همشهری آنلاین: حتی المقدور باید سعی شود که در حاشیه و اطراف جایگاه‌های سوخت رسانی از احداث تصرفاتی که دارای گردش جمعیتی و رفت و آمد زیاد می باشند خودداری گردد

توصیه‌ها و هشدارهای ایمنی در مورد جایگاه‌‌های سوخت‌رسانی

جایگاه‌های سوخت رسانی حداقل در شعاع 30 متری خود باید دارای حریم ایمنی بوده و در این شعاع هیچگونه تصرفاتی احداث نشده و وجود نداشته باشد.

در صورت وجود هرگونه تصرفی در خارج محدوده شعاع حریم ایمنی، درب عبور و مرور و یا پنجره اینگونه تصرفات نباید در فضای مشرف به جایگاه سوخت رسانی احداث شده یا بازگردد.

  سازمان آتش‌نشانیmore

تأسیسات دفتری جایگاه‌های سوخت رسانی حتی المقدور در محلی از محوطه جایگاه احداث گردد که خروج کارکنان آن به سرعت و سهولت امکان پذیر باشد.

کلیه جایگاه‌های سوخت رسانی باید ضرورتأ به سیستم ارتینگ مطمئن و برابر ضوابط استاندارد ، به نحوی که کلیه وسایل و ادوات پمپاژ و سایب ان و دیگر تجهیزات فلزی و رسانای جایگاه را پوشش دهد- مجهز باشند.

به منظور اطمینان از سلامت و کارآئی سیستم ارتینگ جایگاهها باید بطور دقیق و منظم مورد بازبینی و کنترل دوره ای توسط افراد مسئول و ذیصلاح قرار گرفته و گزارش مربوطه در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردد.

کانال‌های کف جایگاه بایستی کاملأ از ماسه مملو بوده و در صورت بررسی و مشاهده هرگونه فضای خالی فورأ آنرا با ماسه پر نمایند.

روشنایی جایگاه باید د رداخل حفاظهای ضد جرقه قرار داشته و کلید قطع و وصل آنها در جعبه‌های استاندارد در محل دفتر جایگاه قرار داشته باشد.

کلیه سیم کشی های برق تلمبه ها اعم از داخل کانال و یا داخل تلمبه ها بایستی از داخل لوله فلزی که فاقد هر گونه ارتباطی از محل اتصالها با خارج می باشند عبور کرده باشد و جعبه تقسیم‌ها نیز باید ضد حریق باشد.

لوله ها و سیم های اتصال زمین جایگاه‌ها (ارت) باید مرتبأ مورد بازدید مسئولین ایمنی و تعمیرات قرار گرفته و سیم های اتصال نباید در هیچ نقطه ای دچار پارگی یا گره خوردگی شده باشد و محل اتصال آنها باید با بست مخصوص بسته شود.

خودروهای مخمصوص حمل سوخت باید در هنگام تخلیه سوخت به نحوی خودرو را در جایگاه مخصوص تخلی ه پارک نمایند که سر اتومبیل بطرف معبر خروجی جایگاه قرار داشته باشد تا در مواقع ضرورت به سهولت امکان خروج آن میسر باشد.

راننده خودروهای حامل سوخت باید قبل از شروع به تخلیه از استقرار کامل و مطمئن خودرو اطمینان داشته و تا پایان عملیات تخلیه در محل استقرار راننده حضور داشته باشد.

مسئول تخلیه موظف است قبل از تخلیه سوخت نسبت به اتصال سیستم ارتینگ اقدام و از محکم بودن آن مطمئن گردد.

لوله های خرطومی تخلیه بایستی حداقل هر سه ماه یکبار توسط مسئولین تعمیرات و ایمنی دقیقأ مورد آزمایش قرار گرفته و از سلامت بودن آنها اطمینان حاصل شود و گزارش بازبینی و کنترل توسط آزمایش گیرندگان با ذکر تاریخ در دفتر مربوطه ثبت گردد.

از بکارگیری هر نو ع منابع حرارتی با شعله عریان در اینگونه اماکن باید جدأ خودداری گردد.

نصب تابلوهای عدم استعمال دخانیات و علائم هشدار دهنده بطوریکه بسهولت قابل رویت عموم باشد در محل جایگاه ضروری است.

ایزوله کردن مخازن زیرزمینی و تجهیز آنها به لوله خروج گاز با ارتفاع مناسب با بنای جایگاه ضروری است.

دفن مخازن سوخت با توجه به استانداردها و ضوابط ایمنی موجود از جمله ایجاد اتاقک مناسب دسترسی و چاه فروکش باید صورت پذیرد.

ایجاد کانالهای مناسب د راطراف جایگاه جهت هدایت مواد سوختی سرریز شده احتمالی به سپتینگی که به همین منظور بایستی تعبیه گردد ضرورت دارد.

در تعبیه کانالها و سپتینگ مزبور باید دقت گردد که آنها به هیچ نحو با آبروهای خیابانی و مجاری آب محلی و زیرزمینی مرتبط نگردد.

رعایت نظافت مداوم کف جایگاه و رفع آلودگی‌های مواد سوختی و ضایعات بسیار ضروری است.

پرسنل جایگاه بایستی در هنگام کار از لباس‌های نخی ضد جرقه و کفشهای بدون میخ و ایمن استفاده نمایند.

جایگاه سوخت رسانی باید ضرورتأ دارای تأئیدیه و مجوز ایمنی از سازمان آتش نشانی و مراجع ذیربط بوده وطبعأ صدور تأئیدیه مزبور منوط به طراحی و اجرای دقیق سیستم ایمنی مناسب برابر ضوابط استاندارد خواهد بود.

وجود خاموش کننده های پودری و دیگر خاموش کننده های مورد نیاز متناسب با حجم محیط به نحوی که قابل دسترسی سهل در مواقع اضطراری باشد ضروری است.

سیستم ایمنی تعبیه شده در جایگاه اعم از اعلام و اطفاء حریق و خصوصأ خاموش کننده های مورد نیاز ب اید توسط افراد ذیصلاح مورد کنترل دوره ای قرار گرفته و دارای تأئیدیه مربوطه باشد.

کلیه پرسنل جایگاه باید دارای آشنای کامل با نحوه استفاده از سیستم ایمنی و تجهیزات اطفائی تعبیه شده در جایگاه بوده و لزومأ و حداقل دارای گواهینامه شرکت سلاوره مقدماتی آموزش ایمنی با گرایش آتش نشانی از مرجع ذیصلاح (آتش نشانی) باشند.

منبع مورد استفاده برای این مدخل

کد خبر 166168
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار شهری

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز