همشهری‌آنلاین: اگر چه بر اساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه بر حسب قیمت‌های جاری از 3562 هزار میلیارد ریال در سال 1388 به 4304 هزار میلیارد ریال در سال 1389 افزایش یافت که نشان دهنده 20.8 درصد رشد اسمی است، اما با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها،‌ آمارهای مقدماتی بخش واقعی اقتصاد نشان دهنده آن است که تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت 1376 درسال 1389، 5.8 درصد افزایش یافته است.

اقتصاد

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارشی که بانک مرکزی به تازگی درباره اقتصاد ایران منتشر کرده است در سال 1388 رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سه درصد بود. بر این اساس رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1389 به قیمت‌های ثابت در مقایسه با عملکرد سال گذشته آن حدود 2.8 واحد درصد افزایش یافت.

بر اساس برآوردهای اولیه در سال 1389 گروه‌های صنایع و معادن،‌خدمات، کشاورزی و نفت به ترتیب با 2.5، 2.1، 1.1 و 0.2 واحد درصد سهم از رشد، بیشترین اثر را بر افزایش تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت داشتند. در گروه صنایع و معادن ، بخش‌های صنعت و ساختمان به ترتیب با دو و 0.4 واحد درصد بیشترین سهم را در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته و در گروه خدمات نیز بخش‌های بازرگانی، رستوران و هتل‌داری، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات و خدمات موسسات پولی و مالی به ترتیب با 1.1، 0.7 و 0.2 واحد درصد، بیشترین سهم را در افزایش تولید ناخالص داخلی داشتند.

براساس برآوردهای اولیه در سال 1389 هزینه های مصرف نهایی بخش‌های خصوصی و دولتی به قیمت‌های ثابت 1376 به ترتیب 1.9 و منفی 2.87 درصد رشد داشت. مقایسه نتایج به دست آمده در سال 1389 با نتایج سال قبل از آن نشان دهنده افزایش نرخ رشد هزینه‌های مصرفی خصوصی و کاهش نرخ رشد هزینه‌های مصرفی دولتی است.

مقایسه نتایج حاصل از برآوردهای سال 1389 نشان دهنده افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص به میزان 7.8 واحد درصد است. در این سال تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت در ماشین‌آلات و ساختمان نسبت به سال قبل به ترتیب 6.2 و 7.8 درصد افزایش یافت. رشد تشکیل سرمایه در ساختمان عمدتا ناشی از اجرای پروژه مسکن مهر و افزایش پرداخت‌های عمرانی دولت بوده است. با این حال، مقایسه آمار سال‌های 1388 و 1389 حاکی از افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه در ساختمان به میزان 11.4 واحد درصد است.

نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و تجهیزات از 1.3 درصد در سال 1388 به 6.2 درصد در سال 1389 افزایش یافت. افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و بهبود عملکرد بخش صنعت از عوامل موثر بر افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات بوده است. به این ترتیب در سال 1389، کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از رشدی معادل 6.9 درصد برخوردار شد.

کد خبر 164804
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار