همشهری آنلاین: در جلسه یکشنبه ۲۷ بهمن ماه دادگاه مطبوعات، مدیرمسئول سابق روزنامه تهران امروز بر اساس آرای هیأت منصفه دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد.

دادگاه

به گزارش فارس، در جلسه یکشنبه 27 بهمن ماه دادگاه مطبوعات پرونده مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قدس (حمزه واقعی) به اتهام انتشار نشریه بدون ذکر نام مدیرمسئول بررسی شد.

بر همین اساس مقرر شد تا این پرونده در جلسه‌ای دیگر در دادگاه مطبوعات مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین پرونده مدیرمسئول سابق روزنامه تهران (مجید رفیعی) به اتهام افترا، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به اینکه شاکیان این پرونده در مورد اول و دوم را به ترتیب حمید بقایی و عباس امیری‌فر تشکیل می‌دادند، متهم در مورد اول بر اساس آرای هیئت منصفه دادگاه مطبوعات مجرم شناخته نشد، اما در مورد شکایت دوم مجرم شناخته شد.

لازم به ذکر است که مدیر مسئول روزنامه تهران بر اساس آرای اعضای هیئت منصفه دادگاه مطبوعات مستحق تخفیف دانسته شد.

کد خبر 249862

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار