همشهری آنلاین: قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی در ایران، مورخ 21 فروردین سال 1379 تصویب شده است.

قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی در ایران

ماده واحده: به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده در زیر اجازه تاسیس بانک توسط بخش غیردولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی داده می‌شود:

الف) سیاست گذاری پولی، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ ذخایر ارزی، نظارت بر بانک ها و صدور مجوز فعالیت بانکی در ق لمرو وظایف دولت بوده و جهت اعمال حاکمیت همچنان در اختیار دولت باقی می ماند.

  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانmore

ب) ضوابط مربوط به نحوه فعالیت بانک‌ها از قبیل رعایت نسبت‌های مالی تعیین شده جهت داشتن ساختار مالی سالم و نوع قراردادها و عقود و فعالیت‌های بانک‌ها طبق قوانین پولی و بانکی کشور مصوب ١٣٥١ و قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود.

ج) دولت می تواند به افراد حقیقی و حقوقی داخلی در صورت دارا بودن شرایط زیر مجوز فعالیت اعطا نماید:

١- داشتن تجربه و دانش لازم در این کار.

٢- از نظر مالی توان تامین سرمایه لازم و انجام کار را داشته باشد.

٣- عدم داشتن هر گونه سوء پیشینه اعم از مالی و اخلاقی.

منبع مورد استفاده برای این مدخل

کد خبر 182643
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز