همشهری آنلاین: 221790 کاربر همشهری آنلاین ظرف 6 روز 1282865 صفحه سایت را دیدند. این آمار از شنبه پنجم تا پنجشنبه دهم خرداد رقم خورده است

اما آمار تفصییلی تعداد صفحات دیده شده و میزان کاربران در این فاصله به قرار زیر است:

روزهای هفته تعداد صفحات دیده شده تعدادکاربران
شنبه 5 خرداد 217118 36472
یکشنبه 6 خرداد 235186 36284
دوشنبه 6 خرداد 212559 36900
سه‌شنبه 8خرداد 211976 37008
چهارشنبه 9 خرداد 217532 40256
پنجشنبه 10 خرداد 188494 34870

همانطور که جدول نشان‌می‌دهد بیشترین تعدادکاربران متعلق به روز چهارشنبه 9 خرداد با40256 کاربر است.

اما بیشترین تعداد صفحات دیده شده متعلق به روز یکشنبه 6 خرداد به میزان 235186 صفحه‌دیده شده می‌باشد

کد خبر 23436

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار