ماده 48 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، به قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری کارکنان دولت و اصلاحیه‌های آن اشاره دارد. ب

برابر ماده3 این قانون، چنانچه کارکنان رسمی، ثابت و دارای عناوین مشابه، خود یا یکی از افراد تحت تکفل آنان فوت نماید، بیست‌برابر حداقل حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت،کمک‌هزینه دریافت خواهند کرد. این مبلغ در سال92 برابر 0.48.000ریال است.برابر همین ماده بنیاد مکلف‌شده است که این کمک‌هزینه را به هر یک از ایثارگران غیرمستخدم دولت، مشروط بر آنکه خانواده آنان این کمک‌ را به موجب قوانین و مقررات دیگری دریافت نکرده باشند پرداخت کند. منظور از ایثارگران در این ماده قانونی، خانواده شاهد، آزادگان و جانبازان با هر درصد جانبازی هستند.

در ماده49 به کمک‌هزینه ازدواج برابر مفاد قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌‌های ضروری به کارکنان اشاره شده است.دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون جامع موظفند برای مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، آزادگان، جانبازان و فرزندان آنان برای یک نوبت، هدیه ازدواج را به میزان دوبرابر سایر افراد پرداخت کنند. هدیه ازدواج ایثارگران و فرزندان آنان مبلغ 16.096.000یال است که توسط دستگاه‌های اجرایی برای ازدواج آنان یا فرزندانشان و برای یک بار ازدواج پرداخت خواهد شد. پرداخت این هدیه برای ایثارگرانی که تحت پوشش دستگاه‌های اجرایی نیستند برعهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

جانبازان بدون محدودیت درصد از این مزایا برخوردار خواهند بود.

ماده50 قانون جامع، به تسهیلات بانکی بابت مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و فرزندان آنان اشاره دارد. ایثارگران فوق و فرزندان آنان همواره به میزان دوبرابر ضوابط بانکی که از سوی شورای پول و اعتبار برای تسهیلات ازدواج به صورت قرض‌الحسنه تخصیص می‌یابد، برخوردار خواهند شد.

برابر ماده 51 قانون جامع، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند در احکام حقوقی شهدا، جانبازان25درصد و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغی معادل 25درصد حداقل حقوق کارکنان دولت که هر سال توسط دولت تعیین می‌شود به عنوان فوق‌العاده‌ ایثارگری به طور ماهانه پرداخت کنند. این ماده قانونی 2 تبصره دارد که در تبصره اول بر پرداخت این فوق‌العاده به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند، توسط بنیاد تأکید دارد و در تبصره دوم محروم کردن این فوق‌العاده از جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی است که به صراحت بر حذف این فوق‌العاده از حقوق آنان اشاره دارد.

متأسفانه رئیس مجلس در ابلاغ این قانون از طریق روزنامه رسمی به صورت ناقص و مبهم به برخی اصلاحاتی که در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت بر آن تأکید شده بود، پرداخت، لکن این اصلاحات پراشتباه باعث بروز ابهامات و ایرادات بیشتر در قانون جامع شد که اگر از نظر کارشناسان خبره بهره می‌گرفت شاید این قانون با این مشکلات جدی مواجه نمی‌شد. در مصوبه مجمع به قوانینی که از سال 86 تا 2دی‌ماه سال91 تصویب شده اشاره و بر ابقای آن تصریح شده است.

درحالی که در تبصره 2 ماده68 قانون مدیریت خدمات کشوری به فوق‌العاده ایثارگری کارکنان دستگاه‌های اجرایی اشاره و در احکام کارگزینی آنان اجرا شده است، اصل ماده51 قانون جامع برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوعیت ندارد تا نسبت به حذف این فوق‌العاده اقدام شود، لکن تبصره یک این ماده برای غیرمستخدمین دستگاه‌های اجرایی کماکان بر قوت خود باقی است.

بنابراین جانبازان 25درصد و آزادگانی که مستخدم دستگاه‌های اجرایی نیستند این فوق‌العاده را باید از بنیاد شهید دریافت کنند.
این فوق‌العاده در سال92 مبلغ 1.225.000 ریال تعیین شده است. بر اساس ماده53 قانون جامع، بیمه‌درمانی فرزندان ذکور شهدا پس از فراغت از تحصیل تا زمان اشتغال، حداکثر به مدت 3سال توسط بنیاد، محاسبه و پرداخت می‌شود.

مرخصی استحقاقی و عملیاتی استفاده‌نشده شهدا و مفقودالاثرها به ازای هر ماه طلب مرخصی آنان، معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای دریافتی آنان محاسبه و از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط پرداخت می‌شود. با عنایت به اینکه حقوق اکثر شهدا توسط بنیاد پرداخت می‌شود، این محاسبه در پایان 30سال سوابق خدمتی شهدا باید محاسبه و به بازماندگان آنان پرداخت شود. در این پرداخت تفاوتی بین مستمری‌بگیران شهدا یا دریافت‌کنندگان حکم حقوقی شهدا وجود ندارد و این موضوع برای هر دو دریافت‌کننده یکسان عمل می‌شود.

مشمولان قانون حالت اشتغال(شهدا و جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی) همانند سایر کارکنان شاغل دستگاه‌ها، از تمامی تسهیلات اجتماعی، رفاهی، آموزشی و خدمات قابل ارائه به کارکنان دستگاه‌ها، نظیر دفترچه اتکا، علاوه بر تسهیلات بنیاد برخوردار خواهند بود. بنابراین تمامی اقدامات دستگاه‌های اجرایی درباره محدود‌ساختن خدمات و تسهیلات به مشمولین حالت اشتغال خود، خلاف قانون بوده و قابل پیگیری در مراجع قانونی خواهد بود.

برابر ماده 54 قانون جامع، چنانچه جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی (مشمولین قانون حالت اشتغال) قبل از رسیدن به سن بازنشستگی فوت کنند، عائله تحت تکفل آنان از حقوق و مزایای حالت اشتغال تا تکمیل 30سال بازنشستگی برخوردار بوده و پس از آن به صندوق بازنشستگی مربوط معرفی خواهند شد.

کد خبر 225249
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار دفاع-امنیت

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز