همشهری آنلاین: دولت در مصوبه ای،‌ تصمیمات جدیدی برای کارمندان متقاضی انتقال از تهران اتخاذ و ابلاغ کرد.

دولت

به گزارش واحد مرکزی خبر، بر اساس مصوبه جدید نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران، یک تبصره به ماده (2) آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران، اضافه شد که بر اساس آن، سایر کارمندان انتقال یافته، ضمن عقد قرارداد با دستگاه اجرایی (مقصد) بر اساس شرح وظایف محول شده، انجام وظیفه می‌نمایند و در صورتی که برای این افراد پست سازمانی وجود نداشته باشد، برای آنان پست سازمانی با نام ایجاد می‌شود. دستگاه‌ها مکلفند فهرست پست‌های سازمانی با نام ایجاد شده را برای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ارسال کنند.

همچنین ماده (5) آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان، اصلاح و مقرر شد کارمندان رسمی‌ و پیمانی انتقال یافته از شمول محدودیت سقف 50 درصد اضافه‌ کار موضوع بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاه مقصد معاف شوند و برای سایر کارکنان انتقال یافته تا سقف 100 ساعت اضافه‌کار قابل پرداخت باشد.

احکام کارگزینی کارمندان رسمی ‌و پیمانی و قراردادهای سایر کارمندان انتقال یافته پس از انتقال توسط دستگاه اجرایی مقصد با اعمال افزایش‌های موضوع این تصمیم‌نامه حسب مورد صادر یا منعقد می‌شود.

طبق این مصوبه، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور حق شاغل کارمندان رسمی ‌و پیمانی انتقال یافته را تا سقف 75 درصد حق شغل که داوطلب انتقال از آن برخوردار می‌شود، افزایش خواهد داد. همچنین حقوق و مزایای سایر کارمندان انتقال یافته به میزان 20 درصد به مبلغ قرارداد در دستگاه اجرایی (مقصد) اضافه خواهد شد.

بر اساس این مصوبه، به کارمندان رسمی‌و پیمانی متخصص که به مناطق محروم انتقال می‌یابند، به میزان هفتصد تا دو هزار امتیاز موضوع بند (5) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق‌العاده شغل تعلق خواهد گرفت. امتیازات موضوع بند (1) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان رسمی‌ و پیمانی که به مناطق موضوع تصویب‌نامه شماره 76294 / ت36095هـ مورخ 10/4/1388 منتقل می‌شوند، تا 25 درصد امتیاز حقوق ثابت افزایش می‌یابد.

ضمنا به کارکنان متقاضی انتقال و همچنین کارمندان مستقر در مناطق مرزی و جزایر جنوبی خلیج‌فارس از جمله تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی، 100درصد این امتیازات پرداخت خواهد شد.

همچنین کارمندان رسمی‌ و پیمانی شاغل در مشاغل تخصصی که به مناطق محروم انتقال می‌یابند، از حداکثر فوق‌العاده شغل موضوع بند (5) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به آیین‌نامه مربوط بهره‌مند خواهند شد.

لزوم 10 سال خدمت پس از انتقال

طبق مصوبه جدید دولت، کارمندانی که در اجرای آیین‌نامه انتقال کارمندان، انتقال می‌یابند، موظفند تعهد محضری مبنی بر انجام 10 سال خدمت در دستگاه اجرایی محل خدمت ارائه نمایند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، همچنین بازنشستگانی که از تسهیلات این تصمیم‌نامه بهره‌مند گردیده‌اند، مکلف به ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم مراجعه به محل سکونت قبلی می‌باشند.

استانداران و فرمانداران و شوراهای اسلامی هم ‌موظفند راهکارهای لازم را به منظور حصول اطمینان از استقرار بازنشستگان و سایر افراد به وزارت کشور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اعلام نمایند.

ایجاد 100 هزار شغل در شهرستان‌های تهران

طبق مصوبه کارگروه، استانداری تهران موظف است نسبت به برنامه‌ریزی و ایجاد یکصد هزار فرصت شغلی مورد تعهد در شهرستانهای استان تهران اقدام کند.

همچنین اعطای هرگونه تسهیلات تشویقی توسط دستگاههای اجرایی به دستگاههای دولتی و غیردولتی بویژه بخش خصوصی و کارمندان آنها در شهر تهران لغو و به سایر شهرستانهای استان تهران اختصاص می‌یابد.

مزایای ویژه برای انتقال به مناطق محروم

کارمندانی که به روستاها، بخشها و شهرهای مناطق محروم و کمتر توسعه یافته منتقل می‌شوند، علاوه بر استفاده از مزایای این تصمیم‌نامه و تبصره‌های آن، از مزایای فوق‌العاده بهره‌وری و کارانه و فوق‌العاده ویژه برخوردار می‌شوند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات حقوق کارکنان رسمی ‌و پیمانی را به دستگاه مقصد منتقل نماید. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز مکلف است اعتبارات حقوق کارکنان قراردادی را به دستگاه مقصد منتقل نماید. ضمنا کارمندان زن که به همراه همسران کارمندشان منتقل می‌شوند، تنها از وام موضوع این تصمیم‌نامه بهره‌مند خواهند شد. کارمندانی که از کلانشهرها (غیراز تهران) به مناطق محروم منتقل می‌شوند، تنها از امتیازات مربوط به حقوق و مزایا بهره‌مند خواهند شد.

جزئیات تسهیلات بانکی

طبق تصمیم کارگروه انتقال، بانک مرکزی به منظور تسهیل انتقال کارکنان دولت، تسهیلات زیر را حسب مورد به کارکنانی که به صورت قطعی به استانها منتقل می‌شوند با درخواست آنان و تأیید دستگاه‌های اجرایی از طریق بانک عامل پرداخت می‌کند:

الف ـ وام ساخت مسکن، 25 میلیون تومان

ب ـ وام خرید مسکن، 20 میلیون تومان

ج ـ وام تعمیرات، 5 میلیون تومان

د ـ وام ودیعه مسکن، 10 میلیون تومان

لازم به ذکر است در صورت استفاده از یک وام، شخص متقاضی نمی‌تواند از سایر وام‌ها بهره‌مند شود. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ترتیبات لازم را برای استفاده از تسهیلات مذکور فراهم نماید.

ضمنا در صورتی که سند زمین و مسکن به نام کارمندان انتقال یافته صادر شود، حق انتقال آن را به مدت 10 سال نخواهند داشت. در صورتی که زمین و مسکن قابل واگذاری در محل خدمت کارمندان انتقال یافته وجود نداشته باشد، در نزدیکترین محلی که از طرف سازمان مسکن و شهرسازی استان اعلام می‌شود، زمین و مسکن واگذار خواهد شد.

منع وام دهی صندوق مهر رضا در تهران

بر اساس این مصوبه، از این پس صندوق مهر امام رضا (ع) مجاز به ارائه و پرداخت تسهیلات اشتغالزایی، مسکن و غیره در شهر تهران نمی‌باشد و موظف است تسهیلات یاد شده را به شهرستانهای استان تهران اختصاص دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در استانهایی که امکان واگذاری زمین یا مسکن وجود ندارد، بانک مرکزی وام خرید مسکن یا ودیعه مسکن به کارکنان انتقالی پرداخت می‌نماید.

در صورت عدم اعلام نیاز از سوی دستگاه‌های اجرایی مقصد، متقاضیان انتقال باید مراتب را به استانداران اعلام کنند تا استانداران محل خدمت متقاضی را در سایر دستگاه‌های اجرایی مناطق محلی با توجه به اولویت انتخاب شده از سوی متقاضی تعیین نمایند.

تشویق مدیران فعال

طبق تصمیم کارگروه انتقال، سیاست‌های تشویقی زیر برای مقامات و مدیرانی که در راستای اجرایی شده موضوع انتقال از تهران به سایر نقاط کشور مساعی لازم را داشته باشند، با توجه به شاخصهای عملکرد که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ارزیابی می‌شود، اعمال خواهد شد:

الف ـ اعطای نشان لیاقت مدیربیت

ب ـ پرداخت پاداش ویژه

ج ـ معرفی به عنوان مدیر نمونه در جشنواره شهید رجایی

د ـ اولویت ارتقا در پستهای مدیریتی

هـ ـ افزایش اعتبارات دستگاه استانی از محل اعتبارات استان به استانهایی که به نحو شایسته‌این تصمیم‌نامه و مقررات مربوط را اجرایی نمایند.

همچنین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بازرگانی، صنایع و معادن، رفاه و تأمین اجتماعی، تعاون، کار و امور اجتماعی، نیرو و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی موظفند امکانات و تسهیلات لازم را به منظور تولید محصولات داخلی از جمله مشاغل خانگی و مانند آن در اختیار فرزندان کارمندان انتقال یافته و بازنشستگانی که از تهران و سایر کلانشهرها به نقاط دیگر کشور مهاجرت می‌نمایند، قرار دهند.

استانداران، فرمانداران و شوراهای اسلامی‌ هم مکلفند همکاری همه جانبه را با دستگاه‌های موضوع این بند به منظور حمایت از سیاستهای کلی دولت اعمال کنند.

دستگاه‌های فوق همچنین مکلفند تسهیلات و ساز و کارهای انگیزشی کافی را برای سایر متصدیان مشاغل آزاد (غیردولتی) که از تهران به سایر شهرها نقل مکان می‌کنند، فراهم کنند.

افزون بر این، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزش عالی مستقر در تهران و کلانشهرها موظفند امکانات و تسهیلات لازم را به منظور جابجایی همسر دانشجو و فرزندان دانشجوی کارمندان انتقال یافته و بازنشستگان متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها که به سایر نقاط کشور منتقل می‌شوند، فراهم نمایند.

دستگاه های اجرایی موظفند در راستای سیاستهای عدم تمرکز و کاهش وظایف و مأموریت‌ها در تهران، مأموریتهای قابل تفویض را ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ این تصمیم‌نامه احصا و با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به استانها واگذار کنند.

وزرا و رؤسای سازمان‌ها و استانداران موظف به نظارت بر اجرای این تصمیم‌نامه خواهند بود و هر 15 روز، گزارش لازم را برای ارائه به رئیس‌جمهور، برای وزارت کشور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ارسال خواهند کرد.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد روش اجرایی موضوع انتقال از شهر تهران به سایر نقاط کشور را برعهده داشته و گزارشهای لازم را در مقاطع مختلف به رئیس‌جمهور ارایه می‌کند.

این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

کد خبر 114748

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار دولت

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز