بیشترین تقاضاهای خرید در بورس تهران روز گذشته به نام دو شرکت پتروشیمی آبادان و فرآوری مواد معدنی به ثبت رسید.

 به گزارش گروه بورس روزنامه همشهری دیروز 606 دستور خرید برای 3 میلیون سهم پتروشیمی آبادان به ارزش 27 میلیارد ریال صادر شد و موجب شد این شرکت در ردیف نخست جدول تقاضا جای گیرد.

در این روز 120 فرم دستور خرید برای حدود 612 هزار سهم فرآوری مواد معدنی به ارزش 21.6 میلیارد ریال تحویل کارگزاری ها شد.بنابراین گزارش 262  نفر روز گذشته برای خرید2.3 میلیون سهم تراکتورسازی ایران به ارزش 11 میلیارد ریال به کارگزاری ها مراجعه کردند و 274 نفر هم برای 1.5 میلیون سهم توسعه معادن روی به ارزش 10 میلیارد ریال برگه دستور خرید پر کردند.

در این روز کاری پس از شرکت های یادشده بیشترین دستور خریدها برای پتروشیمی اراک، داده پردازی ایران و گل گهر صادر شد.از سوی دیگر صف فروش گروه بهمن دیروز جمع نشد و 545 نفر تعداد4.4 میلیون سهم این شرکت به ارزش8.8 میلیارد ریال را به فروش گذاشتند. در این روز 648  نفر 1.9 میلیون سهم سرمایه گذاری غدیر به ارزش ۵/۷ میلیارد ریال را در بازار عرضه کردند و ۷۴۳ سهامدار سرمایه گذاری بهمن هم برای فروش4.5  میلیون سهم سرمایه گذاری بهمن به ارزش 4.8 میلیارد ریال به کارگزاری ها مراجعه کردند.

صدرا، داروسازی سبحان، سیمان فارس و خوزستان، سامان گستر اصفهان و سرمایه گذاری توسعه ملی هم از جمله شرکت های حاضر در جدول عرضه دیروز بورس تهران بودند.

کد خبر 268

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار