همشهری آنلاین: لایحه عضویت ایران در کانون بین‌المللی منتقدان تئاتر، به منظور بهره گیری در جهت تامین منافع ملی و تحقق هر چه بیشتر همگرایی منطقه‌ای و بین‌المللی در راستای اصول و اهداف استراتژیک سیاست خارجی کشور از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

لایحه عضویت ایران در کانون بین‌المللی منتقدان تئاتر که بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در هیئت وزیران به تصویب رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: به منظور گسترش حضور فعال ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی و بهره گیری از آن در جهت تامین منافع ملی و تحقق هر چه بیشتر همگرایی منطقه ای و بین المللی در راستای اصول و اهداف استراتژیک سیاست خارجی کشور و و بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی، لایحه عضویت ایران در کانون بین‌المللی منتقدان تأتر برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.

بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت اجازه داده می شود در "کانون بین‌المللی منتقدان تئاتر" عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام کند. تعیین و تغییر دستگاه اجرای طرف عضویت بر عهده دولت است.

 

کد خبر 141783
منبع: همشهری آنلاین

پر بیننده‌ترین اخبار هنر

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

دیدگاه خوانندگان

وبگردی