اینجا میز مذاکره همشهری آنلاین است؛ یک میز به روز و به لحظه.

حرف های ما با شما و نکات شما با ما همین جا بر روی همین میز خواهد نشست و دیده خواهد شد.

حرف اول ما سلامی به شماست و خوش آمدی از برای اینکه نگاهتان برای نخستین بار به شهر دیجیتال خودتان افتاده است.
هنوز نمی دانیم شما کجای این شهر دیجیتال بیتوته خواهید کرد؛ هرکجا که باشید ، شما مقیم جان جانان ما خواهید بود. به شهر خودتان خوش آمدید. ما به تدریج در مسیر علائق شما آداب میزبانی بهتر را خواهیم آموخت.

فعلا نگاه های  ما و شما در این چهل بخش تلاقی خواهد کرد:

 

شهر، اجتماع، ورزش، سرگرمی، جهان، هنر، اقتصاد، سیاست، محیط زیست، بهداشت، تغذیه، آموزشی، سفر، گزارش هوا، پلیس     ، ترافیک، مترو، خیابان، ارتباطات، تکنولوژی، مقررات، شهردار، شورای شهر، بورس، مرکز تماس، مسکن، نقشه سایت، فرهنگ، اندیشه، کتاب، زنان و کودکان.

کد خبر 170

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار