طبق ماده10 قانون روابط موجر و مستأجر، تعمیرات کلی و اساسی آپارتمان مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاه‌های حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد،

بر‌عهده صاحب آپارتمان است و تعمیرات جزئی و همچنین تزیین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود؛ مگر آنکه در قرارداد به‌صورت دیگری شرط شده باشد.

کد خبر 178692

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار