همشهری آنلاین: معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اظهار داشت: 10 برنامه مشخص برای تحول در نظام اداری کشور تدوین شده است

 که بحث دولت الکترونیک، تمرکززدایی، عدالت استخدامی و توانمند سازی نیروی انسانی به عنوان مهم ترین بخش های این 10 برنامه هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، لطف الله فروزنده؛ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: در تمام دوران‌های مختلف تمام دولت ها به این باور رسیده بودند که باید نظام اداری را متحول کنند.

وی با بیان اینکه نظام اداری ما باید بر مبنای قانون اساسی، ارزش ها، شرایط و اقتضائاتی که جامعه امروز ما دارد، متحول شود افزود: تلاش ها و زحماتی زیادی در قالب برنامه های مختلف صورت گرفته است اما امروز ما سه سند مهم برای تحول در نظام اداری کشور داریم که این 3 سند می تواند بستر را فراهم کند.

سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری

فروزنده به این سندهای مهم برای تحول در نظام اداری کشور اشاره کرد و گفت: نخستین سند؛ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است. تحول اگر دریک بستر ثابتی انجام نشود، به طور طبیعی نمی تواند ایمان واقعی را به کسانی که دنبال تحول هستند، ایجاد کند.
وی افزود: زمانی که از سیاست های ابلاغی بحث به میان می آید، منظور این است که مسیر کار ما روشن و مشخص است و با تغییر دولت، کارها تغییر پیدا نمی کند.

توجه به حقوق مردم و افزایش بهره وری؛ محورقانون مدیریت خدمات کشوری

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: محور دوم این سند بحث قانون مدیریت خدمات کشوری است که ماحصل 15 سال تلاش نظام است که سند بسیار مهمی برای تحول در نظام اداری است که نگاه این قانون مشتری محوری و توجه به حقوق مردم و افزایش بهره وری است.

وی افزود: اصل 44 قانون اساسی هم به عنوان سند سوم تحول در نظام اداری کشور محسوب می شود که این سه سند مهم به عنوان پایه و اساس تحول درنظام اداری هستند که مورد تایید تمام مراجع رسمی، بالاترین مقام اجرایی کشور و مقام معظم رهبری است.
فروزنده نخستین نیاز تحول در نظام اداری کشور را فرهنگ سازی دانست و اظهار داشت: تا فرهنگ سازی صورت نگیرد، باور در همه جامعه ایجاد نکنیم، حمایت های لازم صورت نگیرد و مسئله تحول دغدغه همه مردم نشود، اجرای این طرح ممکن نخواهد بود.

10 برنامه تحول در نظام اداری کشور

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از 10 برنامه مشخص برای تحول در نظام اداری کشور نام برد و گفت: استقرار دولت الکترونیک (موضوع ماده 38، 40 قانون مدیریت خدمات کشوری)، عدالت استخدامی و نظام پرداخت، ساماندهی نیروی انسانی، تمرکز زدایی، افزایش بهره وری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد(موضوع مواد 81، 82 و 83 قانون مدیریت خدمات کشوری)، سلامت اداری، اصلاح ساختارها و فرآیندها، توانمندسازی و آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی، تقویت مدیریت و توان کارشناسی کشور و ارتقای روحیه خودکنترلی در کارها و خدمات رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع به عنوان 10 برنامه تحول در نظام اداری کشور هستند.

وی افزود: بحث دولت الکترونیک، تمرکزی زدایی، عدالت استخدامی و توانمند سازی نیروی انسانی به عنوان مهم ترین بخش های این 10 برنامه محسوب می شوند که ما در راستای ارائه دولت الکترونیک یک پرتال مردم راه اندازی شده که حدود 4100 خدمت در این پرتال طراحی شده است و حدود 860 دستگاه ملی واستانی هم عضو این پرتال هستند.

فروزنده ادامه داد: در این پرتال به مردم اطلاع رسانی صورت می گیرد و آنها می توانند هر گونه خدماتی که نیاز دارند از طریق آن آگاه شوند. در فاز دوم هم قصد داریم که بتوانیم خدمات را کاملا الکترونیکی کنیم. امسال هم طبق برنامه ریزی های انجام شده، 23 برنامه را الکترونیکی خواهیم کرد.

پیشخوان های الکترونیکی

وی پیشخوان های الکترونیکی در دولت را یکی دیگر از برنامه ها عنوان کرد و گفت: خوشبختانه کارگروه حمل و نقل هم در این زمینه همکاری های لازم را داشته است. آیین نامه مربوط به این موضوع هم در دولت تصویب شد که کمیته ای هم متولی این کار شده است.

وی افزود: برنامه ما این است که در همه دستگاه هایی که خدمات به مردم ارائه می دهند، خدمات الکترونیکی به مردم ارائه دهند. هم اکنون 10 هزار پیشخوان در روستاها و 8 هزار هم پیشخوان های الکترونیکی در شهرها داریم که امیدواریم در 28 هزار روستای کشور این برنامه را امسال اجرایی کنیم. این طرح در آستانه طرح هدفمندی یارانه ها که یکی از بحث های آن مربوط به حمل و نقل است، موثر خواهد بود.

کسانی که دور کاری می کنند، علاوه بر دریافت حقوق کامل از مزایای رفاهی نیز بهره مند می شوند

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور دور کاری را محور سوم در بحث دولت الکترونیک عنوان کرد و گفت: اساس تمام دستگاه ها بر دور کاری گذاشته شده است.
دستگاه ها طبق ماده 2 موظف شده اند که مشاغل عمومی و اختصاصی که امکان دور کاری دارند را مشخص و عملیاتی کنند.

وی تصریح کرد: کسانی که دور کاری می کنند علاوه بر دریافت حقوق مانند سایر کارمندان، از مزایای رفاهی دیگری هم مانند دریافت 5 درصد حداقل حقوق برای تجهیزات مورد نیاز خود برخوردار می شوند. که نحوه ارزیابی آنها نتیجه کارشان خواهد بود. کارگروهی هم به همین منظور در هر دستگاهی ایجاد شده است تا پیگیر این طرح باشد. البته دراین طرح اولویت هایی برای بانوان و افراد معلول در نظر گرفته شده است.

استخدام در دستگاه ها تنها بر اساس شرکت در آزمون صورت می گیرد

فروزنده عدالت استخدامی را یکی دیگر از برنامه های دولت برای ایجاد تحول در نظام اداری دانست و اظهار داشت: هر استخدامی که قرار است در دستگاه های دولتی انجام شود، بر اساس ماده 44 قانون مدیریت باید حتما از طریق آگهی استخدام و شرکت در آزمون انجام شود و نقش معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نظارت بر روند اجرای این آزمون و چگونگی انجام آن است.

وی افزود: به طور مثال آزمون استخدامی که توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، بر اساس این قانون صورت گرفت و همه چیز با نظارت ما انجام شد و اگر هر کسی اعتراضی نسبت به این آزمون و نتایج آن دارد، می تواند با مراجعه به سایت معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی، پیگیر اعتراض خود باشد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به بحث ساماندهی نیروهای شرکتی اشاره کرد و گفت: بر اساس دستور و ابلاغ رئیس جمهور این نیروها در تمام ادارات و سازمان ها ساماندهی شدند و به صورت قرارداد کار مشخص به فعالیت خود ادامه می دهند.

مشخص شدن وضعیت انتقال کارمندان از تهران؛ پایان مردادماه

فروزنده انتقال کارمندان از تهران را یکی از برنامه های دولت برای تمرکز زدایی عنوان و تصریح کرد: بعد از اعلام آمادگی دولت برای انتقال کارمندان از تهران، تاکنون 15 هزار کارمند متقاضی ثبت نام برای خروج از تهران شده اند که تمام دستگاه ها مشغول رسیدگی به این امر هستند و تا پایان مردادماه سال جاری وضعیت انتقال آنها به خارج از تهران مشخص خواهد شد.

106 شرکت از تهران منتقل شده اند

معاون رئیس جمهور  106 شرکت را در فهرست قطعی انتقالی از تهران ذکر کرد و افزود: تاکنون 106 شرکت از تهران منتقل شده اند و 38 شرکت هم در حال خروج هستند که از این تعداد وزارت صنایع 49 شرکت، وزارت دفاع 12 شرکت، وزارت نفت 35 شرکت و وزارت نیرو هم 7 شرکت خود را به خارج از تهران انتقال داده اند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ادامه داد: البته در وزات صنایع 5 شرکت، وزارت نفت 5 شرکت، وزارت دفاع 4 شرکت و وزارت نیرو هم 4 شرکت به عنوان ملی بودند که در تهران باقی ماندند.

فروزنده خاطر نشان کرد: حدود 40 شرکت وابسته به دستگاه های اجرایی جنبه ملی دارند که قرار بر این شد در تهران باقی بمانند اما وظایف و ماموریت های آنها کاهش یابد.

وی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را یکی از سازمان های الگو برای خروج از تهران ذکر کرد و گفت: سازمان میراث فرهنگی در این زمینه با تلاش های زیاد موفق شد که دو معاونت و چند شرکت زیر مجموعه خود را به شهرهای قزوین، اصفهان و شیراز منتقل کند که باید از تلاش های این سازمان قدردانی کرد.

انتقال موسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه ها و سازمان ها از تهران
فروزنده انتقال موسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه ها و سازمان ها از تهران را مرحله بعدی طرح دولت برای تمرکز زدایی عنوان کرد و اظهار داشت: در مراحل بعدی موسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه ها و سازمان هایی که امکان انتقال از تهران را دارند در برنامه خود داریم. همچنین قرار بر این است که وزرای صنایع و معادن و بازرگانی بسته ای را آماده کنند که در آن مشخص شود بخش خصوصی هم از مزایای انتقال از تهران بهره مند شوند.

وی به ایجاد تسهیلات برای بازنشستگان متقاضی خروج از تهران اشاره کرد و افزود: بازنشستگان هم در صورت تمایل می توانند برای خروج از تهران اقدام کنند و به آنها هم تسهیلاتی اعطا خواهد شد.

استانداران مسئول پیگیری امور مربوط به ساماندهی نیروهای انسانی شده اند

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: به استانداران این اختیارات داده شد تا نیروهایی که به شهرها و استان ها منتقل می شوند از طریق استانداری کارهای مربوط به استخدام آنها پیگیری شود. و ما هم موظف هستیم تا آخرین مراحل جابجایی کارمندان بر تمام امور نظارت داشته باشیم.

فروزنده درباره کارمندانی هم که بنابر شرایطی نمی توانند از تهران منتقل شوند هم گفت: 5 روش برای این کارمندان در نظر گرفته شده است که بر اساس آن بتوانند مشکل خود را حل کنند.

کد خبر 111964

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار دولت

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز