گروه شهری: هیأت کارشناسی یونسکو از روند تعدیل برج جهان نما اظهار رضایت کرد تا موضوع قرارگیری میدان نقش جهان در فهرست میراث در خطر منتفی شود.

مسعود علویان‌صدر معاون حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی و فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، به نقل از نماینده عالی مرکز میراث جهانی در یونسکو اظهار داشت: فینگ جینگ، نماینده عالی کمیته میراث جهانی در جلسه روز یکشنبه‌نظر هیات کارشناسی را پس  از  بررسی و ارزیابی نهایی تعدیل برج جهان نما اعلام کرد و میدان امام اصفهان را همچنان شایسته حضور در فهرست جهانی دانست.

معاون حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی و فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در باره جمع بندی بررسی‌های کارشناسی نمایندگان یونسکو از وضعیت میدان نقش جهان گفت: هیأت کارشناسی یونسکو پیرو تصمیم‌های اتخاذشده در اجلاس کمیته میراث جهانی در سال 2009 از روز شنبه هشتم اسفندماه جاری در ایران حضور یافتند و پس از یک هفته بررسی و جلسات کارشناسی درخصوص وضعیت تعدیل برج جهان‌نما و موقعیت میدان نقش جهان، در آخرین جلسه که روز یکشنبه 16 اسفند بود نظر نهایی خود را اعلام و روند تعدیل را مطلوب توصیف کردند.

مسعود علویان‌صدر با اشاره به تخریب 60 درصدی بخش مورد نظر برج جهان نما اظهار داشت: شهردار اصفهان قول داده است تا یک هفته دیگر کار تخریب به پایان برسد.

کد خبر 103060

برچسب‌ها