همشهری آنلاین: صندوق تامین اجتماعی ضوابط مربوط به دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان این صندوق را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، آن دسته از بیمه شدگان واجد شرایط صندوق تامین اجتماعی که به دلیل بیماری و به صورت موقت توانایی انجام کار را نداشته و از دریافت مزد و حقوق در ایام بیماری محروم می‌شوند، می‌توانند غرامت دستمزد ایام بیماری خود را از این صندوق دریافت کنند.

 بر این اساس، بیمه شدگانی که گواهی استراحت پزشکی آنان به تایید مراجع پزشکی صندوق تامین اجتماعی رسیده باشد و کارفرما نیز گواهی کند، در تاریخ اعلام بیماری، بیمه شده مشغول به کار (یا در مرخصی استحقاقی) بوده و نیز در مدت بیماری مشغول به کار نبوده و مزد و حقوق دریافت نکرده، می‌توانند حقوق ایام بیماری را از تامین اجتماعی دریافت کنند.

 لازم به ذکر است، غرامت دستمزد ایام بیماری در مواردی که استراحت بیمار به دلیل هر نوع حادثه و یا به دلیل بیماری حرفه‌ای باشد، یا بیمه شده بخشی از طول دوره استراحت (یا تمام آن) را در بیمارستان بستری باشد، همچنین در صورتی که استراحت بیمار ناشی از عوارض جانبازی باشد، از اولین روز شروع استراحت پزشکی پرداخت می‌شود و در سایر موارد نیز غرامت دستمزد ایام بیماری از روز چهارم استراحت پزشکی پرداخت می‌شود.

کد خبر 173618
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز