همشهری آنلاین: رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: از اطلاعات بانکی به هیچ وجه «سوء استفاده» نخواهد شد بلکه «حسن استفاده» می‌شود، ضمن اینکه کارکنان بانک‌ها باید در این زمینه همکاری کنند.

عسگری

مهر نوشت: علی عسکری امروز در نشستی خبری در وزارت اقتصاد به مناسبت هفته دولت گفت: براساس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، برای دریافت مالیات از برخی افراد که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمی کنند، راستی آزمایی هایی را با کمک نظام بانکی انجام خواهیم داد و اگر فردی فعالیتی در نظام اقتصادی داشته باشد و مالیات درآمد خود را اعلام نکند، از طریق این اطلاعات مورد شناسایی قرار می گیرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به هماهنگی با نظام بانکی برای راستی آزمایی مالیاتی از طریق فعالیت‌های بانکی، اظهارداشت: البته تبادل تمام اطلاعات بانکی به سازمان مالیاتی محرمانه است و این محرمانه بودن برای نظام بانکی و هم مالیاتی صدق می کند و چنانچه کارمندی نسبت به افشای این اطلاعات در سازمان مالیاتی اقدام کند تا ۵ سال از خدمات دولتی محروم خواهد شد و از ۶ ماه تا ۲ سال نیز زندانی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه از اطلاعات بانکی به هیچ وجه سوء استفاده نخواهد شد بلکه حسن استفاده می شود، تصریح کرد: موضوع اصلی شناسایی درآمد است و کارکنان بانکی باید در این زمینه همکاری کنند و این همکاری در چارچوب محرمانه بودن اطلاعات خواهد بود.

عسکری افزود: البته سازمان مالیاتی نیز با نظام بانکی همکاری می کند به این نحو که اگر فردی بدهکار مالیاتی است، برای اعتبارسنجی به منظور پرداخت تسهیلات به نظام بانکی معرفی می شود تا از پرداخت تسهیلات امتناع شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه برای دریافت مالیات به هیچ وجه به حساب‌های مالی مردم سرک نخواهیم کشید، تصریح کرد: اگر کسی فعالیت اقتصادی می کند، باید اسناد و مدارک معاملات خود را به سازمان مالیاتی بدهد، البته برای دریافت مالیات مودیان را به سه طبقه کم ریسک، ریسک بالا و متوسط طبقه بندی می کنند و آنهایی که دارای ریسک بالایی هستند، مورد رسیدگی و سایر اطلاعات نظیر اطلاعات بانکی قرار می گیرند و ما به دنبال راستی آزمایی نسبت به فعالیت‌های اقتصادی مودیان هستیم تا براساس آن مالیات واقعی را دریافت نماییم.

وی گفت: براساس قانون قبلی مالیاتی، پس اندازهای مردم در موسسات مالی و اعتباری مجاز از مالیات معاف هستند ولی براساس قانون جدید، موسسات غیر مجاز که از بانک مرکزی مجوز فعالیت ندارند، چه تسهیلات و چه سپرده ها مشمول مالیات است.

عسکری خاطرنشان کرد: با بانک مرکزی نسبت به اینکه ما این موسسات را مجاز تلقی می کنیم، اختلاف داریم، این در حالی است که سازمان مالیاتی این موسسات را غیر مجاز تلقی می کند. براساس آن، هر فعال اقتصادی که درآمد دارد، مشمول مالیات است که ما این موضوع را برای آنها لحاظ می کنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: براساس قانون قبلی مالیاتی، اگر فردی یک میلیون تومان مالیات به سازمان مالیاتی بدهکار بود، چه شرکت و چه شخص حقوقی و حقیقی ممنوع الخروج می شود اما براساس قانون جدید، تا ۲۰ درصد سرمایه بدهکاران مالیاتی یا معادل ۵۰۰ میلیون تومان اگر بدهکار باشند، ممنوع الخروج می شود، یعنی رقم ممنوع الخروج از یک میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: اگر اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش تولید فعالیت کنند، معادل ۱۰ درصد سرمایه یا ۲۰۰ میلیون تومان و برای حقیقی ها که جزو دو گروه اول نباشد، ۱۰ میلیون تومان به بالا مورد محاسبه قرار می گیرد.

  • رفع تبعیض مالیات حقوق بگیران دولتی و خصوصی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از رفع تبعیض مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی خبر داد و گفت: تا ۷ برابر معافیت پایه، نرخ مالیات برای کارکنان دولتی و خصوصی ۱۰ درصد است و مازاد بر آن، ۲۰ درصد خواهد بود، همچنین تا نرخ ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال معاف از مالیات است و تا ۷ برابر آن، ۱۰ درصد و مازاد بر آن، کسی حقوق بگیرد، ۲۰ درصد معاف خواهد بود.

  • ساده‌سازی مالیات بر ارث

عسکری در بخش دیگری از صحبت‌های خود از ساده‌سازی مالیات بر ارث براساس اصلاحیه قانون جدید مالیات‌ها خبر داد و گفت: سه درصد از موجودی بانکی متوفی، مالیات بر ارث است. براساس قانون جدید، مالیات بر ارث مانند مالیات نقل و انتقال املاک است و هر یک از وراث می‌توانند به صورت جداگانه مالیات را پس از انحصار وراثت بپردازند.

وی ادامه داد: تمام پرونده‌های مالیات بر ارث ایران از ۹۰ سال پیش تاکنون در سازمان نگهداری شده اما براساس قانون جدید، هر مالی در هر زمانی از متوفی شناسایی شود، مالیات آن قابل پرداخت است و این قانون از سال ۹۵ اجرایی خواهد شد.

  • نحوه اخذ مالیات از اجاره‌بها

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور درباره درآمد اجاره گفت: بسیاری از افراد که منزل مسکونی، تجاری یا اداری خود را اجاره می‌دادند، اجاره‌نامه صوری یا غیرواقعی ارائه می‌کردند و یا اجاره‌نامه تنظیم نمی‌کردند اما براساس قانون جدید، دست نظام مالیاتی در تائید مالیات اجاره باز شده است و در ابتدا باید اسناد اجاره تعیین شود و مبنای آن، ۸۰ درصد ارقام جدول املاک خواهد بود، این در حالی است که بسیاری از افراد از مالیات اجاره فرار می‌کنند.

عسگری درباره مالیات واحدهای مسکونی خالی از سکنه اظهارداشت: وزارت مسکن، سازمان مالیاتی و سازمان ثبت اسناد بر روی این موضوع کار می‌کنند، همچنین براساس قانون جدید از سال دوم اگر ملک خالی باشد، ۵۰ درصد مالیات متعلقه، مالیات به آن متعلق می‌گیرد و از سال سوم، معادل مالیات اجاره و سال چهارم به بعد یک و نیم برابر مالیات متعلق، مالیات به آن تعلق خواهد گرفت. اگر کسی خانه خالی نگه دارد، مانند این است که آن را به کسی اجاره داده و باید مالیات آن را بپردازد.

وی درباره نحوه و چگونگی شناسایی خانه‌های خالی، گفت: سامانه املاک قرار است از طریق وزارت مسکن ایجاد شود، همچنین در وزارت صنایع تمامی املاک، پروانه می‌گیرند و ثبت می‌شوند و در سامانه منعکس خواهند شد. بر این اساس، نوع کاربری آنها مشخص می‌شود و خانه‌های خالی معلوم خواهد شد.

عسکری درباره کمیسیون ارزش معاملات املاک گفت: این کمیسیون براساس مناطق مختلف و استان‌های مختلف محاسبه می شود و براساس تصمیم کمیسیون تقویم املاک، ۲ درصد ارزش قیمت روز مناطق از سال آینده مورد محاسبه قرار می‌گیرد و یک واحد درصد به این مالیات افزوده می شود تا در نهایت این مالیات به ۲۰ درصد ارزش میانگین روز قیمت املاک برسد.

وی افزود: براساس قانون قبلی مالیاتی، درآمد ناشی از ساخت و ساز، درآمد مشمول مالیات بر درآمد بود اما در قانون جدید درآمد ناشی از ساخت و فروش مشمول مالیات شده است؛ البته برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در مورد طبقه‌بندی مالیات مشاغل گفت: مودیان خرده‌پا که درآمد سالیانه پایینی دارند، مالیاتشان مقطوع است، مانند مالیات فعالیت با خودرو. از سال آینده اظهارنامه مشاغل در خردادماه و اظهارنامه اشخاص حقوقی و سایر مشاغل در تیرماه اخذ خواهد شد تا بدین وسیله فشار دریافت اظهارنامه مالیاتی در تیرماه کاهش یابد.

وی درباره اصلاح دیگر قانون مالیات‌ها گفت: اگر فرضا کسی ۱۰ فعالیت شغلی داشته باشد، براساس قانون قبلی این گونه بود که از ۱۰ معافیت پایه استفاده می‌کرد، این در حالی است که باید از یک معافیت استفاده کند، زیرا یک شخص حقیقی است.

عسکری به تبعیض مالیاتی در قانون قبلی بین پیمانکاران داخلی و خارجی اشاره کرد و افزود: از سال آینده مالیات تکلیفی از قانون مالیات‌ها حذف شده و فقط به درآمد ناشی از فعالیت پیمانکاری مالیات تعلق می‌گیرد.

وی در مورد نرخ مالیات اشخاص حقیقی، گفت: هم طبقات مالیاتی بهبود یافته و هم نرخ مالیات افراد کاهش یافته است به طوری که طبقه اول تا ۵۰ میلیون تومان مشمول ۱۵ درصد، طبقه دوم بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان مشمول ۲۰ درصد و طبقه سوم ۱۰۰ میلیون به بالا ۲۵ درصد مشمول مالیات هستند.

  • نهضت خام‌فروشی از بین رفت

معاون وزیر اقتصاد گفت: صادرات خدمات و محصولات کشاورزی تا ۱۰۰ درصد از معافیت برخوردار است ولی اگر خام‌فروشی کنیم، ۲۰ درصد مشمول مالیات می شود، با این کار نهضت خام‌فروشی از بین می‌رود.

وی تاکید کرد: براساس ماده ۱۶۹ مکرر هر فعال اقتصادی باید ثبت نام کرده، شماره اقتصادی دریافت نماید و صورت‌حساب صادر کند و اگر این تکالیف را انجام ندهد، مشمول ۲ درصد جریمه مورد معامله می شود و اگر فهرست نیز ارائه ندهد، یک درصد مورد معامله جریمه خواهد شد.

عسکری درباره بحث نصب صندوق فروش توسط اصناف گفت: ما در این زمینه یک لایحه مجزا به مجلس ارائه کرده‌ایم و اصناف موظف به نصب صندوق فروش هستند و هزینه نصب صندوق و نرم‌افزار آن را نیز از مالیات خود می توانند کسر کنند، یعنی پول صندوق را دولت می‌دهد، همچنین ۲ سال نیز امتیاز مالیات برای ۱۰ درصد مالیات ابرازی اصنافی که صندوق فروش نصب کنند، در نظر گرفته می‌شود. در غیر این صورت، مشمول ۲ درصد جریمه فروش می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: براساس قانون جدید، کسانی که معاملات صوری انجام دهند و از کارت بازرگانی استفاده کنند، براساس قانون مجازات‌های اسلامی جرم آنها درجه ۶ شناخته شده و از ۳ ماه تا ۲ سال زندان به آنها تعلق می‌گیرد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: همچنین براساس قانون جدید، اگر فردی ۱۰۰ هزار تومان بدهی سنواتی دارد اگر تا سال ۸۱ باشد، پرونده این فرد کنار گذاشته می‌شود و در واقع مشمول معافیت مالیاتی می‌شود. برهمین اساس، تشخیص علی‌الراس حذف شد و مبنا شفافیت عملیاتی قرار گرفته است.

  • گله‌مندی مالیاتی اصناف همیشگی است

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد گله‌مندی اصناف از مالیات گفت: گله‌مندی اصناف همیشگی است اما طی ۳-۲ سال اخیر شیوه توافق با اصناف تغییر کرده و توافقاتی بین سازمان مالیاتی و اصناف صورت گرفته است.

عسکری ادامه داد: اظهارنامه مالیاتی یعنی اظهارنامه‌ای که مشتمل بر فعالیت یک سال مالی و تعیین مالیاتی باشد که مودی آن را ابراز کرده است، این در حالی است که ۵۵ درصد مودیان که خودشان اطلاعاتشان را ثبت کرده‌اند، این اطلاعات را غلط ثبت کرده‌اند که این موضوع با راستی‌آزمایی‌های ما مشخص شده است. بسیاری از مودیان نیز هنوز اطلاعات دقیقی در اظهارنامه‌ها نمی‌دهند.

وی گفت: در قانون اصلاح شده شرکت‌های وابسته به بنیادها و نهادها همگی مشمول مالیات هستند، البته در قانون قبلی نیز مشمول بودند، ولی مکانیزم مالیات‌ستانی تغییر کرده است.

عسکری همچنین گفت: در پنج ماهه ابتدای امسال براساس آمارهای مقدماتی حدود ۲۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی محقق شده که ۸۴ درصد درآمدهای پیش‌بینی شده پنج ماهه بوده است.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: این رقم نسبت به پیش بینی بودجه ۱۶ درصد عقب ماندگی دارد، البته در نیمه اول امسال در ماه‌های مرداد و شهریور با افت درآمدهای مالیاتی مواجه هستیم ولی بعد از آن تحقق‌های مالیاتی رشد پیدا می‌کند، همچنین در مالیات‌های مستقیم ۸۲ درصد و مالیات بر ارزش افزوده ۸۷ درصد تحقق مالیاتی داشته‌ایم.

کد خبر 304909

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار