مجموع نظرات: ۰
جمعه ۹ شهریور ۱۳۸۶ - ۱۲:۰۱
۰ نفر

همشهری آنلاین: هیئت وزیران در جلسه مورخ۲۲/۳/۱۳۸۴بنا به پیشنهاد شماره۱۴۳۱۰/۱۰۰مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۳وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات و به استناد ماده(۹) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات - مصوب ۱۳۸۲- اساسنامه سازمان فضایی ایران را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه سازمان فضایی ایران:

ماده۱- به منظور انجام مصوبات شورای عالی فضایی کشور و امور مطالعاتی، پژوهشی، طراحی، مهندسی و اجرا در زمینه فناوری‌های خدمات فضایی و سنجش از راه دور و تقویت شبکه های ارتباطی و فناوری فضایی در داخل و خارج از کشور و تجمیع فعالیت‌های حاکمیتی مرکز سنجش از راه دور ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فضایی ایران که در این اساسنامه سازمان نامیده می‌شود، با استفاده از امکانات و نیروی انسانی اداره کل طرح و مهندسی و نصب ارتباطات ماهواره‌ای و اداره کل نگهداری ارتباطات ماهواره‌ای شرکت مخابرات ایران تشکیل می‌گردد.

ماده ۲ - سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و به صورت موسسه‌دولتی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اداره می‌شود.

ماده ۳ - وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:
الف - پیگیری و انجام مصوبات شورای عالی فضایی کشور.
ب - تهیه و تنظیم برنامه های میان مدت و بلند مدت در بخش فضایی کشور با همکاری دستگاه‌های ذیربط جهت پیشنهاد به شورای عالی فضایی.
پ - انجام مطالعات به منظور تدوین سیاست‌های طراحی، ساخت، پرتاب و استفاده از ماهواره‌های تحقیقاتی و کاربردی و ارائه خدمات فضایی جهت پیشنهاد به شورای عالی فضایی.
ت - برنامه ریزی به منظور هدایت و گسترش استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو و فناوری فضایی، تقویت شبکه‌های‌ارتباطی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی توسط بخش‌های دولتی، تعاونی، خصوصی و نظارت بر اجرای آن‌ها در چارچوب سیاست‌های مصوب شورایعالی فضایی.
ث - مطالعه، پژوهش و آموزشهای کاربردی خاص در زمینه توسعه علوم و فناوری‌های فضایی.
ج- بررسی نیازها و اجرای پروژه‌های ماهواره‌ای و سایر فناوری‌های فضایی در چارچوب مصوبات شورایعالی فضایی.
چ - مشارکت در اجرای پروژه‌های ماهواره‌ای منطقه‌ای و ملی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و سایر قوانین و مقررات.
ح - اعطای مجوز برای فعالیت‌های فضایی به منظور بهره‌برداری منسجم و هماهنگ از فناوری و امکانات فضایی شامل ماهواره‌ها، ایستگاه‌های اخذ مستقیم، ایستگاه‌های ارسال مستقیم و کنترل ماهواره‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات.
خ - همکاری با مراجع ذیربط برای تعیین صلاحیت پیمانکاران و مشاوران غیردولتی برای انجام امور اجرایی و تحقیقاتی فضایی در بخش‌های مختلف کشور.
د - نمایندگی، عضویت و حضور در مجامع و اتحادهای منطقه‌ای و بین‌المللی ذیربط به منظور حفظ منافع ملی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و سایر قوانین و مقررات.
ذ - اجرای برنامه‌های همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی درامور فضایی درچارچوب سیاست‌های کلی نظام.
ر - مدیریت و بهره‌برداری از موقعیت‌های مداری و ما هواره‌ای و هماهنگی با دستگاه‌های مسئول و پیگیری جهت ثبت بین‌المللی آنها به منظور استفاده بهینه از منابع فضایی.
ز - تهیه و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های مرتبط با شرح وظایف مندرج در ماده (۹) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات -مصوب ۱۳۸۲- جهت پیشنهاد به مراجع قانونی.
ژ - ایجاد بایگانی ملی و تمرکز در نگهداری و طبقه‌بندی و بهنگام سازی اطلاعات فضایی.
تبصره ۱- سازمان موظف است برای انجام امور و وظایف محول شده از حداکثر توان بخش‌های غیردولتی در چارچوب سیاست های شورایعالی فضایی استفاده نماید.
تبصره ۲- مسئولیت تعیین صلاحیت‌امنیتی درخصوص بندهای ح و خ این ماده با مراجع ذیربط خواهد بود.

ماده ۴- اعتبارات مورد نیاز سازمان در وجوه و اعتبارات عمومی بودجه سالانه کشور پیش‌بینی و تامین خواهد شد.
تبصره ۱- امکانات، سوابق، نیروی انسانی و اعتبارات پروژه‌های ماهواره‌ای ملی و تحقیقاتی جاری وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این سازمان منتقل می‌گردد.
تبصره ۲- سازمان می تواند با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در چارچوب بودجه‌های سنواتی از کمک‌ها و سایر منابع اعتباری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان‌ها و شرکت‌های تابع آن و سایر نهادها استفاده نماید.

ماده ۵ - تشکیلات سازمان پس از تدوین توسط سازمان و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۶- رییس سازمان که معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر شورایعالی فضایی می‌باشد، توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب می‌شود و بالاترین مقام اجرایی دستگاه خواهد بود.

ماده ۷- رییس سازمان مسئول حسن اجرای امور و حفظ حقوق، منافع و اموال سازمان است و برای اداره امور سازمان و انجام مصوبات شورای عالی فضایی دارای همه گونه حقوق و اختیارات تام در حدود مقررات است و نمایندگی سازمان را در مقابل تمامی مقامات قضایی و اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل به غیر خواهد داشت و نیز می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ کتبی به هر یک از معاونان، مدیران یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۱۲۶۱۲/۳۰/۸۴ مورخ ۸/۴/۱۳۸۴ شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.

سازمان فضایی ایران به زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری اضافه شد

کد خبر 30202

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار فضا

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز