کتاب اسناد مبارزاتی امام خمینی "ره" به روایت ساواک درمراسمی باحضور نویسندگان و مولفان آن رونمایی شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر رئیس موسسه تنظیم و نشرآثار حضرت امام "ره" گفت: 21 جلد از هزاران برگ اسناد موجود در پرونده های ساواک که مربوط به حضرت امام و انقلاب اسلامی است، دراین کتاب گردآوری شده است و درجلد بیست ودوم آن ، فهرست راهنما و اسامی افرادی است که دراین سند آمده است.

انصاری بااشاره به اینکه حضرت امام "ره" حدود 48 پرونده قطور در ساواک داشتند، افزود: مجموعه حاضر، متن کامل منتشر شده پرونده امام درساواک است که پس از تحقیق‌، تدوین و استحصال کامل به صورت مجموعه 22 جلدی شکل گرفته است.

وی گفت : در گردآوری این مجموعه 21 جلدی، از 48 پرونده ای که با عنوان روح الله مصطفوی خمینی و در دوکلاسه جداگانه و دهها هزار برگ سند موجوددر ساواک مربوط به مبارزات امام استفاده شده است.

انصاری افزود : علاوه بر 48 پرونده ای که مربوط به مبارزات حضرت امام خمینی "ره " در ساواک موجود بود، دهها هزار برگ سند از لا‌به لای صدهاهزار پرونده مبارزاتی یاوران نهضت امام یافت شد که پس از تحقیق واستحصال کامل چاپ می شود.

رئیس موسسه تنظیم و نشرآثار حضرت امام اضافه کرد : کتاب 22 جلدی اسناد مبارزاتی امام فعل وانفعالات مبارزاتی نهضت امام پیش از آغاز قیام علماوامام برضد لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در سال 41 تا روز پیروزی انقلاب اسلامی است.

وی افزود: بسیاری از مسایل و زوایای ناگفته تاریخ انقلاب و تبارشناسی جریانهای سیاسی مخالف و موافق راه امام، جریانهایی که وابسته به‌بیگانگان و درمقابل امام بودند، احزاب، گروهها و مجموعه نسبتهایی که ازرجال وجمیعت ها، تشکل ها و هیات ها بانهضت امام برقرار شده بود دراین‌22 جلد آمده است.

انصاری افزود: در این کتاب " 21 جلد " اسناد مبارزاتی حلقه اصلی پیروزی نهضت امام که همان حضور مردمی بود, آورده شده است.

انصاری تصریح کرد : مجموعه اسناد حاضر بهترین گواه برحقانیت مبارزات امام از زبان خود ساواک و با نقل امانت دارانه همراه با کلیشه اسناد است.

وی افزود : با چینش موضوعی در 50 مورد از ابتدای حرکت امام دراصلاحات حوزه در زمان مرحوم آیت اله بروجردی و قیام انجمن های ایالتی وولایتی 15 خرداد که جلوه عطف و شناسنامه انقلاب اسلامی‌، فرازهای متعددی که در طول 14 سال روی داد و نیز شهادت آقا مصطفی‌, تبعیدامام‌، هجرت امام به پاریس‌، حضور تاریخی امام پیش از 22 بهمن 57 درتهران‌, این مجموعه را کامل کرده است.

وی گفت: موسسه تنظیم ونشر آثار امام پیش از این پنج جلد از اسناد مبارزاتی امام در شهربانی‌، به ویژه اسناد مربوط به 15 خرداد به روایت شهربانی را نیز چاپ کرده است.

رئیس موسسه تنظیم و نشرآثار حضرت امام اضافه کرد: در ادامه این مجموعه، اسناد مربوط به نهضت امام‌، از سایر پرونده های ساواک و نیز دربار شاهنشاهی‌، نخست وزیری و وزارت خارجه به تدریج منتشر خواهد شد.

کد خبر 21671