مدیرکل حفاظت محیط‌زیست فارس گفت: با اجرای پروژه حفاظتی تدقیق مرز ۱۰۸۵هکتار از اراضی تصرف شده تالاب پریشان به منابع ملی بازگشت.

تالاب پریشان


حسینعلی ابراهیمی کارنامی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه در مناطقی نظیر پارک ملی بمو، بهرام گور، پارک ملی بختگان و تالاب پریشان با اخذ نقشه‌های مصوب، عملیات تدقیق مرز و تحدید و تثبیت حدود از سال 90آغاز شده بود، گفت: هدف اصلی از انجام این عملیات تعیین حدود مناطق براساس قوانین و مقررات و مصوبات مربوطه در راستای حفاظت از زیستگاه‌ها و زیست‌بوم‌ها بود و براساس گزارشی که در سال 1389واصل شد هزاران هکتار از مناطق و اراضی تحت مدیریت مورد تصرف غیرقانونی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه طی 3سال اخیر بیش از یک‌هزار و 200هکتار از اراضی واقع در مناطق مختلف استان با اجرای این طرح، از متصرفین خلع‌ید شده است، اضافه کرد: پس از تأمین اعتبار، عملیات احداث کمربند حفاظتی در دور تا دور تالاب پریشان آغاز شد و با اجرای این پروژه یک‌هزار و 85هکتار از اراضی که در ید متصرفان بود آزاد شد.

به گفته وی، 588هکتار از اراضی تالاب پریشان حدود 40سال پیش توسط محیط‌زیست در 2مورد سند خریداری شده بود و همچنان در دست متصرفان قرار داشت که طی این پروژه این اراضی نیز به حوزه تالاب پریشان بازگشت.

کد خبر 236926

برچسب‌ها