گروه ادب و هنر: پس از ترجمه سفر به گرای 270 درجه نوشته احمد دهقان که ظاهراً با استقبال خوبی هم در آمریکا مواجه شد، این بار پال اسپراکمن امریکایی به سراغ «شطرنج با ماشین قیامت» حبیب احمدزاده آمده است.

آن طور که محسن مؤمنی، رئیس مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری می‌گوید، اسپراکمن بیش از نیمی از این رمان را ترجمه کرده و در آینده‌ای نزدیک، کار را تمام می‌کند.

اسپراکمن شطرنج با ماشین قیامت را در سفر قبلی‌اش به ایران دیده است و می‌توان امیدوار بود، خاطره خوش چاپ رمان احمد دهقان، همان‌طور که همکاری حوزه و اسپراکمن را به ترجمه دومین کتاب کشانده، کار را به آثار دیگر نیز گسترش دهد.

اسپراکمن در سفر به ایران که برای رونمایی ترجمه سفر به گرای 270 درجه انجام شده بود، رمان احمدزاده را دیده و پسندیده است. بنابراین می‌توان امیدوار بود که در رونمایی ترجمه شطرنج با ماشین قیامت نیز کار دیگری را ببیند و بپسندد.

اسپراکمن، دکترای زبان فارسی دارد و اکنون استاد ادبیات فارسی در دانشگاه راتگرز ایالت نیوجرسی آمریکاست.

کد خبر 13134

دیدگاه خوانندگان