گروه سیاسی: "همه ارکان نظام و به طور کلی قدرت در این نظام برآمده و تحت نظارت مردم است،تا به لحاظ نظری جلوی هرگونه دیکتاتوری گرفته شود."

سید محمد خاتمی‌ علاوه براین؛ در آیین افتتاح دومین همایش بین‌‌المللی امام خمینی و قلمرو دین افزود وقتی از امام نام می‌بریم یک روحانی سیاستمدار در نظر ما تداعی می‌شود. امام بیش از هر چیز یک عالم روحانی است که تربیت شده مکتب تشیع است و از همین پایگاه با احساس مسئولیت دینی برای رهایی انسان و اصلاح جامعه اقدام می‌کند، به همین منظور برای این که به سنجش میزان نسبت کرامت انسان و وجود امام بپردازیم، باید به ارزیابی شخصیت امام پرداخت.

دبیر همایش بین‌المللی امام خمینی و قلمرو دین، بارزترین ویژگی امام را حکمت معنوی ایشان برشمرد و تصریح کرد: حکمت معنوی همواره می‌کوشد جسم را در چشمه زلال وحی الهی بشوید و بر آن وفادار باشد، در حالی که هیچگاه باب تاویل را بر خود نمی‌بندد و این حکمت معنوی بارزترین ویژگی شخصیت امام است.

خاتمی‌خاطرنشان کرد: امام همواره بر میزان بودن رای مردم تاکید می‌کردند و انقلاب ما تنها انقلابی است که بعد از یکسال صاحب قانون اساسی شد که از حاصل کار مجلس خبرگانی بود که با رای مستقیم مردم انتخاب شده بودند و حاصل کار این مجلس نیز به رای مستقیم مردم گذاشته شده بود و عموم نهادهای این نظام به صورت انتخابی مستقر شدند.

وی ادامه داد: کرامت انسانی در کنار اصول دینی ما به عنوان یکی از ارکان ششگانه قانون اساسی مطرح شده و همچنین حق انتخاب و سرنوشت از حقوق اساسی مردم دانسته شده و آزادی در کنار وحدت و حفظ تمامیت ارضی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین همه ارکان نظام و به طور کلی قدرت در این نظام برآمده و تحت نظارت مردم است، تا به لحاظ نظری جلوی هرگونه دیکتاتوری گرفته شود.

وی تاکید کرد: آنچه مهم است این است که این قواعد باید در عمل رعایت شوند و امیدوارم با عمل به وظیفه خود در قبال این اصول دین خود را به نظام، امام و مردم ادا کنیم.

کد خبر 23437

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

وبگردی