دانش‌آموزان تهرانی با شرکت در جشن بزرگ 1888، عملکرد و برنامه‌های شهرداری تهران را مورد ارزیابی قرار دادند.

به گزارش سما، پس از بررسی شش هزار اثر ارسالی به دبیرخانه جشن 1888، دیدگاه‌های دانش آموزان در خصوص مدیریت شهری تهران شناسایی، دسته بندی و مورد تحلیل علمی و دقیق‌تر قرار گرفت.

بنابراین گزارش از مجموع شش هزار اثر ارسالی به دبیر خانه جشن 1888، 4400 اثر از سوی دانش آموزان مقطع ابتدایی ارسال شده که 57 درصد از آثار به نحوه دفع زباله اختصاص یافته است.

اهمیت رسیدگی به نیروی انسانی، تاثیر مثبت تبلیغات پویانمایی و مسئولیت‌پذیری شهروندان و وظیفه‌شناسی کارکنان شهرداری مهمترین مسائلی‌است که کودکان دانش آموز در نقاشی‌های خود به آن اشاره کرده اند.

دانش آموزان مقطع راهنمایی در آثار مکتوب خود گذاشتن زباله در زمان و جای مخصوص خود را مهم‌ترین وظیفه شهروندان و پاکیزه نگه داشتن شهر را مهمترین وظیفه شهرداری برشمرده‌اند.

در موضوعات ارائه شده توسط دانش آموزان مقطع متوسطه به عنوان وظایف شهروند مسئول، نیز جلوگیری از آلودگی هوا و صوتی دارای بیشترین فراوانی است.

همچنین رسیدگی و پاسخگویی به مشکلات مردم و استفاده از مشاوران لایق و کارآمد نیز بیشترین فراوانی را در میان وظایف مدیر پاسخگو به خود اختصاص داده است.

کد خبر 23850

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار