آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در سال ۹۲ متوسط هزینه‌ها در خانوار شهری و روستایی از متوسط درآمدها پیشی گرفته است تا پدیده کسری بودجه میان خانواده‌ها رواج پیدا کند.

فروشگاه

مركز آمار متوسط هزينه و درآمد خانوار در شهر و روستا را مورد بررسي قرار داده است كه نشان مي‌دهد ميزان رشد هزينه‌ها در سال گذشته بيشتر از رشد درآمدها بوده است. رشد هزينه خانوار شهري 3.2 درصد بيشتر از رشد درآمدها بوده است. اين پديده در روستاها به شكل خفيف‌تري رقم خورد به‌طوري كه رشد هزينه‌ها در روستاها 0.4 درصد بيشتر از رشد درآمدها در روستا بوده است.

دخل و خرج در شهرها

بر اين اساس متوسط هزينه خالص سالانه يك خانوار شهري 20ميليون و 634هزار تومان برآورد شده است كه نسبت به سال قبل 25.4 درصد افزايش را نشان مي‌دهد. طبق اين آمار متوسط درآمد خانوار شهري 20ميليون و 441هزار تومان طي سال 92بوده كه افزايش 22.2 درصدي را تجربه كرده است. بر اين اساس رشد هزينه‌ها بيشتر از رشد درآمدها بوده است تا كسري بوجه خانوار شهري به‌طور متوسط حدود 200هزار تومان در سال باشد.

بر اين اساس هزينه ماهانه يك خانوار شهري يك ميليون و 720هزار تومان بوده است درحالي‌كه درآمد ماهانه آنها يك ميليون و 700هزار تومان برآورد شده است. خانوار شهري به‌طور متوسط 2.45 درصد از مجموع هزينه خود را براي مسكن صرف كرده‌اند. خوراكي‌ها و مواد دخاني نيز سهم 26.7 درصدي از هزينه‌ها داشته است. منابع تأمين درآمد خانوار شهري نيز نشان مي‌دهد كه 25.9 درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگيري، 16.6 درصد از مشاغل آزاد و 53.5 درصد از محل درآمدهاي متفرقه خانوار تأمين شده است.

كسري بودجه 866هزار توماني خانوار روستايي

برآوردهاي آماري از دخل و خرج خانوار روستايي نشان مي‌دهد كه متوسط كل هزينه خالص يك خانوار روستايي در سال گذشته 12ميليون و 961هزار تومان بوده كه نسبت به سال قبل 19.8 درصد افزايش يافته است. متوسط درآمد اظهار شده سالانه يك خانوار روستايي هم 12ميليون و 95هزار تومان بوده كه نسبت به سال قبل 19.4 درصد افزايش داشته است. بر اين اساس 866هزار تومان كسري بودجه در خانوار روستايي طي سال گذشته وجود داشته است بر اين اساس متوسط كسري بودجه خانوار روستايي 72هزار تومان بوده است.

از كل هزينه سالانه خانوار روستايي سهم 43.3درصدي مربوط به هزينه‌هاي خوراكي و دخاني بوده كه در اين ميان 24.8درصد مربوط به هزينه‌هاي آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌هاي آن است. در بين هزينه‌هاي غيرخوراكي نيز مسكن با 27.7درصد بيشترين سهم را داشته است.
منابع تأمين درآمد خانوارهاي روستايي نشان مي‌دهد كه 27.4درصد از مشاغل مزد و حقوق‌بگيري بوده؛ 29.3 درصد از مشاغل آزاد كشاورزي و غيركشاورزي و 43.3درصد از محل درآمدهاي متفرقه خانوار تأمين شده است.

کد خبر 265665

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار