همشهری‌آنلاین: مروری داریم بر تیتر یک روزنامه‌های ورزشی صبح ایران:

  • ابرارورزشی:«مایلی‌کهن:مربیگری در پرسپولیس کار هر کسی نیست».
  • پیروزی:«پرسپولیس در بن‌بست؟!»
  • تماشا:«روز خوشبختی حاج مایلی؟»
  • خبرورزشی:«حاجی مایلی 3-ابراهیم‌زاده 2».
  • استقلال:«فتح‌الله‌زاده:«استقلال مرگ را به زانو درآورد».
  • ایران‌ورزشی:«پیشنهاد پرسپولیس:8/3 میلیارد /درخواست رحمتی:5 میلیارد».
  • گل:«انصاری‌فر و خلعتبری زیر مشت و لگد کرش».
کد خبر 214820

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار