همشهری آنلاین: محمود احمدی نژاد قانون احیاء معاونت پرورشی و تربیت بدنی در وزارت آموزش و پرورش را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، بر اساس ماده واحده این ، معاونت پرورشی و تربیت بدنی ‌در وزارت‌ آموزش ‌و پرورش‌ احیاء و کلیه وظایف، اختیارات و امکانات و پست‌های امور پرورشی و تربیت‌بدنی و سلامت دانش‌آموزان به این معاونت واگذار می‌شود.

همچنین ‌سازمان‌دانش‌آموزی ‌تحت نظر این معاونت فعالیت خواهد کرد و ریاست این سازمان با معاون پرورشی و تربیت بدنی است.

بر اساس تبصره 3 این قانون نیز تشکیلات معاونت پرورشی و تربیت بدنی در تمامی سطوح مدیریتی از ستاد وزارتخانه تا مناطق و واحدهای آموزشی جاری خواهد بود و در واحدهای آموزشی یکی از معاونت‌ها به معاونت پرورشی و تربیت بدنی اختصاص خواهد یافت.

هر مدرسه باید حداقل یک نیروی پرورشی تمام وقت اعم از معاون پرورشی و تربیت بدنی یا مربی پرورشی داشته باشد.

همچنین وزارت آموزش و پرورش موظف است‌کلیه سیاست‌ها، ‌برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را با رویکرد ارتقاء تعلیم و تربیت، خلاقیت و مهارت تنظیم و اجرا داده و سیاست تلفیق آموزش با پرورش و تعمیم رسالت پرورشی در معلمان دروس مختلف را در قالب برنامه‌ها و آئین‌نامه‌های مشخص در موارد جذب و تربیت معلم، ارزیابی‌های شغلی، نفی تبعیض در ساعت کاری و حقوق و مزایای معلمان و مربیان پرورشی و تدوین کتب درسی تنظیم کند.

بر اساس تبصره7 قانون نیز، وزارت آموزش و پرورش موظف است آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون را با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه نموده و حداکثر ظرف دوماه به تصویب هیأت وزیران برساند.

کد خبر 1991

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار