همشهری‌آنلاین: میزان بارش های کشور در 250 روز نخست سال آبی جاری در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته 15درصد افزایش یافته است.

به گزارش واحد مرکزی خبر، سال آبی از مهر ماه آغاز می‌شود. بررسی‌های وزارت نیرو نشان می‌دهد میزان بارش‌های کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 224 میلی متر گزارش شده که در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته، 30 میلی متر افزایش بارش داشته است.

بارش‌های سال آبی جاری در کشور در مقایسه با دوره مشابه متوسط درازمدت چهار درصد کاهش نشان می‌دهد.

میزان بارش‌های کشور در 250 روز نخست سال آبی گذشته و زمان مشابه متوسط دراز‌مدت به ترتیب 194 و 224 میلی متر به ثبت رسیده است.

کد خبر 108633

برچسب‌ها