همشهری آنلاین- دکتر یونس شکرخواه: آیا می‌دانید ۱۱خط‌ عمل‌ مصوب اجلاس‌های جهانی سران درباره جامعة اطلاعاتی به چه موضوعاتی اشاره دارد؟

یازده خط عمل

تا کنون دو اجلاس جهانی در سطح سران کشورها درباره جامعه اطلاعاتی تشکیل شده که نخستین آنها در سال ۲۰۰۳ در سوئیس و دومین مورد هم در سال ۲۰۰۵ در تونس برگزار شده است. این ۱۱خط‌ عمل‌ مصوب اجلاس‌ جهانی سران درباره جامعة اطلاعاتی در تونس ۲۰۰۵ است و دولت‌های جهان می‌بایست آنها را طرف توجه قرار دهند. این ۱۱ خط عبارتند از:

۱- نقش مقام‌های راهبردی و تمام دست‌اندرکاران (دولت، جامعة مدنی و بخش خصوصی) در پیشبرد تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات برای توسعه
نهادهای هماهنگ‌ساز و تسهیل ‌کننده: «شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد»، «کمیسیون‌های منطقه‌های سازمان ملل متحد» و «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور»
۲- زیرساخت اطلاعات و ارتباطات
نهادهای هماهنگ‌ساز و تسهیل ‌کننده: «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور»
۳- دسترسی به اطلاعات و معرفت‌ها
نهادهای هماهنگ‌ساز و تسهیل ‌کننده: «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور» و «یونسکو»
۴- توانمندسازی
نهادهای هماهنگ‌ساز و تسهیل ‌کننده: «برنامة ملل متحد برای توسعه»، «یونسکو»، «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور» و «کنفرانس ملل متحد برای تجارت و توسعه»
۵- ایجاد اطمینان و امنیت در کاربرد تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات
نهادهای هماهنگ‌ساز و تسهیل ‌کننده: «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور»
۶- آماده‌سازی محیط
نهادهای هماهنگ‌ساز و تسهیل ‌کننده: «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور»، «کمیسیون‌های منطقه‌ای سازمان ملل متحد» و «کنفرانس ملل متحد برای تجارت و توسعه»
۷-کاربردهای تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات:
- دولت الکترونی
نهادهای هماهنگ‌ساز و تسهیل ‌کننده: «برنامة ملل متحد برای توسعه» و «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور»
- تجارت الکترونی
نهادهای هماهنگ‌ساز و تسهیل ‌کننده: «سازمان جهانی تجارت»، «کنفرانس ملل متحد برای تجارت و توسعه»، «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور» و «اتحادیة پستی جهانی»
- یادگیری الکترونی
نهادهای هماهنگ‌ساز و تسهیل ‌کننده: یونسکو، «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور و «سازمان توسعة صنعتی ملل متحد»
- بهداشت الکترونی
نهادهای هماهنگ‌ساز و تسهیل ‌کننده: سازمان جهانی بهداشت و اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور»
- اشتغال الکترونی
نهادهای هماهنگ‌ساز و تسهیل ‌کننده: «سازمان بین‌المللی کار» و «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور»
- محیط زیست الکترونی
نهادهای هماهنگ‌ساز و تسهیل ‌کننده: «سازمان جهانی تجارت»، «سازمان جهانی هواشناسی»، «سازمان جهانی هواپیمایی کشوری»، «دفتر امور مسکن ملل متحد» و «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور»
- کشاورزی الکترونی
نهادهای هماهنگ‌ساز و تسهیل ‌کننده: «سازمان خواربار و کشاورزی» و «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور»
- علم الکترونی
نهادهای هماهنگ‌ساز و تسهیل ‌کننده: «یونسکو»، «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور» و «کنفرانس ملل متحد برای تجارت و توسعه»
۸- تنوع فرهنگی و هویت، تنوع زبانی و محتوای محلی
نهادهای هماهنگ‌ساز و تسهیل ‌کننده: یونسکو
۹- رسانه‌ها
نهادهای هماهنگ‌ساز و تسهیل ‌کننده: یونسکو
۱۰- ابعاد اخلاقی جامعة اطلاعاتی
نهادهای هماهنگ‌ساز و تسهیل ‌کننده: یونسکو
۱۱- همکاری بین‌المللی و منطقه‌ای
نهادهای هماهنگ‌ساز و تسهیل ‌کننده: کمیسیون‌های منطقه‌ای سازمان ملل متحد، «برنامة ملل متحد برای توسعه، اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور، یونسکو و «شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد»

کد خبر 16395

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار رسانه و روزنامه‌نگاری

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز