دوشنبه ۸ دی ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۷
۰ نفر

همشهری آنلاین- هلن صدیق بنای: در تعامل با دوستان و اطرافیان، نباید اجازه دهید خود دیگری، شما را وادار به انجام کارهایی کنند که دوست ندارید. بلکه با قدرت و اقتدار خود واقعی زندگی کنید.

بازیچه

انسان موجودي بسيار پيچيده و  ناشناخته است. او به دنبال ناشناخته‌ها و كشف اسرار به هر كجا كه مي‌تواند سرك مي‌كشد، البته به جز اسرار و زواياي پنهان خویشتن خويش...

او ساليان سال است كه به ناكجا‌آباد‌ها سفر مي‌كند به لامكان و لازمان وارد مي‌شود، اما هنوز قادر و شاید جسارت سفر  به دنياي ناشناخته  خود یا اين جسم خاكي كوچكش نيست.

او سخن می‌راند؛ سخن می‌شنود؛ پند مي‌دهد، اندرز مي‌شنود. آزمايش مي‌كند و آزمايش مي‌شود، مي‌كشد و كشته مي‌شود و در پايان خسته و بدون هيچ نتيجه‌ و دريافتي از كرده خويش به نقطه شروع باز مي‌گردد...

او دردنياي كوچك خاكي خويش سرگردان، گمراه و جاهل است؛ اما خارج از آن عالمي پرمدعا در دانش و پادشاهي مقتدر بر داشته‌‌های خویش است!

او در خود خویش حیران و سرگردان است؛ مي‌بيند، اما در واقع نمي‌بيند؛  مي‌شنود، اما در حقيقت نمي‌شنود؛  فكر مي‌كند، تصميم مي‌گيرد، احساس مي‌كند؛ اما در نهايت هیچ کدام از اینها نیست و تنها  غرايز سركش او هستند كه حكم مي‌رانند.

انسان هوشمند و اشرف مخلوقات عصر حاضر؛ با تكنولوژي‌هاي ساخت خود بر جهان حكومت مي‌كند؛ اما هرگز نمي‌تواند و قادر نيست به دنياي درون خويش کنترل، تسلط يا حكمی براند. زيرا به قول شاعر؛ "من نه خود می‌روم، او مرا می‌کشد, کاه سرگشته را کهربا می‌کشد...

شايد او  هوشمندانه این راه را انتخاب كرده است و تمایلی به شناخت اين دنيا ندارد! ترس دارد! بله او از دنياي درون خود ترس دارد! ترسی ناشناخته و ناخواسته؛ مبهم و اسرار آمیز...

ممکن است او نيازي به شناخت چنين دنيايي را در خود احساس نکرده و نمي‌كند و با آنچه خارج از اين دنيا وجود دارد يا ندارد، سرگرم و خوش است.

در اين سرگرمي‌هاي؛ او خويش‌های ناشناخته دیگر نيز حضور دارند. حضوري خواسته يا ناخواسته كه در اكثر اوقات به سرگرمي‌هاي اين خود مجهول تبديل مي‌شوند.

خودی که در هر نقشي حضور می‌‌يابد، نقشی چون؛ والد، همسر، فرزند، خواهر، برادر، رييس، كارمند، دوست، فاميل، پادشاه، وزير ...يا حتي يك رهگذر ناشناس. حضوري كه گاه و يا اغلب، زندگي را برخود و ديگر خودها سخت و تنگ مي‌كند.

در اين ميان هستند بزرگان؛ اندیشمندان و خود‌هاي متفكري كه تلاش مي‌كنند با ارائه راهکارها،روش‌ها و پند و اندرزها شرايط بيروني را سالم‌تر، قابل تحمل‌تر و آرام‌تر سازند.

دستور‌العمل‌هاي آنان براي رفتارهاي آدمی نسخه‌ای گره گشا است. البته اگر عمل را به آن اضافه کنند. بله راه‌کارهایی که بسیار ره گشا و کاربردی هستند و من و شما با انجام و رعايت آنها می‌توانیم به آدميت، موفقیت، آرامش و راحتي بيشتر در زندگي خود دست یابیم.

دانستن این راهکارها و عمل به آنها دور از دانش و درک آدمي نيست. بلكه این راهکارها تنها تكرار و يادآوري دوباره است. البته در مقام عمل، اجرای آنها نياز به قدری تجربه و تیزهوشی دارد.

انديشمندان اجتماعی در خصوص این راهکارها می‌گویند؛ قبل از هر چیز به "خود واقعی" خود باز گردید.خارج از شما خبری نیست. هرچه هست در درون شما هست و بس! و برای رسیدن به این خود واقعی هرگز اجازه ندهيد، "خود دیگران" بر خود شما حاکم باشد. به عبارتی اجازه ندهید شما را به سمتی که دوست ندارید بکشانند.

وارد بحث‌های غیر ضروری که شما را از خود خویشتن دور می‌کند نشوید و اجازه ندهید شما را با منفی‌بافی خود بازی داده، بهم ريخته و آشفته سازند.

دردل نكنيد یا اینکه پیش هرکسی دردل نکنید.  اگر اين كار را كرديد، نگذارید،از اطلاعات شما استفاده سوء شود. اجازه ندهید کسی دائما، نقاط تاریک و زخم‌های زندگی شما را به رختان بکشد و شما را غمگين يا شرمنده سازد. اين كار اعتماد به نفس شما را مختل خواهد كرد.

در چنين شرايطي به ياد داشته باشيد كه هیچ فردي يا هيچ خودي بدون اشتباه يا خطا كردن، بزرگ نشده است. تجربه از همین اشتباهات كسب می‌شود. با این وجود، تلاش كنيد،حقيقت راستين را دیده و درك كنيد. از آدم‌ها یا خودهايي كه سعي مي‌كنند  راستی‌های حقیقی را زشت، نادرست و ترسناک جلوه دهند، دوري كنيد.

بازیچه

اجازه ندهيد فردي به شما زور بگوید يا شما را وادار به كاري زشت و ناپسند كند. انتخاب دوست بسيار مهم است. شما نمي‌توانيد بر روي هركسي نام دوست بگذاريد. تلاش كنيد دوستان خود را از ميان افراد درست‌كار ، نیک و  صادق انتخاب كنيد نه اينكه انتخاب شويد و با هر دروغگو يا فرد ناسالمي ارتباط برقرار كنيد. هرگزاجازه ندهيد فردي دوستي خود را به شما تحميل كند.انتخاب كنيد! اين حق شما است.

اجازه ندهيد افراد با پيش زمينه فكري و با قصد و نيت به شما نزديك شوند. افرادي كه تنها هدفشان از ارتباط و معاشرت با شما، سود جستن از توانایی‌ها و امکانات شما است. به اين مسئله خوب توجه و دقت كنيدكه بعد شاكي اين ارتباط شما نباشيد.

جدي گرفتن همه افرادي كه در اطراف شما هستند هم درست نيست! کسانی که تنها به خاطر سرگرمی و یا ناچاری با شما طرح دوستی می‌ریزند را به زندگي خود راه ندهيد، ممكن است بزرگ‌ترين ضربه زندگي را از همين افراد بخوريد! در هر كار و انتخابي تفكر و منطق شما نقش اساسي و كليدي دارد. باري به هرجهت انتخاب يا كار كردن زيان‌آور و آسيب زا است. آسيبي كه حتي جبران ناپذير و گاها عزيزان شما را هم درگير مي‌سازد. بنابراين اصل اين است كه سنجيده رفتار كنيد.

از افراد دو رو، متملق‌و بدگو دوري كنيد. مطمئن باشيد اين "خود" فرد با شما هم در نزد ديگري همين كار را خواهد كرد.حتي اجازه ندهيد کسی بین شما ، دوستان و افراد شایسته و درست‌كار قرار گیرید. هوشمندي در ارتباط يك اصل است. در غير اين صورت بازيچه دست  اين و آن خواهيد شد. آنان با صحبت‌ةا و رفتارهايشان شما را تحت سلطه خود خواهند ساخت و شما برده‌آي بيش نخواهيد بود.

بنابراين بهتر است با تفكر، تامل و هوشمندي در يك رابطه و معاشرت قرار گرفته و با در سخنان و رفتار افراد دقت و تامل كنيد. زيرا هر آنچه در باره ديگري گفته يا انجام مي‌گيرد، هماني است كه درباره شما گفته و يا انجام خواهدشد. شك نكنيد؛ چه خوب چه بد!


اصل عدم دشمن تراشي. هرگز براي خود دشمن نتراشيد از قديم گفتند؛ " داشتن هزاران دوست كم است، اما داشتن حتي يك دشمن زياد است"؛ به همين خاطر؛ اجازه ندهيد با دليل يا بدون دليل  فردي يا افرادي از شما نفرت پيدا كنند. همچنين اجازه ندهيد افرادي شما را به  وادی نفرت و كينه بکشند. نفرت و كينه داراي انرژي‌هاي منفي بسيار هستند كه دارنده آن را از درون بيمار و نابود مي‌سازند.

اگر به سلامتي خود علاقمند هستيداز اين انرژي‌هاي منفي دوري كنيد و اگر اكنون در درون شما چنين حسي جاي دارد، سريعا به دنبال راهكاري براي ازبين بردن آن باشيد تا قبل از آنكه آنها شما را از بين ببرد.بهتر است، نگذارید افراد تخم نفرت و کینه را در دل شما بکارند. چرا كه اين كار قبل از هر چيز به اجازه شما نياز دارد. اجازه ندهيد!

آنان كه با اطلاعات گذشته و حال شما معامله مي‌كنند را با جرات تمام سرجايشان بنشانيد. به هيچ كس اجازه ندهيد به دليل اتفاقات گذشته شما را محكوم و مقصر جلوه داده و به وسيله آنها شما را استثمار كنند.

ياد بگيرد با اشتباهات گذشته و حال خود رو در رو شويد! نترسيد! ترس برادر مرگ است. ترس‌ها شما را اسير مي‌كنند. نه تنها اسير خود خويشتن، بلكه اسير افراد ناباب و فرصت طلب خواهيد شد. با جسارت تمام اين فرصت‌ها را از آنها گرفته و آنها  را فرصتي خوب و  امكاني براي زندگي سالم خود تبديل كنيد.

سنگ‌دل نباشيد. مهرباني برگه برنده شما در نزد همه و در همه شرايط است. واقعا مهربان باشيد نه اينكه تظاهر به مهرباني كنيد. مهرباني، بخشش و گذشت از اصل و اساس رفتاري درست آدمي است. اين رفتارها را به ذات وجودي خويش تبديل سازيد تا بتوانيد از سود سرشار آنها استفاده كنيد.

وجود تغيير و تحول در زندگي آدمي يك امر بديهي، لازم و ضروري است. به غير از آن آدمي هرگز امكان رشد نخواهد داشت و به كمال و تكامل خود نخواهد رسيد. بلكه چون اشياء اطراف خود كم‌كم فسيل خواهد شد.

از تغيير و تحولات چه در درون خود و چه در زندگي خود نهراسيد. با جسارت با آن روبرو شويد و پذيرا باشيد! حتم بدانيد تنها در اين شرايط موفق خواهيد بود. در غير اين صورت يعني با ترسيدن، غصه خوردن، ناله كردن، شكايت كردن، دست از ادامه كار و زندگي برداشتند، مقاومت كردن در برابر تغييرات و... شما را تنها به سوي شكست و ناكامي خواهد كشاند.

رويا‌هاي خود را داشته باشيد و آنها را دنبال كنيد. به هيچ فردي اجازه ندهيد رویاهای شما را مسخره کند يا شما را از دنبال كردن آنها باز دارد. هرگز اجازه ندهيد! تلاش كنيد تا آنها را محق كنيد.در اين ميان از تلاش زياد دلسرد و نااميد نشويد. قرار نيست يك شبه موفق شويد.

به موفقيت ديگران حسادت نكنيد! بلكه تنها به اين نكته توجه داشته باشيد كه اگر او توانست، موافق شود؛ بنابراين اين امكان وجود دارد كه من نيز موفق شوم و حتما خواهم شد. راه خود را طي كنيد به گفته‌ها و رفتارهاي دلسرد كننده توجه نكنيد در راه رسيدن به اهداف خود مانند آن قورباغه كوچك در مسابقه دو " كر " باشيد. يعني كلمات و عبارت ناميد كننده و دلسرد كننده را نشويد و با تمام وجود بر روي اهداف خود متمركز شويد.

خود را دست كم نگيرد. شايد بهتر است بگويم خود را با ديگري مقايسه نكنيد. هرگز معيار و سنگ محك شما؛ خود ديگري نباشد. شما خود را بايد تنها با خود مقايسه كنيد با كارها، تلاش‌ها و زحماتي كه مي‌كشيد نه چيز ديگر...

همچنين اجازه ندهيد كسي شما را تحقير كند يا به داشته‌ها و يك زندگي سطح پایین قانع کند. به افراد بخيل و نادان گوش ندهيد. زندگي بخيل نيست و هرچه شما تلاش كنيد همان اندازه نيز موفقيت نسيب شما خواهد كرد.  بنابراين به كم بسند و قانع نشويد. تلاش بيشتري كنيد تا موفقيت‌هاي بيشتري كسب كنيد.كوته بيني و كوته فكري يا معاشرت با چنين افرادي شما را در سطح پايين و ناراضي نگه خواهد داشت.

بنابراين بزرگ انديشي، ايده‌ال خواهي، خلاقيت، بزرگ بيني و...  جهان شما را زيبا خواهد ساخت. شك نكنيد! بلكه امتحان كنيد.

نكته آخر اينكه؛ شادي رمز موفقيت است. سعي كنيد شاد باشيد و در اين راه حتي مي‌توانيد، تظاهر هم بكنيد. زيرا تظاهر به شادي خود شادي خواهد ورد.  به هيچ فردي اجازه ندهيد شادي شما را از بين ببرد. نگذاريد شادي شما را با رفتارها و صحبت‌هايشان نابود كنند. بدانيد انرژي شادي و شاد بودن صرف قدم اول در موفقيت، سلامت و انديشه درست است.

شادي انرژي لازم و حتي انگيزه لازم را براي ادامه  كار و تلاش به شما مي‌هد. با شاد بودن سريع‌تر به اهداف خود در زندگي خواهيد رسيد و از  پيچ و خم‌هاي مسير زندگي نيز لذت خواهيد برد. امتحان كنيد؛ نترسيد و با جسارت تمام، شاد باشيد!

کد خبر 257727
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز