همشهری آنلاین: با تصویب وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و تائید رئیس جمهور، اعضای جدید هیات مدیره سازمان‌های منطقه آزاد کیش و قشم تعیین شدند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در مورد تعیین اعضای هیات مدیره سازمان‌های منطقه آزاد کیش و قشم را به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ 1392.6.27 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 113200/ت 49516ه مورخ 1392.6.5تصویب نمودند:

1- آقای علی اصغر مونسان برای مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش جایگزین آقای علیرضا عامری می شود.
2- آقای مسعود سلطانی فر برای مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش جایگزین آقای علی صدوقی می شود.
3- آقای محسن مهرعلیزاده برای مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش جایگزین آقای حبیب الله خراسانی می شود.
4- عضویت آقای محمود بهمنی در هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش پایان می یابد.

همچنین وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ 1392.6.27 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 113200/ت49516 ه مورخ 1392.6.5 تصویب نمودند:

1- آقای شهریار مشیری برای مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم جایگزین آقای اسفندیار حیدری پور می شود.
2- آقای علی شمس اردکانی برای مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم جایگزین احمد قلعه بانی می شود.
3- آقای محمد رضا توسلی برای مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم جایگزین ابراهیم عزیزی می شود.
4- عضویت احمد صادقی در هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم پایان می یابد.
5- عضویت محمد بهزاد در هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم پایان می یابد.

این تصویب نامه‌ها در تاریخ 1392.6.27به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است.

کد خبر 231979

برچسب‌ها