همشهری آنلاین: گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی برای فصلنامه مطالعات دانش شناسی فراخوان داد

صاحب امتیاز فصلنامه مطالعات دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی و مدیر مسئول آن دکتر عصمت مومنی است. دکتر فهیمه باب الحوائجی نیز سردبیر این فصلنامه است

ردیف

محورها

موضوعات فرعی

1

 دانش

 • راهبردهای دانش
 •  سرمایه های دانشی
 •  تولید دانش
 •  نقشه دانش
 • مخازن دانش
 • زنجیره های ارزشی دانش
 •  مستندسازی دانش

2

نظریه های دانش

 

3

روش شناختی دانش

 

4

سازماندهی دانش

 •   داده‌های پیوندی درسازماندهی
 •   هستی شناسی‌ها
 •   اصطلاحنامه‌ها
 •   تاکسونومی
 •   استانداردها
 •   فراداده‌ها
 •   رده بندی‌ها

5

اقتصاد دانشی

 •   اقتصاد شبکه
 •  اقتصاد اطلاعات
 •  اقتصاد دانش بنیان
 •   سرمایه های فکری

6

 مدیریت دانش

 • نظریه ها و مدل‌های مدیریت دانش
 • سیستم‌ها و ابزار مدیریت دانش
 • طراحی، پیاده سازی و اجرای مدیریت دانش
 • مدیریت دانش، ساختارها و سازوکارهای سازمانی
 • مدیریت دانش، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی
 • مدل‌های بلوغ مدیریت دانش

7

دانش کاوی

 • تحلیل استنادی
 • داده کاوی
 • متن کاوی

8

توسعه دانش بنیان

 • توسعه دانشی
 • آینده پردازی
 • هوشمندی
 • نظام نوع آوری
کد خبر 254465

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار