مجمع تشخیص مصلحت نظام، توقف اجرای احکام قلع ساختمانهای آموزشی و پرورشی تابع آموزش و پرورش تا پایان برنامه چهارم توسعه را تصویب کرد و این مدت قابل تمدید نخواهد بود.

به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف این مدت با مالکان از طریق خرید زمین یا دادن زمین عوض و یا راه‌های دیگر توافق کند.

در صورت عدم حصول توافق، بهای زمین بر اساس قیمت کارشناسی رسمی روز به نفع مالک در صندوق دادگستری سپرده و سند ملک به نام دولت صادر می‌شود.

مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص ممنوعیت قلع ساختمانهای آموزشی و پرورشی تابع وزارت آموزش و پرورش که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در جلسه امروز شنبه 4 مرداد مجمع مطرح و پس از بحث و بررسی اعضاء حل اختلاف شد.

در این جلسه که وزرای آموزش و پرورش، مسکن و شهرسازی و دادگستری نیز حضور داشتند، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع پیرامون این موضوع قرائت شد.

برپایه این گزارش دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز را به نحوی تامین کند که ظرف مدت مذکور اجرای این قانون تحقق یابد.

کد خبر 2855

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار