همشهری آنلاین: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ ثبات مالی موسسات اعتباری، رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی در موسسات اعتباری تدوین و ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،این  بانک در راستای اجرای موثر بند «ب» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور ( مصوب تیرماه 1381 و اصلاحات پس از آن) و باعنایت به اختیارات قانونی در ماده 37 قانون یادشده، جهت حفظ ثبات مالی موسسات اعتباری، اقدام به تدوین و ابلاغ «رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی در موسسات اعتباری» نموده است.

این رهنمودها از مهم ترین ساز وکارهای کنترلی در زمینه هدایت اثربخش و کارای سازمان های مختلف به خصوص بانکها، مؤسسات اعتباری و دیگر نهادهای مالی می باشد.

در این زمینه از مهم ترین ومعروف ترین الگوهای تخصصی استفاده شده که  در آن  نظام کنترل داخلی از پنج عنصربه هم پیوسته شامل محیط کنترلی، شناسایی و ارزیابی ریسک، فعالیت های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و خودارزیابی، نظارت و اصلاح نارسایی ها تشکیل شده است.

در این الگو کنترل داخلی  فرآیندی است که توسط هیات مدیره، مدیریت و دیگر کارکنان یک مؤسسه اجرا می شود و هدف از ایجاد آن ، کسب اطمینانی منطقی و معقول از دستیابی به اهداف اثربخش و کارایی عملیات و قابلیت اعتماد به گزارش مالی و پایبندی به قوانین و مقررات جاری است.

با عنایت به موارد یادشده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور برخورداری بانکها و مؤسسات اعتباری کشور از نظام مناسبی برای کنترل های داخلی واحدهای تابع خود، مجموعه رهنمودهایی برای نظام مؤثر کنترل داخلی در مؤسسات اعتباری تهیه و به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز ابلاغ کرده است.

شایان ذکر است در تهیه این مجموعه علاوه براستفاده از منابع تخصصی خارجی بر ملاحظات و ویژگی های بومی بانکها و مؤسسات اعتباری کشور نیز تاکید شده است.

کد خبر 25542

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار بيمه و بانك

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز