همشهری آنلاین: رشته‌های فوتبال و وزنه‌برداری تنها رشته‎هایی هستند که در تمام 12 دوره حضور ایران در بازی‌های آسیایی شرکت کرده‎اند اما رکورد ‌مدال آوری در این بازی‎ها متعلق به کشتی آزاد است

ورزش

کشتی‎گیران آزادکار که در دوره نخست بازی‎های آسیایی غایب بودند بیشتر از ورزشکاران دیگر رشته‎ها صاحب مدال این بازی‌ها هستند. آنها در 11 دوره حضور موفق به کسب 40 طلا، 25 نقره  و 17 برنز شده‎اند.

کشتی گیران آزادکار با مجموع 82 مدال در صدر مدال ‌آوران شرکت کننده در بازی‎های آسیایی قرار دارند و وزنه برداران در رده دوم هستند. 23 طلا، 18 نقره و 16 برنز حاصل حضور وزنه برداران در 12 دوره است. ضمن اینکه کشتی گیران فرنگی هم با داشتن 10 طلا، 11 نقره و 8 برنز در رده سوم قرار دارند.

در ادامه، مدال‌های به دست آمده کاروان ورزش ایران در 12 دوره حضور در بازی‎های آسیایی به تفکیک رشته، آورده شده است:

کشتی

 • 1958 توکیو ژاپن: 3 طلا، 3 نقره و 2 برنز (کشتی آزاد)
 • 1966 بانکوک تایلند: 3 طلا و 5 نقره (کشتی آزاد)
 • 1970 بانکوک تایلند: 6 طلا، 2 نقره و یک برنز (کشتی آزاد)
 • 1974 تهران ایران: 5 طلا، 4 نقره و یک برنز (آزاد)، 8 طلا و یک نقره (فرنگی)
 • 1982 دهلی نو هند: 3 طلا، 2 نقره و 2 برنز (کشتی آزاد)ایران
 • 1986 سئول کره‌: 3 طلا، 2 نقره و 4 برنز (آزاد)، یک طلا، یک نقره و 2 برنز (فرنگی)
 • 1990 پکن چین: 3 طلا، 2 نقره و 2 برنز (آزاد)، 3 نقره و 2 برنز (فرنگی)
 • 1994 هیروشیما ژاپن: 6 طلا، یک نقره و 2 برنز (آزاد)، 2 نقره (فرنگی)
 • 1998 بانکوک تایلند: 4 طلا، یک نقره و یک برنز (آزاد)، یک طلا (فرنگی)
 • 2002 بوسان کره‌: یک طلا، 2 نقره و 2 برنز (آزاد)، 3 برنز (فرنگی)
 • 2006 دوحه قطر: 3 طلا و یک نقره (آزاد)، 4 نقره و یک برنز (فرنگی) 

وزنه برداری

 • 1951 دهلی نو هند: 7 طلا و 3 نقره
 • 1958 توکیو ژاپن: 3 طلا، 4 نقره و یک برنز
 • 1966 بانکوک تایلند: 3 طلا و 4 برنز
 • 1970 بانکوک تایلند: 2 طلا، یک نقره و 3 برنز
 • 1974 تهران ایران: 4 طلا، سه نقره و یک برنز
 • 1982دهلی نو هند: یک طلا و 2 نقره
 • 1986سئول کره‌: 2 برنز
 • 1998بانکوک تایلند: یک طلا، 2 نقره و 2 برنز
 • 2002 بوسان کره‌: یک طلا، 3 نقره و 3 برنز
 • 2006 دوحه قطر: یک طلا

مشتزنی

 • 1958توکیو ژاپن: 3 نقره و 3 برنز
 • 1966بانکوک تایلند: 4 برنز
 • 1970 بانکوک تایلند: یک نقره و 2 برنز
 • 1974 تهران ایران: 3 طلا، 2 نقره و 4 برنز
 • 1990 پکن چین: یک نقره و 2 برنز
 • 1994 هیروشیما ژاپن: یک طلا، یک نقره و 2 برنز
 • 1998 بانکوک تایلند: یک نقره و یک برنز

دوومیدانی

 • 1951 دهلی نو هند: یک طلا و یک نقره
 • 1958 توکیو ژاپن: یک طلا، یک نقره و 2 برنز
 • 1966 بانکوک تایلند: 2 نقره و 2 برنز
 • 1970 بانکوک تایلند: یک طلا و 2 نقره
 • 1974 تهران ایران: 3 طلا، 2 نقره و 3 برنز
 • 1990 پکن چین: یک برنز
 • 1998 بانکوک تایلند: یک نقره و یک برنز
 • 2002 بوسان کره‌: یک نقره
 • 2006 دوحه قطر: یک طلا و یک برنز

فوتبالایران

 • 1951 دهلی نو هند: نقره
 • 1966 بانکوک تایلند: نقره
 • 1974 تهران ایران: طلا
 • 1990 پکن چین: طلا
 • 1998 بانکوک تایلند: طلا
 • 2002 بوسان کره‌جنوبی: طلا
 • 2006 دوحه قطر: برنز

والیبال

 • 1958 توکیو ژاپن: نقره
 • 1966 بانکوک تایلند: برنز در هر دو بخش مردان و زنان
 • 1970 بانکوک تایلند: رده چهارم مردان و پنجم زنان
 • 1974 تهران ایران: رده پنجم مردان و چهارم زنان
 • 1994 هیروشیما ژاپن: رده پنجم
 • 2002 بوسان کره‌جنوبی: نقره

والیبال ساحلی

 • 1994 هیروشیما ژاپن: رده پنجم

بسکتبال

 • 1951 دهلی نو هند: برنز
 • 1966 بانکوک تایلند: رده هفتم
 • 1970 بانکوک تایلند: رده هفتم
 • 1974 تهران - ایران: رده ششم مردان و چهارم زنان
 • 1990 پکن چین: رده هفتم
 • 1994 هیروشیما ژاپن: رده هشتم
 • 1998 بانکوک تایلند: رده هفتم
 • 2006 دوحه قطر: برنز

دوچرخه سواری

 • 1958 توکیو ژاپن: 2 نقره
 • 1966 بانکوک تایلند: 2 برنز
 • 1970 بانکوک تایلند: یک نقره و یک برنز
 • 1974 تهران ایران: 2 طلا، یک نقره و 2 برنز
 • 1982 دهلی نو هند: 2 برنز
 • 1986 سئول کره‌جنوبی: یک طلا و یک برنز
 • 1998 بانکوک تایلند: یک طلا و یک برنز
 • 2002 بوسان کره‌جنوبی: یک نقره
 • 2006 دوحه قطر: 3 نقره و یک برنز

شیرجهایران

 • 1951 دهلی نو هند: یک نقره و یک برنز
 • 1958 توکیو ژاپن: 2 برنز
 • 1966 بانکوک تایلند: رده‌های ششم و هفتم انفرادی
 • 1970 بانکوک تایلند: بدون
 • 1974 تهران ایران: رده ششم و هشتم مردان و بدون در بخش زنان

واترپلو

 • 1970 بانکوک تایلند: رده چهارم
 • 1974 تهران ایران: طلا
 • 1986 سئول کره‌جنوبی: رده چهارم
 • 1990 پکن چین: رده ششم
 • 1994 هیروشیما ژاپن: رده چهارم
 • 1998 بانکوک تایلند: رده پنجم
 • 2002 بوسان کره‌جنوبی: رده چهارم
 • 2006 دوحه قطر: رده چهارم

تکواندو

 • 1986 سئول کره‌جنوبی: یک طلا و یک نقره - تیم ایران نایب قهرمان شد
 • 1994 هیروشیما ژاپن: یک طلا، 2 نقره و یک برنز - تیم ایران نایب قهرمان شد
 • 1998 بانکوک تایلند: یک طلا، یک نقره و 3 برنز - تیم ایران نایب قهرمان شد
 • 2002 بوسان کره‌جنوبی: یک طلا، یک نقره و 2 برنز
 • 2006 دوحه قطر: یک طلا، 2 نقره و 5 برنز - تیم ایران نایب قهرمان شد

کاراته

 • 1994 هیروشیما ژاپن: یک طلا، 2 نقره و یک برنز
 • 1998 بانکوک تایلند: یک طلا و 3 نقره
 • 2002 بوسان کره‌جنوبی: 2 طلا و 3 نقره
 • 2006 دوحه قطر: 3 طلا و 2 برنز

جودو

 • 1986 سئول کره‌جنوبی: یک برنز
 • 1994 هیروشیما ژاپن: یک نقره و یک برنز
 • 1998 بانکوک تایلند: یک نقره و 3 برنز
 • 2002 بوسان کره‌جنوبی: یک طلا، یک نقره و 3 برنز
 • 2006 دوحه قطر: 3 نقره و یک برنز

ووشو

 • 1998 بانکوک تایلند: یک نقره
 • 2002 بوسان کره‌جنوبی: یک طلا و یک نقره
 • 2006 دوحه قطر: یک نقره و 2 برنز

شمشیربازی

 • 1974 تهران ایران: یک طلا و یک برنز تیمی در اسلحه سابر و فلوره، 3 نقره انفرادی در اسلحه‌های سابر، فلوره و اپه، یک برنز انفرادی در اسلحه سابر (مردان)، طلا تیمی در اسلحه‌های فلوره و اپه، یک نقره و یک برنز انفرادی در اسلحه فلوره (زنان)
 • 1998 بانکوک تایلند: یک برنز تیمی در اسلحه سابر
 • 2006 دوحه قطر: 2 برنز انفرادی و تیمی در اسلحه اپهایران

تنیس روی میز

 • 1958 توکیو ژاپن: یک برنز تیمی
 • 1966 بانکوک تایلند: یک برنز انفرادی
 • 1974 تهران ایران: رده ششم مردان و هفتم زنان
 • 1990 پکن چین: رده نهم تیمی

هندبال

 • 1986 سئول کره‌جنوبی: رده پنجم
 • 1998 بانکوک تایلند: رده چهارم
 • 2006 دوحه قطر: برنز

سوارکاری

 • 1994 هیروشیما ژاپن: برنز پرش با اسب
 • 1998 بانکوک تایلند: رده هفتم تیمی

تنیس

 • 1966 بانکوک تایلند: یک برنز انفرادی
 • 1974 تهران ایران: یک نقره انفرادی، یک نقره دوبل، رده چهارم تیمی (مردان)، رده پنجم تیمی (زنان)

قایقرانی

 • 2006 دوحه قطر: نقره در ماده کانو و کایاک
کد خبر 120613
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

دیدگاه خوانندگان

وبگردی