همشهری آنلاین: جدول نرخ جدید بلیت قطار در ۵۸ مسیر مختلف که به طور متوسط افزایش ۲۲۰۰ تومانی را نشان می‌دهد، منتشر شد.

براساس اعلام شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران لیست قیمت‌های جدید بلیت قطار در ۵۸ مسیر مختلف به شرح زیر است:

جدول قیمت جدید بلیت قطارهای رجا
مسیر  مسافت (کیلومتر)  نوع واگن  پذیرایی و خدمات جمع کل بهای بلیت 
 تهران - مشهد  ۹۵۰  سیمرغ   ۸.۰۰۰  ۳۱۰.۰۰۰
  تهران - مشهد  ۹۵۰  سبز  ۸.۰۰۰  ۳۱۰.۰۰۰
 تهران - تبریز  ۷۵۰  سبز  ۸.۰۰۰  ۲۴۰.۰۰۰
 تهران - مشهد  ۹۵۰  ۳ تخته بدون صوتی تصویری  ۲۰.۰۰۰  ۲۵۵.۰۰۰
 تهران - مشهد  ۹۵۰  ویژه رجاء - ترن ست (پردیس)  ۴۸.۰۰۰  ۳۳۰.۰۰۰
 تهران - یزد  ۶۵۰  ویژه رجاء - تن ست (پردیس)  ۷.۰۰۰  ۱۶۱.۰۰۰
 تهران - اهواز  ۸۵۰  درجه یک ۴ تخته (بلور سبز)  ۶.۰۰۰  ۲۱۴.۰۰۰
تهران - یزد   ۶۵۰۰  ۶ تخته پارسی  ۰  ۱۴۵.۰۰۰
 تهران - خرمشهر  ۹۵۰  پارسی درجه یک (جدید)  ۶.۰۰۰  ۱۸۵.۰۰۰
 تهران - نیشابور  ۸۰۰ ۶ تخته تبدیلی  ۰  ۷۲.۰۰۰
 تهران - نیشابور  ۸۰۰  دانمارکی ۶ صندلی  ۰  ۳۱.۰۰۰
  تهران - خواف  ۱۱۰۰ ۶ تخته تبدیلی  ۰  ۹۴.۰۰۰
 تهران - خواف  ۱۱۰۰  دانمارکی ۶ تخته  ۰  ۶۵.۰۰۰
 تهران - تبریز  ۷۵۰  آلمان غربی ۴ تخته  ۰  ۱۱۰.۰۰۰
 تهران - تبریز ۷۵۰   ۶ تخته تبدیلی  ۰  ۷۵.۰۰۰
 تهران - مراغه  ۶۵۰  ۶ تخته تبدیلی  ۰  ۶۵.۰۰۰
 تهران - مراغه  ۶۵۰  آلمان شرقی تبدیلی  ۰  ۹۹.۰۰۰
 تهران - زنجان  ۳۵۰  ویژه رجاء - ترن ست (پردیس)  ۷.۰۰۰  ۸۵.۰۰۰
 تهران - میانه  ۳۵۰  ویژه رجاء - ترن ست (پردیس)  ۷.۰۰۰  ۱۰۵.۰۰۰
 تهران - اهواز  ۸۵۰  دانمارکی  ۶ صندلی  ۰  ۴۵۰۰۰
 تهران - اهواز  ۸۵۰  اتوبوسی ۸۰ نفره  ۰  ۴۲.۰۰۰
 تهران - ساری  ۴۰۰  دانمارکی ۶ صندلی  ۰  ۳۰.۰۰۰
 تهران - ساری  ۴۰۰   اتوبوسی ۸۰ نفره  ۰  ۲۸.۰۰۰
 تهران - گرگان  ۵۰۰  درجه ۲ خواب  ۰ ۶۵.۰۰۰ 
 تهران - گرگان  ۵۰۰   اتوبوسی ۸۰ نفره  ۰  ۵۵.۰۰۰
 تهران - مشهد  ۹۵۰   دانمارکی  ۶ صندلی  ۰  ۱۱۵.۰۰۰
 تهران - مشهد  ۹۵۰  اتوبوسی ۹۶ نفره  ۰  ۸۲.۰۰۰
 تهران - شاهرود  ۲۵۰ اتوبوسی ۹۶ نفره  ۰  ۴۵.۰۰۰
 تهران - مشهد  ۹۵۰ اتوبوسی بدون تهویه ۷۰ نفره  ۰  ۹۵.۰۰۰
 تهران - میانه  ۴۵۰ اتوبوسی ۷۰ نفره  ۰  ۴۵.۰۰۰
 تهران - مشهد  ۹۵۰  درجه ۲ خواب  ۰ ۱۴۰.۰۰۰ 
 تهران - زنجان  ۲۵۰ اتوبوسی مترو  ۰  ۳۵.۰۰۰
 تهران - مراغه  ۶۵۰ درجه ۲ خواب  ۰  ۵۵.۰۰۰
 تهران - طبس  ۱.۳۰۰  ۶ تخته پارسی  ۰  ۱۶۵.۰۰۰
 تهران - گرگان  ۵۰۰ ۶ تخته پارسی  ۰  ۱۱۵.۰۰۰
 اصفهان-مشهد  ۱۵۰۰  درجه یک ۶ تخته (بلور سبز)  ۷.۰۰۰  ۳۹۵.۰۰۰
 اراک-مشهد  ۱۲۵۰  خلیج فارس  ۷.۰۰۰  ۳۱۰.۰۰۰
 یزد-بندرعباس  ۷۵۰  ۶ تخته  ۰  ۱۶۵.۰۰۰
 تبریز - مشهد  ۱۷۰۰  صبا  ۱۰.۰۰۰  ۳۷۱.۰۰۰
 تبریز-مشهد  ۱۷۰۰

 ۶ تخته تبدیلی

 ۰  ۱۴۵.۰۰۰
 قم -مشهد  ۱۱۰۰  ۶ تخته پارسی  ۰  ۱۲۶.۰۰۰
 اصفهان-بندرعباس  ۱۰۵۰  ۶ تخته پارسی   ۰  ۲۱۰.۰۰۰
 سمنان - مشهد  ۷۰۰  آلمانی ۴ تخته  ۰  ۹۵.۰۰۰
  سمنان - مشهد  ۷۰۰  دانمارکی ۶ صندلی  ۰  ۴۵.۰۰۰
 شاهرود- مشهد  ۵۰۰ آلمانی ۴ تخته  ۰  ۷۰.۰۰۰
  شاهرود- مشهد  ۵۰۰ دانمارکی ۶ صندلی  ۰  ۳۱.۰۰۰
 زنجان- مشهد  ۱۲۵۰ آلمان غربی۴ تخته  ۰  ۱۶۵.۰۰۰
  زنجان- مشهد  ۱۲۵۰ دانمارکی ۶ صندلی  ۰ ۶۵.۰۰۰
 قزوین- مشهد  ۱۱۰۰ آلمان غربی۶ تخته  ۰  ۱۴۵.۰۰۰
  قزوین- مشهد  ۱۱۰۰ دانمارکی ۶ صندلی  ۰  ۶۸.۰۰۰
 کاشان -مشهد  ۱۲۰۰   آلمان غربی۳ تخته  ۰  ۱۶۵.۰۰۰
  کاشان -مشهد  ۱۲۰۰ دانمارکی ۶ صندلی  ۰  ۷۸.۰۰۰
 کرج - مشهد  ۱.۰۰۰  درجه ۲ خواب  ۰  ۱۵۵.۰۰۰
 کرج -تبریز  ۷۰۰ درجه ۲ خواب  ۰  ۸۵.۰۰۰
 یزد-کرمان  ۴۰۰  اتوبوسی ۷۲ نفره ۰   ۴۰.۰۰۰
 آزادور-مشهد  ۴۵۰  اتوبوسی ۹۶ نفره  ۰  ۳۰.۰۰۰
 طبس-مشهد  ۵۵۰  اتوبوسی ۹۶ نفره  ۰  ۴۵.۰۰۰

براساس گزارش مهر، قیمت بلیت قطارهای رجاء به طور متوسط ۲۲۰۰ تومان افزایش یافته است که مسئولان شرکت رجاء معتقد هستند این قیمت باید بیش از این افزایش پیدا کند تا بتواند هزینه ها را جبران کند.
 
همچنین شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که در صورت ارائه پکیج غذای اختیاری در قطارهای ویژه ۴۵۰۰۰ ریال به بهای بلیت اضافه می شود و در صورت ارائه پذیرایی در قطارهایی که پذیرایی ندارند با افزایش مبلغ، هزینه پذیرایی پس از تأیید معاونت مسافری راه‌آهن به قیمت بلیت افزوده خواهد شد.
 
در صورت استفاده از واگن‌های موجود در ناوگان مسافری برای مسیر  جدیدی که در این جدول ذکر نشده است، تعرفه آن بر اساس مسیر تهران - مشهد یا سایر مسیرهای مشابه محاسبه و پس از تأیید معاونت مسافری راه‌آهن قابل اجرا خواهد بود.

کد خبر 158650
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار ثبت نام و قیمت خودرو

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز