محمد سرابی: تا به حال شده وقت شنیدن یا خواندن یک تفسیر خبری متوجه زبان خاص «اخبار سیاسی» شوید؟

همان‌طور که هنرمندان یا پزشکان اصطلاحات خاصی برای بیان مسائل حرفه‌ای خود دارند، در اخبار و تفسیر اخبار هم از بعضی واژه‌ها استفاده می‌شود که با دقت کردن به آنها می‌شود اطلاعات بیشتری گرفت.
وقتی یک جلسه مذاکره بین دو گروه یا دو کشور برگزار می‌شود ممکن است نتایج بسیار متفاوتی داشته باشد. چون خبرنگاران را به جلسه راه نمی‌دهند، برای فهمیدن آن باید به خبرهایی که بعد از تمام شدن مذاکره می‌رسد دقت کنید.

اگر دو طرف مذاکره کننده به هیچ نتیجه‌ای نرسیده باشند، در خبرها می‌گویند که «به توافق نرسیدند»، «دستاوردی نداشت»، «بی‌نتیجه بود» یا «به آینده موکول شد». معمولاً در این صورت سیاستمداران پس از جلسه با خبرنگاران زیاد صحبت نمی‌کنند. اگر مذاکرات کمی مفید باشد، می‌گویند «در باره برخی مسائل توافق کردند»، «نقاط مشترکی به دست آمد»، «مواضع خود را مطرح کردند». بعد از آن هم برای ادامه مذاکره در زمان مشخصی قرار می‌گذارند.

ولی اگر مذاکرات کاملاً مفید باشد و مشکلی که به خاطر آن مذاکره انجام شده حل شود، در خبرها می‌گویند «مذاکرات موفقیت‌آمیز بود و توافق شد که...». در صورتی که در یک مذاکره واقعاً نتیجه مهمی به دست بیاید، بعد از پایان جلسه اعلام می‌شود و سیاستمداران در کنفرانس خبری آن را توضیح می‌دهند.

جلسات بزرگ یا کنفرانس‌هایی که با حضور سیاستمداران از گروه‌ها یا کشورهای بزرگ برگزار می‌شود هم همین شکل را دارد و بیانیه‌های پایان جلسات نشان‌دهنده اتفاقاتی است که در آن افتاده است. این بیانیه‌ها طولانی هستند و در اخبار تمام متن آن خوانده نمی‌شود. حاشیه‌های این جلسات و ملاقات‌هایی که سیاستمداران مختلف با یکدیگر دارند  هم اهمیت دارد و نتایج آن اگرچه در بیانیه نمی‌آید، به عنوان یک ملاقات رسمی یا غیررسمی می‌تواند نوعی مذاکره محسوب شود.

کد خبر 107749

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار