همشهری آنلاین: کمیته داوران فدراسیون فوتبال نمرات داوران لیگ برتر نهم و جام حذفی را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، میانگین نمرات داوران و کمک داوران که بر اساس نمرات ناظران داوری فدراسیون استخراج شده به شرح زیر است:

١-سعید مظفری زاده میانگین نمره ‌٨.80 در ‌١٨ بازی
‌٢-محسن ترکی میانگین نمره ‌٨.75 در ‌١٦ بازی
‌٣-مسعود مرادی میانیگن نمره ‌٨.71 در ‌٢٢ بازی
‌٤-تورج حق وردی میانگین نمره ‌٨.69 در ‌٢٣ بازی
‌٥-محسن قهرمانی میانگین نمره ‌٨.69 در ‌١٧ بازی
‌٦-یدا.. جهانبازی میانگین نمره ‌٨.54 در ‌٢٠ بازی
‌٧-علیرضا فغانی میانگین نمره ‌٨.48 در ‌١٦ بازی
‌٨-رحیم مهرپیشه میانگین نمره ‌٨/٤٣ در ‌١٤ بازی
‌٩-سعید بخشی زاده میانگین نمره ‌٨.41 در ‌١٧ بازی
‌١٠-هدایت ممبینی میانگین نمره ‌٨.40 در ‌١٨ بازی
‌١١-نوید مظفری میانگین نمره ‌٨.39 در ‌١٠ بازی
‌١٢-شاهین حاج بابایی میانگین نمره ‌٨.32 در ‌١٣ بازی
‌١٣-خداداد افشاریان میانگین نمره ‌٨.30 در ‌٢٠ بازی
‌١٤-محمد حسین اسدی میانگین نمره ‌٨.30 در ‌٩ بازی
‌١٥-حسین نیکوزاده میانگین نمره ‌٨.30 در ‌٦ بازی
‌١٦-احمد صالحی میانگین نمره ‌٨.26در ‌١٦ بازی
‌١٧-البرز حاجی پور میانگین نمره ‌٨.252 در ‌١٦ بازی
‌١٨-محمود رفیعی میانگین نمره ‌٨.24 در ‌١٥ بازی
‌١٩-غلامرضا جباری میانگین نمره ‌٨.12 در ‌٦ بازی
‌٢٠-قاسم واحدی میانگین نمره ‌٧.93 در ‌٦ بازی

کد خبر 108744

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار