همشهری آنلاین: سیدمحمد خاتمی گفت: دمکراسی بدون نهادهای مدنی یا بی‌بنیاد است یا چنان بنیاد سستی دارد که با یک نسیم و نه یک توفان، می‌تواند فرو بریزد.

به گزارش ایرنا رییس بنیاد باران و موسسه بین‌المللی گفت و گوی فرهنگها و تمدنها در مراسم گشایش رسمی بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان در موسسه منظومه خرد افزود: باید به نهادهای مدنی اهتمام کرد و احترام من به بنیاد توسعه کارآفرینی از این جهت است که نمونه‌ای از یک نهاد مدنی است.

وی گفت: از افتخارات دولت بنده که نقایص زیادی هم داشت، این است که برای ایجاد انجمنها و تشکلهای مدنی زمینه‌سازی شد و ما می‌توانیم با آمار و عدد و رقم نشان دهیم که قبل و بعد از آن وضعیت انجمنها و تشکلهای غیر دولتی چگونه است.

خاتمی ادامه داد: گرچه فکر می‌کنم امروز این نهادهای مدنی مورد کم لطفی و تهدید قرار گرفته‌اند که باید فکری کرد، حال که این سلولها در حال تشکیل شدن هستند و می‌توانند آینده ما را بهتر بسازند، فعالیت آنها یک ساماندهی و تضمین شود.

سیدمحمد خاتمی افزود: بنیاد توسعه کارآفرینی به این جهت و با این دیدگاهی که من دارم درخور احترام و توجه است.

وی گفت: در جامعه مدنی همه مردم مبنا هستند و نیمی از مردم را زنان تشکیل می‌دهند که این مساله امروز پذیرفته شده است اما در دنیای قدیم پذیرفته نشده بود.

وی گفت: این تحولی است که در دنیا ایجاد شده و در جمهوری اسلامی هم به لحاظ تئوری این مساله پذیرفته شده است.

رییس بنیاد باران و موسسه بین‌المللی گفت و گوی فرهنگ‌ها و تمدنها گفت: امروز می‌دانیم که هنوز سطح مشارکت زنان در جامعه مابخاطر بعضی عادت های غلط، تلقیهای نادرست یا موانع عینی خارجی که وجود دارد کمتر است گر چه در طول سالهای گذشته تحولاتی در این زمینه ایجاد شده است.

آقای خاتمی افزود: از جمله مساله، مساله کارآفرینی است چون کار اشتغال و بیکاری برای جامعه ما مساله مهمی است که البته کار هم با ورد، ذکر، امید و آرزو درست نمی‌شود. باید زمینه‌سازی، سرمایه‌گذاری و ظرفیتها به فعلیت برسد و اینها مسایلی است که باید مورد بحث قرار گیرد.

وی گفت: اینکه یک سامان و بسترسازی درست برای ارتقای آگاهی و مهارتها و نیز راهنمایی برای اینکه کسانی که می‌خواهند کار کنند، نیروی کار بتواند با ایجاد تقاضای کار درست چون در حال حاضر تقاضای کار ما کمتر از نیروی کار ماست و این عدم تعادل مشکل ایجاد می‌کند.

آقای خاتمی گفت: این کار، کار مهمی است اصل یک نهاد مدنی قابل احترام است اینکه به هر حال برای خانمها که بخشی از جامعه هستند فکر می‌کند و مورد توجه است مهم است.

مدیرعامل بانک کارآفرین نیز در گشایش بنیاد توسعه گفت: کارآفرین نیروی محرکه اصلی در توسعه اقتصادی است و اگر این کار آفرینان نبودند که دایما فکر ایجاد بنگاه‌های اقتصادی جدید و کالاهای تولیدی و خدمات جدید را در سر می پروراندند، رشد اقتصادی صفر و بیکاری گریبانگیراقتصاد می‌شد.

پرویز عقیلی گفت: کارآفرینی با دستور و بخشنامه، تشکیل کلاس و دوره‌های آموزشی و یا تزریق تسهیلات توسعه نمی‌یابد، کارآفرینان در صورتی ظهور می‌کنند و می‌توانند به اهداف خود دست یابند که زمینه و بستر لازم برای رشد آنان فراهم باشد، نمونه بارز عدم موفقیت دستوری کارآفرینی، طرح ضربتی اشتغال است که در برنامه سوم توسعه برای کاهش بیکاری، تسهیلاتی اختصاص داده شد و نتیجه مثبتی هم نداشت.

بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان به کوشش تعدادی از کارآفرینان و مدیران آبان ماه ‪ ۱۳۸۴‬به عنوان موسسه‌ای غیرانتفاعی و غیردولتی تشکیل شد

کد خبر 17247

برچسب‌ها