همشهری آنلاین: در دوران طولانی صدو چند ساله‌ای که قاجارها بر ایران حکومت کردند، تحولات و رویدادهای بسیاری در ایران رخ داد.

آشنایی با قراردادهای دوران قاجاریه

رهبران قاجار ابتدا قدرت خود را از نظام قبیله ای آغاز کردند، سرانجام به عنوان پادشاهان ایرانی در سطح جهان شناخته شدند.

انگلیسی‌ها و روس‌ها که همواره مترصد فرصت بودند تا در ایران نفوذ کنند و به مقاصد خود دست یابند، در این دوران به اهداف خود رسیدند.

در مجله پیش رو قراردادها، معاهدات و پیمان‌نامه‌هایی که در دوران قاجاریه بر کشورمان تحمیل شد معرفی شده است.

کد خبر 192647

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان