغييرات آب و هوا از آن خود كردند. اين جايزه هر ساله به تعدادي از تشكل‌هاي زيست‌محيطي بومي و محلي كه اقدام‌ها و نوآوري‌هاي قابل توجهي در جهت مديريت و حفاظت محلي از منابع آب، حفظ و حراست از تالاب‌ها و اكوسيستم‌هاي در معرض تهديد انجام مي‌دهند، اعطا مي‌شود.

از كشور جمهوري اسلامي ايران، منيژه حاج قاسمي و سيروس انتخابي به نمايندگي از سوي تشكل‌هاي زيست‌محيطي با نام چتر سمن‌هاي نقده كه شامل «ياشيل يورد زنان آذربايجان»، «دوستداران طبيعت سولدوز»، «جبهه سبز سولدوز آذربايجان»، «ياشيل داغ»، «دورناي آذربايجان» و «شانلي سولدوز» به فرانسه عزيمت كردند. اقدامات مشترك همه اين تشكل‌ها در امور زيست‌محيطي به‌صورت شبكه‌اي مورد تأييد تسهيلات جهاني محيط‌زيست برنامه عمران ملل متحد (UNDP-GEF) براي دريافت جايزه مذكور، قرار گرفت و اين دو فعال محيط‌زيست به نمايندگي از تشكل‌هاي زيست‌محيطي چتر سمن‌هاي نقده جايزه اكوايتر سال2015 را دريافت كردند. اين دو فعال محيط‌زيست ايراني، بازديد خود را از سازمان علمي، فرهنگي و تربيتي ملل متحد (UNESCO) شروع و سپس در يك گفت‌وگو و نشست 8روزه «شبكه جهاني جوامع بومي» شركت كردند. طي اين نشست شركت‌كنندگان تجارب محلي خود را با يكديگر به اشتراك گذاشته و با نمايندگان مرتبط با دريافت اين جايزه ازجمله نماينده برنامه كمك‌هاي كوچك تسهيلات جهاني محيط‌زيست (UNDP/GEF/SGP) ديدار و گفت‌وگو كردند.

 • بندهايي از توافقنامه پاريس

بندهايي از توافقنامه پاريس كه از جوامع بومي و محلي در آن يادشده است.

صفحه 1: با آگاهي به اينكه تغييرات آب و هوا نگراني عمومي نوع بشر است، دولت‌ها بايد در اقدام‌هاي مرتبط به تغييرات آب و هوا حقوق جوامع بومي و محلي، كودكان، پناهندگان و گروه‌هاي آسيب پذير و به‌خصوص برابري جنسيتي و توانمند كردن زنان را مورد احترام و ملاحظه قرار دهند.

صفحه 2: موافقت با ارتقاي همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي براي بسيج هرچه قوي‌تر دولت‌ها و گروه‌هاي ذينفع غيردولتي شامل جامعه مدني، بخش خصوصي، نهادهاي مالي، شهرها و ديگر مقام‌هاي تصميم گير و جوامع بومي و محلي.

صفحه 19، ماده 136از بخش 5: گروه‌هاي ذينفع غيردولتي: به‌رسميت شناختن نيازها براي تقويت دانش؛ فناوري؛ عملكردها و تلاش‌هاي جوامع بومي و محلي تحت‌تأثير پاسخگو به تغييرات آب و هوا و تاسيس پلت فرمي (Platform) يا گروه هم‌انديشي براي تبادل و تسهيم تجارب و بهترين عملكردهاي اجرايي در كاهش و سازگاري (انطباق) با تغييرات آب و هوا به‌صورت يكپارچه.

صفحه 20: با آگاهي به اينكه تغييرات آب و هوا نگراني عمومي نوع بشر است، دولت‌ها بايد در اقدام‌هاي مرتبط به تغييرات آب و هوا حقوق جوامع بومي و محلي، كودكان، پناهندگان و گروه‌هاي آسيب پذير و به‌خصوص برابري جنسيتي و توانمند كردن زنان را مورد احترام و ملاحظه قرار دهند.

صفحه 24- بند 5از ماده 7- توافقنامه: دولت‌ها آگاهند كه اقدام‌هاي مرتبط با سازگاري مي‌بايستي طبق رويكردهاي مناسب هر كشور، پاسخگو براي به‌كارگيري رويكرد جنسيتي، مشاركتي، كاملا شفاف و با درنظرگرفتن گروه‌هاي آسيب پذير جوامع و اكوسيستم‌ها بوده و بايد با بهره‌گيري از بهترين دانش و درصورت لزوم دانش سنتي، دانش جوامع بومي و نظام‌هاي دانش محلي بوده، يكپارچگي انطباق و سازگاري با سياست‌هاي اجتماعي، اقتصادي و زيست‌محيطي را داشته و اقدام‌هاي مناسبي را مدنظر داشته باشد.

 • معرفي شبكه سازمان‌هاي غيردولتي «كن» (Climate Action Network, CAN)

«كن» CAN شبكه‌اي متشكل از 950سازمان غيردولتي از سرتاسر دنيا (110كشور) است. اين سازمان‌ها در موضوع‌هاي مرتبط با تغييرات آب و هوا در سطوح محلي، ملي و منطقه‌اي و بين‌المللي فعال هستند و هدف آنها انجام فعاليت‌هاي مرتبط در جلوگيري از اثرات و پيامدهاي تغييرات آب و هوا در تمام ابعاد اجتماعي، اقتصادي و اكولوژيكي است. آخرين نسخه «منشور» اين شبكه، توسط مجمع عمومي شبكه، در هجدهمين نشست اعضاي كنوانسيون تغييرات آب و هوا در سال 2012، به تأييد اعضا رسيده است.

سازمان‌هاي عضو اين شبكه داراي نگراني‌هاي مشترك در زمينه تغييرات آب و هوا هستند و داشتن منشور به‌معناي درست كردن يك سازمان جديد نبوده بلكه اين منشور راهنما و قواعدي را تعيين مي‌كند تا اعضاي اين شبكه بتوانند با هم در سطوح ملي، منطقه‌اي و جهاني حركت‌هاي مشترك و تشريك مساعي داشته باشند و همكاري‌هاي لازم را انجام دهند. اين شبكه بيان مي‌كند: حيات روي زمين در معرض خطر شديد تغييرات آب و هوايي است كه ناشي از فعاليت‌هاي بدون وقفه انسان در توليد گازهاي گلخانه‌اي است، لذا سازمان‌هاي عضو اين شبكه درصدد هستند تا با تهديدهاي ناشي از اين امر در سرتاسر جهان مقابله و مادر زمين را براي نسل‌هاي آينده حفظ كنند.

چشم‌انداز اين شبكه، حفاظت از آب و هواي جهاني است به‌طوري كه بتواند متضمن برابري، عدالت اجتماعي ميان مردمان جهان و توسعه پايدار در بين تمام جوامع و حفاظت از محيط‌زيست جهاني باشد. رسالت اين شبكه نيز حمايت و توانمند كردن سازمان‌هاي جامعه مدني براي اثر‌گذاري مثبت و مؤثر در طراحي و توسعه استراتژي‌هاي جهاني مؤثر در كاهش گازهاي گلخانه‌اي و اطمينان از اجراي فعاليت‌هاي مؤثر در اين زمينه و ارتقاي برابري و توسعه پايدار در موارد مرتبط با تغييرات آب و هوا در سطوح بين‌المللي، ملي و محلي است.

اين شبكه جهاني، داراي شبكه‌هاي منطقه‌اي در آفريقاي‌شرقي، اروپاي‌شرقي، قفقاز و آسياي ميانه، اروپا، آمريكاي‌لاتين، شمال آفريقا، اقيانوس آرام، آسياي‌جنوبي، جنوب آفريقا، آسياي جنوب‌شرقي و آفريقاي‌غربي و مركزي است. اطلاعات بيشتر در سايت: http://www.climatenetwork.org مسئول جهاني آب و هوا و نوآوري انرژي، صندوق جهاني حيات وحش (WWF) دولت‌ها پذيرفته‌اند كه گرمايش زمين را زير 2 درجه سانتيگراد نگه دارند و هدف‌گذاري اصلي از طريق اعمال محدوديت‌ها براي افزايش دما تا 1.5درجه سانتيگراد است، لذا از هم‌اكنون هر اقدامي مي‌بايستي در مقابل اين هدف اندازه‌گيري شود. مهم‌تر آنكه آنها بايد در دستيابي به اين هدف، كمك به فقرا، جوامع آسيب پذير و كساني را كه از اثرات فوري تغييرات آب و هوا رنج مي‌برند، مورد ملاحظه اساسي قرار دهند. اين اثرات در حال تشديد و بدتر شدن است و اقدام‌ها بايد سريعا در دستيابي به اين هدف و هم راستا با علم پيش رود. سران كشورها بايد در فكر اقدام‌هاي محكم‌تر و قوي‌تري در جهت كاهش، سازگاري و تأمين منابع مالي در اين زمينه باشند.

 • ائتلاف جوانان استراليا در مقابله با تغييرات آب و هوا

اين لحظه تاريخي اميد زيادي به قشر جوان براي داشتن آينده‌اي بدون سوخت‌هاي فسيلي را نويد مي‌دهد، اما دنيا هنوز در معرض گرم شدن 3 درجه‌اي قرار دارد كه آينده تاريكي را براي جوامع آسيب‌پذير رقم مي‌زند. حال نيازمند ساختاري براي نگه داشتن اين موضوع در كمتر از 1.5درجه هستيم و جوانان بايد براي استفاده از آن فراخوان شوند. جنبش ما براي دستيابي به عدالت آب و هوايي شروع شده و برنده خواهد شد. جوانان در خط مقدم اين نهضت، تمام اقدام‌هاي ما را گسترش خواهند داد.

کد خبر 320136

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار