همشهری آنلاین: فصلنامه سینما و ادبیات، شماره تابستان خود را با ویژه‌نامه‌ای در مورد پدرو آلمودوبار منتشر کرد.

در این شماره سینما و ادبیات و در پرونده‌ای که برای آلمودوبار -کارگردان اسپانیایی- کار شده است در مورد وی و آثارش این مطلب کار شده است: الو! با من حرف بزن

سینمای اسپانی، یک گفت و گو با آلمودوبار به عنوان گل راز من، همه چیز در باره مادرم، هفت خوان احساس، خرده جنایت‌های زناشویی، زنان خاموش مردان توانا، غرایز اصلی و چند گزارش دیگری از مطالبی هستند که در پرونده آلمودوبار کار شده اند

در این شماره سینما و ادبیان همچنین مطلبی در مورد آلخاندرو گونزالس اینیاریتو و سه‌گانه‌اش کار شده است: بیست و دو گرم

نگاهی به 300 با عنوان "دست‌ها را بالا ببریم؟" یکی از مطالب دیگر سینما و ادبیات است. از دیگر مطلب این شماره سینما و ادبیات هم می‌توان به مطالب زیر اشاره کرد:

گفت و گو با احمد رضا احمدی با عنوان من سفیدی اسب را گریستم، شهری که محمد علی به یاد دارد، ماهمه گناهکاریم، برادران کارامازوف، به دام انداختن ماهی بزرگ و فراخوانی مالیخولیا از بوطیقای الکترونیک.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول سینما و ادبیات همایون خسروی دهکردی است و زیر نظر شورای تحریریه چاپ می‌شود.

کد خبر 26663

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز