رئیس‌کل بانک مرکزی هرچند اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را بی‌ارتباط با موضوع ارز عنوان کرد اما در مورد رابطه اجرای این طرح با تورم هشدار داد:

شرایط نباید به‌گونه‌‌ای باشد که اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها فشارهای تورمی را بیشتر از این کند، اجرای پشت سر هم سیاست‌ها ممکن است چنین عواقبی داشته باشد. به گزارش ایسنا، محمود بهمنی گفت: هرچند تاکنون سناریوهای تغییرات قیمتی در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در اختیار ما قرار نگرفته اما اگر ما ارقام را داشته باشیم، کارشناسان ما بلافاصله روی آن کار می‌کنند و خیلی سریع تأثیرات تغییرات قیمتی فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را بر نرخ تورم اعلام می‌کنند.

رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها متذکر می‌شود: وقتی یک مرحله قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، در مراحل بعد این روند حتما کاهنده خواهد بود. بنابراین باید بین مراحل اجرا زمان کافی درنظر گرفته شود. رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به اینکه آیا اخبار مربوط به‌احتمال توقف گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را تأیید می‌کند؟ پاسخ می‌دهد: نه. بانک مرکزی وارد هدفمندسازی یارانه‌ها نمی‌شود. قصد دخالت نداریم اما آماده هستیم که در این زمینه به وظایف خود عمل کنیم.

کد خبر 175067

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار