همشهری آنلاین: بیش از ۲۰ سال پیش یک پسر بچه در یکی از ایستگاه‌های شلوغ قطار هند گم می‌شود.

lost

شبکه خبری زد د اف آلمان گزارش داد، حالا این مرد 28 ساله مادرش را دوباره پیدا کرده - البته به مدد یک خالکوبی رنگ و رو رفته.

این مادر که انگار از قبل پیش بینی چنین روزی را کرده بود، همه فرزندانش را "نشانه گذاری" کرده بود. او نام آنها را روی بدن‌شان خالکوبی کرده بود.

این جوان در خیابان‌ها و یتیم‌خانه‌ها بزرگ شده است. او پس از آنکه در مدرسه پلیس هند تعلیم دید، جستجوی خود را برای یافتن مادرش آغاز کرد.

او توانست ظرف دو ماه مادرش را پیدا کند. مادرش او را به خاطر نمی‌آورد، اما خالکوبی روی بازویش را چرا.

کد خبر 235338

برچسب‌ها